Autoryzowane szkolenia MicrosoftAZ 200T02 Rozwijanie Azure Storage

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty szkoleń Microsoft!

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: [email protected] lub 800 080 322.

Opis szkolenia


Szkolenie obejmuje opracowanie rozwiązań wykorzystujących opcje platformy Azure Storage, w tym: bazę danych Cosmos DB, tabele Azure Storage, pamięć masową plików, blob, relacyjne bazy danych oraz sieci buforowania i dostarczania treści.

Wymagania:

 • Doświadczenie z Microsoft Azure;
 • Umiejętność programowania w co najmniej jednym języku obsługiwanym przez Azure.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy potrafią:

 • Połączyć się z pamięcią masową na platformie Azure;
 • Projektować oraz wdrażać zasady w tabelach;
 • Tworzyć, aktualizować i usuwać tabele używając kodu;
 • Tworzyć rozwiązania wykorzystujące pamięć typu blob.

Ścieżka certyfikacji:

Szkolenie nie jest związane z żadną ścieżką certyfikacji.

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały w języku angielskim.


Program szkolenia

Moduł 1 Opracowanie rozwiązań wykorzystujących tabele platformy Azure Storage

 • Połączenie się z usługą Azure Storage
 • Projektowanie i wdrażanie tabeli
 • Tworzenie zapytań za pomocą kodu

Moduł 2 Opracowanie rozwiązań wykorzystujących bazę danych Azure Cosmos DB

 • Wybór odpowiedniego interfejsu API dla magazynu danych Cosmos DB
 • Zarządzanie kontenerami i przedmiotami w pamięci masowej Cosmos DB
 • Tworzenie, aktualizowanie i usuwanie dokumentów w bazie danych Azure Cosmos za pomocą kodu

Moduł 3 Opracowanie rozwiązań wykorzystujących przechowywanie plików

 • Implementacja plików dla konta Azure
 • Migracja zawartości do i między plikami

Moduł 4 Opracowanie rozwiązań korzystających z relacyjnej bazy danych

 • Tworzenie, aktualizowanie i usuwanie tabel bazy danych za pomocą kodu
 • Implementacja dynamicznego maskowania danych SQL

Moduł 5 Tworzenie rozwiązań korzystających z pamięci Blob Microsoft Azure

 • Tworzenie dostępów dla obiektów typu Blob
 • Asynchroniczne przesuwanie elementów w pamięci Blob między kontenerami
 • Ustawianie właściwości kontenera pamięci masowej Blob w metadanych

Moduł 6 Opracowanie rozwiązań do buforowania i dostarczania treści

 • Azure Redis Cache
 • Magazynowanie w CDN

Tagi:

Microsoft Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

1 d
(Łącznie 8 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie