Autoryzowane szkolenia MicrosoftAZ 103 Administrator Microsoft Azure

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty szkoleń Microsoft!

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: [email protected] lub 800 080 322.

Opis szkolenia


Szkolenie pokazuje, jak zarządzać subskrypcjami Azure, tworzyć i skalować maszyny wirtualne, wdrażać rozwiązania pamięci masowej, konfigurować sieci wirtualne, tworzyć kopie zapasowe i udostępniać dane, łączyć witryny Azure i lokalne, zarządzać ruchem sieciowym, wdrażać usługę Azure Active Directory oraz zabezpieczać tożsamości.

Wymagania:

 • Wiedza na temat technologii wirtualizacji, w tym: maszyn wirtualnych, sieci wirtualnych i wirtualnych dysków twardych;
 • Wiedza na temat konfiguracji sieci, w tym TCP/IP, systemu nazw domen (DNS), wirtualnych sieci prywatnych (VPN), zapór ogniowych i technologii szyfrowania;
 • Zrozumienie pojęć Active Directory, w tym domen, kontrolerów domen, replikacji, protokołu Kerberos i protokołu LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).

Ścieżka certyfikacji:

Szkolenie nie jest związane z żadną ścieżką certyfikacji.

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały w języku angielskim.


Program szkolenia

Moduł 1 Administracja Azure

 • Azure Portal i Cloud Shell
 • Azure PowerShell i CLI
 • Menedżer zasobów
 • Szablony ARM

Moduł 2 Wirtualne maszyny Azure

 • Planowanie maszyn wirtualnych
 • Tworzenie maszyn wirtualnych
 • Dostępność maszyn wirtualnych
 • Rozszerzenia maszyn wirtualnych

Moduł 3 Magazyn Azure

 • Konta magazynowe
 • Azure Blobs
 • Pliki Azure
 • Bezpieczeństwo pamięci masowej

Moduł 4 Sieci wirtualne

 • Sieci wirtualne
 • Adresowanie IP i punkty końcowe
 • Azure DNS
 • Grupy bezpieczeństwa sieci

Moduł 5 Łączność wewnętrzna

 • VNet Peering
 • Połączenia VNet-VNet
 • Połączenia ExpressRoute

Moduł 6 Monitorowanie

 • Monitorowanie Azure
 • Alerty Azure
 • Log Analytics
 • Monitorowanie sieci

Moduł 7 Ochrona danych

 • Replikacja danych
 • Kopie zapasowe plików i folderów
 • Kopie zapasowe maszyn wirtualnych

Moduł 8 Zarządzanie ruchem sieciowym

 • Routing sieciowy
 • Azure Load Balancer
 • Azure Traffic Manager

Moduł 9 Azure Active Directory

 • Azure Active Directory
 • Azure AD Connect
 • Azure AD Join

Moduł 10 Zabezpieczanie tożsamości

 • Uwierzytelnianie wieloczynnikowe
 • Ochrona tożsamości Azure AD
 • Samodzielne resetowanie hasła

Moduł 11 Zarządzanie i zgodność

 • Subskrypcje i konta
 • Kontrola dostępu oparta na rolach (RBAC)
 • Użytkownicy i grupy
 • Polityka Azure

Moduł 12 Usługi danych

 • Sieć dostarczania treści
 • Synchronizacja plików
 • Usługa importu i eksportu
 • Pole danych

Tagi:

Administrator Intermediate Azure Microsoft Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

4 d
(Łącznie 32 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie