Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 20697-1 Instalacja i konfiguracja Windows 10

Szkolenie tożsame ze szkoleniem: MS 55345

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty szkoleń Microsoft!

W jego miejsce, polecamy:

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: [email protected] lub 800 080 322.

Opis szkolenia


Szkolenie jest przeznaczone dla specjalistów IT odpowiedzialnych za administrację, wsparcie użytkowników w systemach Windows 10 w środowisku domenowym w średnich i dużych organizacjach. Dodatkowo szkolenie pomaga w przygotowaniach do egzaminu certyfikacyjnego 70-697.

Szkolenie zapewnia wiedzę i umiejętności niezbędne do instalowania i konfigurowania systemu Windows 10 w środowisku korporacyjnym, konfiguracji zdalnych połączeń sieciowych, podsystemu dyskowego, bezpieczeństwa danych. Dodatkowo uczestnicy dowiedzą się jak utrzymywać, aktualizować i odtwarzać system Windows 10.

Wymagania:

 • Znajomość podstaw sieci TCP/IP, DNS,
 • Znajomość usług Active Directory (AD DS),
 • Znajomość zabezpieczeń opartych na certyfikatach.
 • Znajomość systemu Windows Server 2008 lub Windows Server 2012.
 • Znajomość systemu Windows Vista, Windows 7 lub Windows 8.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy:

 • Opiszą nowe funkcje Windows 10.
 • Skonfigurują urządzenia z systemem Windows 10.
 • Skonfigurują połączenia z siecią w Windows 10.
 • Skonfigurują magazyn danych w Windows 10.
 • Skonfigurują pliki i drukarki.
 • Skonfigurują aplikacje.
 • Zabezpieczą dane.
 • Wdrożą funkcji odpowiedzialne za bezpieczeństwo w sieci.
 • Przeprowadzą aktualizację do systemu Windows 10.
 • Odtworzą pliki, przywrócą sterowniki i odzyskają Windows 10.

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały w języku angielskim.


Program szkolenia

Moduł 1: Przegląd systemu Windows 10

 • Wprowadzenie systemu Windows 10
 • Poruszanie się po interfejsie użytkownika

Moduł 2: Instalacja Windows 10

 • Instalacja Windows 10
 • Uaktualnienie do Windows 10

Moduł 3: Konfiguracja urządzeń z Windows 10

 • Przegląd narzędzi, których można użyć do konfigurowania Windows 10
 • Opcje konfiguracyjne
 • Zarządzanie kontami użytkowników

Moduł 4: Konfigurowanie połączenia z siecią

 • Konfigurowanie TCP/IP
 • Rozpoznawania nazw
 • Wdrażanie sieci bezprzewodowych
 • Dostępu zdalny

Moduł 5: Zarządzanie magazynem danych

 • Przegląd opcji przechowywania
 • Zarządzanie dyskami, partycjami i wolumenami

Moduł 6: Zarządzanie plikami i drukarkami

 • Przegląd systemów plików
 • Konfigurowanie i zarządzanie dostępem do plików
 • Konfigurowanie i zarządzanie folderami udostępnionymi
 • Zarządzanie drukarkami

Moduł 7: Zarządzanie aplikacjami w Windows 10

 • Przegląd dostarczanie aplikacji dla użytkowników
 • Windows Store

Moduł 8: Zarządzania bezpieczeństwem danych

 • Przegląd zagrożeń
 • Zabezpieczanie danych z użyciem systemu szyfrowania plików EFS
 • Wdrażanie i zarządzanie funkcją BitLocker

Moduł 9: Zarządzanie bezpieczeństwem w systemie Windows 10

 • Ograniczenia zagrożeń za pomocą ustawień zabezpieczeń
 • Konfigurowanie UAC

Moduł 10: Zarządzanie ustawieniami bezpieczeństwa połączeń sieciowych

 • Omówienie zagrożeń
 • Zapora systemu Windows
 • Reguły zabezpieczeń połączeń IPSec
 • Windows Defender

Moduł 11: Rozwiązywanie problemów i odzyskiwania

 • Zarządzanie urządzeniami i sterownikami
 • Odzyskiwanie plików
 • Odzyskiwanie Windows 10

Moduł 12: Utrzymanie Windows 10

 • Aktualizacja systemu Windows
 • Monitorowanie systemu Windows 10
 • Optymalizacja wydajności

Tagi:

Microsoft Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

5 d
(Łącznie 40 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie