Autoryzowane szkolenia MicrosoftAZ 400 Rozwiązania DevOps dla Microsoft Azure

Co zawiera cena?

3 890 zł netto *Online

4 390 zł netto *Stacjonarne

4 490 zł netto *Online

4 990 zł netto *Stacjonarne

5 190 zł netto *Online

5 690 zł netto *Stacjonarne

Sposób prowadzenia

Online

Stacjonarne

Online

Stacjonarne

Online

Stacjonarne

Szkolenie prowadzone przez autoryzowanego trenera Microsoft (MCT)

Autoryzowane materiały szkoleniowe dostępne w platformie MS Learn

Kontakt z trenerem po szkoleniu

14 dni

14 dni

21 dni

21 dni

28 dni

28 dni

Gadżet  ?

-

-

1 gadżet do wyboru  ?

1 gadżet do wyboru  ?

Voucher MCP w promocyjnej cenie  ?

+459 zł netto  ?

Lunch i przerwy kawowe

-

 

-

 

-

 

* Podana cena dotyczy szkolenia otwartego, gdzie minimalna liczba uczestników to 5.
W przypadku grupy zamkniętej, cena i zakres szkolenia ustalamy indywidualnie. Masz pytania? Zadzwoń do nas: 800 080 322.

To szkolenie może być Twoje nawet za darmo!

Microsoft Certified Professional (MCP)

Zamów voucher Microsoft Certified Professional (MCP)

Poznaj szczegóły

Realizujemy egzaminy Pearson VUE

Jako autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Pearson VUE, umożliwiamy zdawanie egzaminów udostępnianych przez firmę Perason VUE.

Poznaj szczegóły

Microsoft Certified Professional (MCP)

Zamów voucher Microsoft Certified Professional (MCP)

Poznaj szczegóły

Realizujemy egzaminy Pearson

Jako autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Pearson VUE, umożliwiamy zdawanie egzaminów udostępnianych przez firmę Perason VUE.

Poznaj szczegóły

UWAGA!

Szkolenie odbywa się w formule BYOL (Bring Your Own Laptop). Oznacza to, że na szkolenie należy przynieść własnego laptopa lub poinformować nas o braku takiej możliwości.

SPRAWDŹ szczegółowe wymagania techniczne dla naszych szkoleń!

Opis szkolenia

AZ-400T01 Wdrażanie procesów tworzenia oprogramowania metodą DevOps


W ramach tego szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do wdrażania procesów DevOps.

Dowiedzą się, w jaki sposób stosować funkcje kontroli wersji, skalować system Git w przedsiębiorstwie i zarządzać infrastrukturą procesu budowania oprogramowania.

Wymagania:

Podstawowa wiedza na temat platformy Azure, kontroli wersji, adaptacyjnych metod tworzenia oprogramowania (Agile) oraz głównych zasad procesu tworzenia oprogramowania. Przydatne jest doświadczenie w pracy w jednostce zajmującej się produkcją oprogramowania.


Program szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie do kontroli wersji

 • Na czym polega kontrola wersji?
 • Korzyści z zastosowania kontroli wersji
 • Rodzaje systemów kontroli wersji
 • Wprowadzenie do usługi Azure Repos
 • Migracja z systemu TFVC do Git
 • Uwierzytelnianie w repozytoriach Git

Moduł 2: Skalowanie systemu Git na potrzeby procesów DevOps w przedsiębiorstwie

 • Jak powinna wyglądać struktura repozytorium Git
 • Praca z gałęziami kodu w systemie Git
 • Współpraca z wykorzystaniem żądań pobrania (pull)
 • Dlaczego warto zastosować „Git hooks”
 • Wspieranie wewnętrznych mechanizmów open source
 • Wersja systemu Git
 • Projekty publiczne
 • Pliki w systemie Git

Moduł 3: Wdrażanie infrastruktury procesu budowania oprogramowania i zarządzanie nią

 • Koncepcja potoku w procesach DevOps
 • Usługa Azure Pipelines
 • Porównanie agentów hostowanych i prywatnych
 • Pule agentów
 • Potoki i praca równoległa
 • Usługa Azure DevOps i projekty open source
 • Azure Pipelines: YAML i Visual Designer
 • Konfigurowanie agentów prywatnych
 • Integracja oprogramowania Jenkins z usługą Azure Pipelines
 • Integracja zewnętrznego systemu kontroli wersji z usługą Azure Pipelines
 • Analiza i integracja wieloetapowego budowania kontenerów Docker

Moduł 4: Zarządzanie konfiguracją i wpisami tajnymi aplikacji

 • Wprowadzenie do zabezpieczeń
 • Wdrażanie bezpiecznego i zgodnego z przepisami procesu wytwarzania oprogramowania
 • Struktura danych konfiguracyjnych aplikacji
 • Zarządzanie wpisami tajnymi, tokenami i certyfikatami
 • Wdrażanie narzędzi do zarządzania zabezpieczeniami i zgodnością z przepisami w ramach potoku

Moduł 5:

 • Wprowadzenie do procesów DevOps w środowiskach mobilnych
 • Wprowadzenie do rozwiązania Visual Studio App Center
 • Zarządzanie zestawami docelowych urządzeń mobilnych i grup dystrybucji
 • Zarządzanie zestawami urządzeń do testowania docelowego interfejsu użytkownika
 • Przygotowanie urządzeń testerów do wdrożenia
 • Tworzenie publicznych i prywatnych grup dystrybucji

AZ-400T02: Wdrażanie mechanizmów ciągłej integracji


W ramach tego szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do wdrażania procedur ciągłej integracji w procesach DevOps.

Uczestnicy poznają sposoby wdrażania ciągłej integracji w potokach usługi Azure DevOps oraz zarządzania jakością kodu i zasadami bezpieczeństwa, a także wdrażania strategii budowania kontenerów.

Wymagania:

Podstawowa wiedza na temat platformy Azure, kontroli wersji, adaptacyjnych metod tworzenia oprogramowania (Agile) oraz głównych zasad procesu tworzenia oprogramowania. Przydatne jest doświadczenie w pracy w jednostce zajmującej się produkcją oprogramowania. Wskazane jest również doświadczenie w pracy w środowisku IDE oraz znajomość portalu Azure w pewnym zakresie. Uczestnicy bez doświadczenia technicznego w tej dziedzinie, ale zainteresowani metodami DevOps i związanymi z nimi zmianami kultury organizacyjnej, również nie powinni mieć problemów ze zrozumieniem informacji i procedur dotyczących ciągłej integracji.


Program szkolenia

Moduł 1: Wdrażanie ciągłej integracji w potoku Azure DevOps

 • Omówienie procesu ciągłej integracji
 • Wdrażanie strategii budowania oprogramowania
 • Ćwiczenie: Konfigurowanie ciągłej integracji w usłudze Azure Pipelines
 • Ćwiczenie: Tworzenie zadania budowania w programie Jenkins i uruchamianie ciągłej integracji

Moduł 2: Zarządzanie jakością kodu i zasadami bezpieczeństwa

 • Zarządzanie jakością kodu
 • Zarządzanie zasadami bezpieczeństwa
 • Ćwiczenie: Zarządzanie długiem technicznym z wykorzystaniem usługi Azure DevOps i narzędzia SonarCloud
 • Ćwiczenie: Sprawdzanie luk w zabezpieczeniach z wykorzystaniem oprogramowania WhiteSource Bolt

Moduł 3: Wdrażanie strategii budowania kontenerów

 • Wdrażanie strategii budowania kontenerów
 • Ćwiczenie: Istniejące aplikacje .NET na platformach Azure i Docker

AZ-400T03: Wdrażanie mechanizmów ciągłego dostarczania oprogramowania


W ramach tego szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do wdrażania mechanizmów ciągłego dostarczania oprogramowania.

Uczestnicy poznają sposoby projektowania strategii udostępniania wersji, konfigurowania przepływu pracy związanego z zarządzaniem udostępnianiem wersji, a także implementowania odpowiedniego planu wdrożenia.

Wymagania:

Podstawowa wiedza na temat platformy Azure, kontroli wersji, adaptacyjnych metod tworzenia oprogramowania (Agile) oraz głównych zasad procesu tworzenia oprogramowania. Przydatne jest doświadczenie w pracy w jednostce zajmującej się produkcją oprogramowania.


Program szkolenia

Moduł 1: Projektowanie strategii udostępniania wersji

 • Wprowadzenie do procesów ciągłego dostarczania oprogramowania
 • Zalecenia dotyczące strategii udostępniania wersji
 • Budowanie procesu udostępniania wersji wysokiej jakości
 • Wybór wzorca wdrożenia
 • Wybór właściwego narzędzia do zarządzania wersjami
 • Ćwiczenie: Budowanie strategii udostępniania kolejnych wersji

Moduł 2: Konfigurowanie przepływu pracy związanego z zarządzaniem udostępnianiem wersji

 • Tworzenie procesu udostępniania wersji
 • Udostępnianie i konfigurowanie środowisk
 • Zarządzanie zadaniami i szablonami oraz ich podział na moduły
 • Integracja wpisów tajnych w procesie udostępniania wersji
 • Konfigurowanie integracji automatycznej i automatyzacji testów funkcjonalnych
 • Automatyzacja kontroli poprawności
 • Ćwiczenie: Automatyzacja wdrożenia infrastruktury w chmurze z wykorzystaniem oprogramowania Terraform i usługi Azure Pipelines
 • Ćwiczenie: Konfigurowanie wpisów tajnych w procesie z wykorzystaniem usługi Azure Key Vault
 • Ćwiczenie: Konfigurowanie i uruchamianie testów obciążeniowych
 • Ćwiczenie: Konfigurowanie i uruchamianie testów funkcjonalnych
 • Ćwiczenie: Zastosowanie usługi Azure Monitor jako punktu kontroli wersji
 • Ćwiczenie: Tworzenie pulpitu nawigacyjnego procesu udostępniania wersji

Moduł 3: Implementacja odpowiedniego wzorca wdrożenia

 • Wprowadzenie do wzorców wdrażania
 • Implementacja wdrożenia metodą „Blue-Green”
 • Przełączniki funkcji
 • Wersje wstępne („canary releases”)
 • Wdrażanie ciche („dark launching”)
 • Testy A/B
 • Wdrażanie progresywne („progressive exposure”)
 • Ćwiczenie: Wdrożenie metodą „Blue-Green”
 • Ćwiczenie: Traffic Manager

AZ-400T04: Wdrażanie mechanizmów zarządzania zależnościami


W ramach tego szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności związane z wdrażaniem mechanizmów zarządzania zależnościami.

Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób zaprojektować strategię zarządzania zależnościami oraz jak zarządzać zabezpieczeniami i zgodnością z przepisami.

Wymagania:

Podstawowa wiedza na temat platformy Azure, kontroli wersji, adaptacyjnych metod tworzenia oprogramowania (Agile) oraz głównych zasad procesu tworzenia oprogramowania. Przydatne jest doświadczenie w pracy w jednostce zajmującej się produkcją oprogramowania.


Program szkolenia

Moduł 1: Projektowanie strategii zarządzania zależnościami

 • Wstęp
 • Umieszczenie zależnych elementów w pakiecie
 • Zarządzanie pakietami
 • Wdrażanie strategii wersjonowania
 • Ćwiczenie: Aktualizowanie pakietów

Moduł 2: Zarządzanie zabezpieczeniami i zgodnością z przepisami

 • Zabezpieczenia pakietów
 • Oprogramowanie open source
 • Integrowanie licencji i skanowania luk w zabezpieczeniach

AZ-400T05: Wdrażanie infrastruktury aplikacji


W ramach tego szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności związane z wdrażaniem infrastruktury aplikacji w ramach procesów DevOps.

Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób wdrażać mechanizmy zarządzania konfiguracją w modelu „infrastruktury jako kodu”, jak udostępniać infrastrukturę Azure za pomocą ogólnie dostępnych narzędzi do automatyzacji oraz jak wdrażać infrastrukturę aplikacji z wykorzystaniem różnych usług Azure i metod wdrażania. Zostaną także przedstawione sposoby integracji zewnętrznych narzędzi wdrożeniowych z platformą Azure, m.in. oprogramowania Chef i Puppet, w celu uwzględnienia kwestii związanych z bezpieczeństwem i zgodnością z przepisami w procesie udostępniania nowych wersji.

Wymagania:

Uczestnicy powinni mieć podstawową wiedzę na temat platformy Azure oraz doświadczenie w pracy z maszynami wirtualnymi i kontenerami, a w pewnym zakresie także z automatyzacją i tworzeniem skryptów. Doświadczenie związane z pracą przy tworzeniu oprogramowania lub obsługą środowiska eksploatacyjnego na platformie Windows lub Linux jest przydatne, jednak nie jest konieczne. Uczestnicy powinni również na ogólnym poziomie znać procesy tworzenia i wdrażania aplikacji


Program szkolenia

Moduł 1: Narzędzia platformy Azure do obsługi infrastruktury i konfiguracji

 • Zakres materiału
 • Infrastruktura jako kod i zarządzanie konfiguracją
 • Tworzenie zasobów Azure z wykorzystaniem szablonów ARM
 • Tworzenie zasobów Azure z wykorzystaniem interfejsu wiersza polecenia platformy Azure
 • Tworzenie zasobów Azure z wykorzystaniem programu Azure PowerShell
 • Dodatkowe narzędzia do automatyzacji
 • Mechanizmy kontroli wersji
 • Ćwiczenie: Wdrażanie na platformie Azure z wykorzystywaniem szablonów ARM
 • Powtórzenie modułu — pytania

Moduł 2: Modele wdrażania i usługi platformy Azure

 • Zakres materiału
 • Modele i opcje wdrożenia
 • Usługi Azure IaaS
 • Usługa Azure Automation z usługą DevOps
 • Desired State Configuration (DSC)
 • Usługi Azure PaaS
 • Azure Service Fabric
 • Ćwiczenie: Azure Automation — wdrożenie usługi IaaS lub PaaS
 • Powtórzenie modułu — pytania

Moduł 3: Tworzenie infrastruktury usługi Kubernetes i zarządzanie nią

 • Zakres materiału
 • Azure Kubernetes Service
 • Ćwiczenie: Wdrażanie i skalowanie klastra AKS
 • Powtórzenie modułu — pytania

Moduł 4: Narzędzia innych firm i narzędzia open source dostępne na platformie Azure

 • Zakres materiału
 • Chef
 • Puppet
 • Ansible
 • Cloud-Init
 • Terraform
 • Ćwiczenie: Udostępnianie i konfigurowanie aplikacji na platformie Azure z wykorzystaniem oprogramowania X
 • Powtórzenie modułu — pytania

Moduł 5: Wdrażanie mechanizmów zgodności i bezpieczeństwa w infrastrukturze

 • Zasady bezpieczeństwa i zgodności z przepisami w procesie DevOps
 • Azure Security Center
 • Ćwiczenie: Integracja rozszerzenia lub narzędzia skanującego w potoku Azure DevOps / centrum zabezpieczeń
 • Powtórzenie modułu — pytania

Moduł 6: Zakończenie szkolenia

 • Egzamin końcowy

AZ-400T06: Wdrażanie mechanizmów ciągłego przekazywania informacji zwrotnych


W ramach tego szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności związane z wdrażaniem ciągłego przekazywania informacji zwrotnych.

Uczestnicy dowiedzą się, jak określić odpowiednie rekomendacje i zaprojektować mechanizmy przekazywania systemowych informacji zwrotnych, jak zaimplementować przekazywanie takich informacji do zespołów programistycznych i jak optymalizować mechanizmy przekazywania.

Wymagania:

Osoby zainteresowanie wdrażaniem procesów DevOps lub zdaniem egzaminu certyfikacyjnego Microsoft Azure DevOps Solutions.


Program szkolenia

Moduł 1: Rekomendacje i projektowanie mechanizmów systemowego przekazywania informacji zwrotnych

 • Wewnętrzna pętla
 • Potrzeba ciągłych eksperymentów
 • Praktyki projektowe umożliwiające pomiar zadowolenia użytkowników końcowych
 • Procesy projektowe umożliwiające rejestrowanie i analizowanie opinii użytkowników
 • Proces projektowy umożliwiający automatyzację analizy działania aplikacji
 • Ćwiczenie: Integracja usług Azure DevOps i Teams
 • Ćwiczenie: Przełączniki funkcji

Moduł 2: Wdrażanie procesu przekazywania systemowych informacji zwrotnych do zespołów projektowych

 • Wdrażanie narzędzi do śledzenia wykorzystania systemu, wykorzystania funkcji oraz przepływu
 • Wdrażanie mechanizmów przekazywania danych dotyczących awarii aplikacji mobilnych
 • Tworzenie pulpitów nawigacyjnych do monitorowania i prezentowania stanu
 • Integracja i konfigurowanie systemów obsługi zgłoszeń

Moduł 3: Optymalizacja mechanizmów przekazywania informacji zwrotnych

 • Inżynieria niezawodności infrastruktury
 • Analiza danych telemetrycznych w celu określenia poziomu bazowego
 • Bieżące dostrajanie w celu zmniejszenia liczby alertów bez znaczenia i bez możliwości podjęcia działań
 • Analiza alertów w celu określenia poziomu bazowego
 • Konstruktywne przeglądy i filozofia „just culture”

AZ-400T07: Projektowanie strategii DevOps


W ramach tego szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności związane z projektowaniem strategii DevOps.

Dowiedzą się, w jaki sposób zaplanować transformację, wybrać projekt i stworzyć strukturę zespołu. Poznają również sposoby tworzenia strategii jakości i bezpieczeństwa. W trakcie szkolenia omówione zostaną również planowanie migracji i konsolidacji artefaktów oraz kontrola wersji.

Wymagania:

Podstawowa wiedza na temat platformy Azure, kontroli wersji, adaptacyjnych metod tworzenia oprogramowania (Agile) oraz głównych zasad procesu tworzenia oprogramowania. Przydatne jest doświadczenie w pracy w jednostce zajmującej się produkcją oprogramowania. Wskazane jest również doświadczenie w pracy w środowisku IDE oraz znajomość portalu Azure w pewnym zakresie. Uczestnicy bez doświadczenia technicznego w tej dziedzinie, ale zainteresowani metodami DevOps i związanymi z nimi zmianami kultury organizacyjnej, również nie powinni mieć problemów ze zrozumieniem informacji i procedur dotyczących ciągłej integracji.


Program szkolenia

Moduł 1: Planowanie procesów DevOps

 • Planowanie transformacji
 • Wybór projektu
 • Struktura zespołu
 • Ćwiczenie: Planowanie zgodnie z metodologią Agile i zarządzanie portfelem projektów z wykorzystaniem usługi Azure Boards

Moduł 2: Planowanie jakości i bezpieczeństwa

Moduł 3: Planowanie strategii jakości

Moduł 4: Planowanie bezpiecznego procesu tworzenia oprogramowania

Moduł 5:

 • Ćwiczenie: Zarządzanie przełącznikami funkcji z wykorzystaniem oprogramowania LaunchDarkly i usługi Azure DevOps

Moduł 6: Migrowanie i konsolidacja artefaktów i narzędzi

 • Migrowanie i konsolidacja artefaktów
 • Migrowanie i integracja systemu kontroli wersji
 • Ćwiczenie: Integracja usług Azure Repos i Azure Pipelines ze środowiskiem Eclipse

Tagi:

Advanced Azure Microsoft Inżynier DevOps Padnij! Lecą gadżety

 


Najbliższe terminy:

23 października 2023 r. - Online

23 października 2023 r. - Katowice

Długość szkolenia

5 d
(Łącznie 40 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie