Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 10983 Upgrading Your Skills to Windows Server 2016

ATTENTION! Training withdrawn from the offer.

To get updated information about Microsoft trainings, please contact our consultant: [email protected] or 800 080 322.

Opis szkolenia


Autoryzowane Centrum Szkoleniowe DAGMA zaprasza na szkolenie MS 10983 Uaktualnienie umiejętności do WIndows Server 2016

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami wdrażania i konfigurowania nowych funkcji w systemie Windows Server 2016. Kurs ten jest przeznaczony dla specjalistów IT, którzy chcą podnosić swoje umiejętności techniczne.

Szkolenie to nie jest kursem aktualizacji produktu i nie wprowadza szczegółów dotyczących migracji i uaktualniania systemów do wersji 2016. Szkolenie w wersji „technology preview”.

Wymagania:

 • doświadczenie we wdrażaniu i administrowaniu Windows Server 2012 lub Windows Server 2008
 • znajomość usług sieciowych i procesu ich wdrażania
 • znajomość technologii i procesu wdrażania usługi Active Directory
 • znajomość technologii i procesu wdrażania wirtualizacji
 • posiadanie wiedzy z zakresu certyfikatu MCSA: Windows Server 2008 lub Windows Server 2012

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy potrafią:

 • instalować i konfigurować Windows Server 2016
 • wdrażać Hyper-V
 • wdrażać usługi katalogowe
 • wdrażać program AD FS
 • wdrażać bezpieczny dostęp do danych dla użytkowników i urządzeń
 • wdrażać usługi sieciowe

Długość szkolenia:

40 h (5 days x 8 h lekcyjnych) - jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały w języku angielskim.


Program szkolenia

Moduł 1: Instalacja i konfiguracja Windows Server 2016

 • wprowadzenie do Windows Server 2016
 • instalacja Windows Server Server 2016
 • konfiguracja Windows Server 2016
 • wdrażanie kontenerów w Windows Server 2016

Moduł 2: Wdrażanie roli Hyper V

 • konfiguracja roli Hyper-V w Windows Server 2016
 • konfiguracja magazynów danych na potrzeby roli Hyper-V
 • konfiguracja usług sieciowych na potrzeby roli Hyper-V
 • konfiguracja maszyn wirtualnych w Hyper-V

Moduł 3: Wdrażanie usług katalogowych

 • wdrażanie kontrolerów domeny AD DS
 • wdrażanie kont usług
 • microsoft Azure Active Directory (Azure AD)
 • integracja AD DS z Azure AD

Moduł 4: Wdrażanie AD FS

 • wprowadzenie do AD FS
 • omówienie procesu wdrażania AD FS
 • wdrażanie AD FS dla jednej organizacji
 • wdrażanie Web Application Proxy
 • wdrażanie usługi single sign-on (SSO) w rozwiązaniach Microsoft Online Services

Moduł 5: Zarządzanie i optymalizacja magazynu danych w Windows Server 2016

 • wprowadzenie do magazynu danych w Windows Server 2016
 • konfiguracja magazynu danych opertega na iSCSI (Internet Small Computer System Interface)
 • konfiguracja przestrzeni magazynowych (Storage Spaces) w Windows Server 2016

Moduł 6: Wdrażanie bezpiecznego dostępu dla użytkowników i urządzeń

 • wprowadzenie do dynamicznej kontroli dostępu (Dynamic Access Control)
 • planowanie wdrożenia dynamicznej kontroli dostępu
 • konfiguracja dynamicznej kontroli dostępu
 • wdrażanie folderów roboczych (Work Folders)

Moduł 7: Wdrażanie usług sieciowych

 • omówienie nowości w usługach sieciowych
 • wdrażanie zarządzania adresami IP
 • zarządzanie przestrzeniami adresów IP za pomocą IPAM

Moduł 8: Wdrażanie zdalnego dostępu

 • wprowadzenie do zdalnego dostępu
 • wdrażanie Direct Access
 • wdrażanie wirtualnych sieci prywatnych (VPN)

Moduł 9: Wdrażanie klastrów niezawodnościowych

 • wdrażanie klastrów niezawodnościowych
 • konfiguracja wysoko dostępnych aplikacji i usług w klastrze niezawodnościowym
 • utrzymywanie klastra niezawodnościowego
 • wdrażanie klastra rozproszonego

Moduł 10: Wdrażanie klastra niezawodnościowego na potrzeby Hyper-V Windows Server 2016

 • wprowadzenie do integracji roli Hyper-V Server 2016 z klastrem niezawodnościowym
 • wdrażanie maszyn wirtualnych Hyper-V na klastrze niezawodnościowym
 • wdrażanie migracji maszyn wirtualnych w Hyper-V w Windows Server 2016
 • wdrażanie replik Hyper-V

Moduł 11: Odzyskiwanie danych w systemie Windows Server 2016

 • wdrażanie opcji odzyskiwania danych
 • wdrażanie Microsoft Azure Backup
 • wdrażanie odzyskiwania serwera

NÄCHSTMÖGLICHE TERMINE:

Ruf uns an: +48 800 080 322

Hast du Fragen?
Benötigst du zusätzliche Informationen
Möchtest du einen Platz vorreservieren?

Rufen Sie uns an!
+48 32 259 11 80