Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 301 Wdrażanie hybrydowego serwera SharePoint

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty szkoleń Microsoft!

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: [email protected] lub 800 080 322.

Opis szkolenia

MS-301T01: Wdrażanie infrastruktury SharePoint 2019


Oprogramowanie SharePoint Server 2019 zaprojektowano z myślą o realizacji potrzeb związanych z nowym stylem pracy. 

Oferuje użytkownikom nowoczesny, intuicyjny interfejs, znany z rozwiązania SharePoint Online. Uczestnicy tego szkolenia dowiedzą się, na czym polega wdrażanie i konfigurowanie programu SharePoint Server 2019. Omówione zostaną także sposoby planowania i konfigurowania lokalnego uwierzytelniania i zabezpieczeń chroniących środowisko SharePoint. Program szkolenia obejmuje także zarządzanie zawartością środowiska SharePoint zgodnie z wymaganiami nowoczesnej architektury informatycznej.

Szkolenie jest przeznaczone dla informatyków zajmujących się wdrażaniem infrastruktury pracy zespołowej w organizacji i zarządzaniem taką infrastrukturą.

Wymagania:

 • Doświadczenie w pracy z programem Windows PowerShell.
 • Podstawowa znajomość zagadnień dotyczących zarządzania systemem SQL Server.
 • Podstawowa znajomość działania sieci, w tym systemu DNS.
 • Praktyczna znajomość zagadnień związanych z administrowaniem serwerami Windows.
 • Podstawowa znajomość usług Active Directory i Azure AD.
 • Podstawowa znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem urządzeniami mobilnymi i alternatywnych systemów operacyjnych (Android i macOS).

Program szkolenia

Moduł 1: Infrastruktura SharePoint

 • Planowanie farmy SharePoint
 • SharePoint 2019
 • Instalowanie farmy SharePoint i zarządzanie nią

Moduł 2: Uwierzytelnianie i zabezpieczenia w programie SharePoint

 • Planowanie uwierzytelniania
 • Konfigurowanie uwierzytelniania federacyjnego

Moduł 3: Zarządzanie zawartością programu SharePoint

 • Omówienie struktury zawartości w programie SharePoint
 • Zarządzanie dostępem do zawartości
 • Zarządzanie zbiorem witryn

Moduł 4: Zakończenie szkolenia

 • Ćwiczenie: Tworzenie aplikacji sieci Web i zarządzanie nimi

MS-301T02: Wdrażanie aplikacji usług SharePoint 2019


Oprogramowanie SharePoint Server 2019 zaprojektowano z myślą o realizacji potrzeb związanych z nowym stylem pracy.

Oferuje użytkownikom nowoczesny, intuicyjny interfejs, znany z rozwiązania SharePoint Online. W ramach tego szkolenia przedstawione zostaną sposoby planowania i konfigurowania aplikacji usług w programie SharePoint 2019 i zarządzania nimi. Obejmuje to takie usługi, jak przesyłanie zarządzanych metadanych, usługi łączności biznesowej i wyszukiwanie w przedsiębiorstwie.

Szkolenie jest przeznaczone dla informatyków zajmujących się wdrażaniem infrastruktury pracy zespołowej w organizacji i zarządzaniem taką infrastrukturą.

Wymagania:

 • Doświadczenie w pracy z programem Windows PowerShell.
 • Podstawowa znajomość zagadnień dotyczących zarządzania systemem SQL Server.
 • Podstawowa znajomość działania sieci, w tym systemu DNS.
 • Praktyczna znajomość zagadnień związanych z administrowaniem serwerami Windows.
 • Podstawowa znajomość usług Active Directory i Azure AD.
 • Podstawowa znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem urządzeniami mobilnymi i alternatywnych systemów operacyjnych (Android i macOS).

Program szkolenia

Moduł 1: Aplikacje usług SharePoint

 • Aplikacje usług SharePoint i przepływ pracy
 • Planowanie i konfigurowanie usług łączności biznesowej (BCS) i bezpiecznego magazynu (Secure Store)
 • Planowanie i konfigurowanie profili użytkownika

Moduł 2: Planowanie i konfigurowanie zarządzanych metadanych

 • Zarządzanie typami zawartości
 • Zarządzane metadane
 • Konfigurowanie usługi przesyłania zarządzanych metadanych

Moduł 3: Planowanie i konfigurowanie wyszukiwania

 • Planowanie wyszukiwania w przedsiębiorstwie
 • Konfigurowanie wyszukiwania w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie wyszukiwaniem w przedsiębiorstwie

Moduł 4: Zakończenie szkolenia

 • Ćwiczenie: Konfigurowanie wyszukiwania w przedsiębiorstwie

MS-301T03: Wdrażanie hybrydowych scenariuszy SharePoint


W środowisku biznesowym nastąpiły istotne zmiany. Ludzie chcą się ze sobą komunikować bez niepotrzebnych barier utrudniających pracę zespołową. Przedsiębiorstwa potrzebują ekonomicznych i elastycznych rozwiązań, które pozwolą spełnić te wymagania.

Środowisko hybrydowe umożliwia użytkownikom pracującym praktycznie w dowolnym miejscu dostęp do niezbędnych zasobów i zawartości. W ramach tego szkolenia uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób należy planować i wdrażać hybrydowe scenariusze zastosowania programu SharePoint, w których zapewniona jest bezproblemowa obsługa użytkowników. Omówiona zostanie także funkcja wyszukiwania hybrydowego, dzięki której użytkownicy mogą uzyskać łatwy dostęp do niezbędnych plików.

Szkolenie jest przeznaczone dla informatyków zajmujących się wdrażaniem infrastruktury pracy zespołowej w organizacji i zarządzaniem taką infrastrukturą.

Wymagania:

 • Doświadczenie w pracy z programem Windows PowerShell.
 • Podstawowa znajomość zagadnień dotyczących zarządzania systemem SQL Server.
 • Podstawowa znajomość działania sieci, w tym systemu DNS.
 • Praktyczna znajomość zagadnień związanych z administrowaniem serwerami Windows.
 • Podstawowa znajomość usług Active Directory i Azure AD.
 • Podstawowa znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem urządzeniami mobilnymi i alternatywnych systemów operacyjnych (Android i macOS).

Program szkolenia

Moduł 1: Omówienie scenariuszy hybrydowych SharePoint

 • Omówienie scenariuszy hybrydowych SharePoint
 • Planowanie scenariuszy hybrydowych SharePoint

Moduł 2: Wdrażanie scenariuszy hybrydowych SharePoint

 • Wdrażanie scenariuszy hybrydowych SharePoint
 • Konfigurowanie lokalnej bramy danych

Moduł 3: Wdrażanie wyszukiwania hybrydowego w programie SharePoint

 • Omówienie wyszukiwania hybrydowego w programie SharePoint
 • Konfigurowanie wyszukiwania hybrydowego w programie SharePoint

Moduł 4: Zakończenie szkolenia

 • Ćwiczenie: Konfigurowanie hybrydowego wyszukiwania w programie SharePoint

MS-301T04: Migracja do programu SharePoint Online


W środowisku biznesowym nastąpiły istotne zmiany. Ludzie chcą się ze sobą komunikować bez niepotrzebnych barier utrudniających pracę zespołową.

Przedsiębiorstwa rozważają migrację zawartości do chmury ze względu na niższe koszty i zapewnienie użytkownikom pracującym praktycznie w dowolnym miejscu dostępu do niezbędnych zasobów i zawartości. W ramach tego szkolenia uczestnicy poznają sposoby planowania procesu migracji zawartości, a także dostępne zasoby i narzędzia, z których można skorzystać podczas migracji zawartości do rozwiązań SharePoint Online i OneDrive for Business. Obejmuje to m.in. zastosowania narzędzi SMAT (SharePoint Migration Assessment Tool) i SPMT (SharePoint Migration Tool) w różnych scenariuszach migracji.

Szkolenie jest przeznaczone dla informatyków zajmujących się wdrażaniem infrastruktury pracy zespołowej w organizacji i zarządzaniem taką infrastrukturą.

Wymagania:

 • Doświadczenie w pracy z programem Windows PowerShell.
 • Podstawowa znajomość zagadnień dotyczących zarządzania systemem SQL Server.
 • Podstawowa znajomość działania sieci, w tym systemu DNS.
 • Praktyczna znajomość zagadnień związanych z administrowaniem serwerami Windows.
 • Podstawowa znajomość usług Active Directory i Azure AD.
 • Podstawowa znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem urządzeniami mobilnymi i alternatywnych systemów operacyjnych (Android i macOS).

Program szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie do procesu migracji

 • Omówienie procesu migracji
 • Wykorzystanie usług FastTrack i usług partnerów

Moduł 2: Migracja do programu SharePoint Online

 • Przygotowanie do migracji
 • Migracja zawartości do chmury
 • Zarządzanie procesem migracji i monitorowanie go

Moduł 3: Zakończenie szkolenia

 • Ćwiczenie: Migracja plików do programu SharePoint Online

Tagi:

Administrator Intermediate Microsoft Microsoft 365 Microsoft Teams Office Padnij! Lecą gadżety Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

5 d
(Łącznie 40 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie