Zarządzanie Projektami (na podstawie metodyk PMI, PRINCE2, AgilePM, SCRUM i Design Thinking)

Co zawiera cena?

2 590 zł netto *Online

2 790 zł netto *Stacjonarne

Sposób prowadzenia

Online

Stacjonarne

Szkolenie wraz z materiałami szkoleniowymi

Kontakt z trenerem po szkoleniu

14 dni

14 dni

Lunch i przerwy kawowe

-

* Podana cena dotyczy szkolenia otwartego, gdzie minimalna liczba uczestników to 4.
W przypadku grupy zamkniętej, cena i zakres szkolenia ustalamy indywidualnie. Masz pytania? Zadzwoń do nas: 800 080 322.

To szkolenie może być Twoje nawet za darmo!

UWAGA!

Szkolenie odbywa się w formule BYOL (Bring Your Own Laptop). Oznacza to, że na szkolenie należy przynieść własnego laptopa lub poinformować nas o braku takiej możliwości.

SPRAWDŹ szczegółowe wymagania techniczne dla naszych szkoleń!

Opis szkolenia


Szkolenie z Zarządzania Projektami prezentuje najlepsze, sprawdzone metody zarządzania projektami, które w znacznej mierze ułatwiają prowadzenie projektu, zwiększając szanse na osiągnięcie sukcesu i założonego celu, a także pomagają w kontrolowany sposób prowadzić projekt.

Szkolenie składa się części wykładowej z przykładami praktycznego zastosowania, ćwiczeń opartych na cyklu Kolba i cyklu Deminga oraz burzy mózgów i quizów.

Szkolenie przeznaczone jest dla średniego i wyższego szczebla kierowniczego, kierowników projektów oraz sponsorów projektów.

KORZYŚCI PO SZKOLENIU:

 • Uzyskanie kluczowej wiedzy o zarządzaniu projektami oraz metodykach projektowych
 • Zrozumienie różnic pomiędzy metodykami w celu ich późniejszego właściwego doboru
 • Poznanie najlepszych technik i narzędzi projektowych dobranych pod względem skuteczności zarządzania
 • Przećwiczenie niezbędnych działań Sponsora i Kierownika Projektu na szczeblu strategicznym i taktycznym

METODY DYDAKTYCZNE

 • Część wykładowa z przykładami praktycznego zastosowania
 • Ćwiczenia oparte na cyklu Kolba i cyklu Deminga
 • Burze mózgów i quizy

Program szkolenia

Moduł 1 Otwarcie szkolenia / Wprowdzenie do projektów

 • Przedstawienie celów szkolenia
 • Przedstawienie uczestników
 • Podstawowe cechy projektu
 • Prawo Parkinsona
 • Pracownicy zadaniowi czy zarządzani przez cele?
 • Ryzyko projektowe
 • Dlaczego projekty się nie udają?
 • Projekt jako inwestycja
 • Uzasadnienie biznesowe projektu
 • Quiz: moje projekty

Moduł 2 Metodyczne zarządzanie projektami

 • Trójkąt projektu czyli konflikt
 • Ogólna charakterystyka metodyk projektowych
 • Różnice w podejściu PMI, PRINCE2, Agile
 • Podstawy SCRUM
 • Design Thinking
 • Ćwiczenie (dobór metodyki do projektu)

Moduł 3 Definiowanie projektu

 • Interesariusze projektu
 • Cel i Zakres projektu
 • Empatyzacja i analiza potrzeb
 • Zasada Pareto, QuickWins
 • Burza Mózgów i 635
 • Ćwiczenie (wypełnianie karty projektu)

Moduł 4 Zarządzanie Zakresem projektu

 • Planowanie zorientowane na produkt
 • Planowanie Agile
 • Kanban i MoSCoW
 • Wybrane praktyki Agile
 • Ćwiczenie (lista produktów)

Moduł 5 Zarządzanie Czasem w projekcie

 • Techniki szacowania w projektach
 • Technika PERT
 • Harmonogram klasyczny i Agile
 • Narzędzia do zarządzania projektem
 • Ćwiczenie (plan projektu)

Moduł 6 Zarządzanie zespołem i dostawcami

 • Nakładanie się struktur zarządzania i konflikt strukturalny
 • Czym różni się zarządzanie zespołem w projektach od zarządzania zespołem w procesach?
 • Budowanie zespołu projektowego
 • Model Tuckmana
 • Motywowanie w projekcie
 • Przywództwo w projekcie
 • Podstawy zarządzania dostawcami w projekcie

Moduł 7 Zarządzanie Ryzykiem, Budżetem i Jakością

 • Proces zarządzania ryzykiem
 • Analiza ryzyka i rejestr ryzyka
 • Budżetowanie projektów
 • Podstawowe techniki zarządzania jakością w projektach
 • Ćwiczenie (tworzenie rejestru ryzyka)

Moduł 8 Komunikacja i zakończenie projektu

 • Zarządzanie komunikacją w projekcie
 • Komunikacja formalna i monitorowanie postępu prac
 • Przykłady raportów projektowych
 • Raport końcowy i rozliczenie projektu
 • Zamknięcie projektu
 • Gromadzenie doświadczeń

Tagi:

Project Manager Zarządzanie projektami

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

2 d (Łącznie 16 h)

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie