Autoryzowane szkolenia MicrosoftDP 900T00 Podstawy przetwarzania danych na platformie Microsoft Azure

Co zawiera cena?

1 490 zł netto *Online

1 590 zł netto *Stacjonarne

Sposób prowadzenia

Online

Stacjonarne

Szkolenie prowadzone przez autoryzowanego trenera Microsoft (MCT)

Autoryzowane materiały szkoleniowe dostępne w platformie MS Learn

Kontakt z trenerem po szkoleniu

14 dni

14 dni

Voucher MCP Fundamentals w promocyjnej cenie  ?

+299 zł netto  ?

Lunch i przerwy kawowe

-

 

* Podana cena dotyczy szkolenia otwartego, gdzie minimalna liczba uczestników to 5.
W przypadku grupy zamkniętej, cena i zakres szkolenia ustalamy indywidualnie. Masz pytania? Zadzwoń do nas: 800 080 322.

To szkolenie może być Twoje nawet za darmo!

Microsoft Certified Professional (MCP)

Zamów voucher Microsoft Certified Professional (MCP)

Poznaj szczegóły

Realizujemy egzaminy Pearson VUE

Jako autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Pearson VUE, umożliwiamy zdawanie egzaminów udostępnianych przez firmę Perason VUE.

Poznaj szczegóły

Microsoft Certified Professional (MCP)

Zamów voucher Microsoft Certified Professional (MCP)

Poznaj szczegóły

Realizujemy egzaminy Pearson

Jako autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Pearson VUE, umożliwiamy zdawanie egzaminów udostępnianych przez firmę Perason VUE.

Poznaj szczegóły

UWAGA!

Szkolenie odbywa się w formule BYOL (Bring Your Own Laptop). Oznacza to, że na szkolenie należy przynieść własnego laptopa lub poinformować nas o braku takiej możliwości.

SPRAWDŹ szczegółowe wymagania techniczne dla naszych szkoleń!

Opis szkolenia


Osoby uczestniczące w szkoleniu zapoznają się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi baz danych w środowisku chmurowym, zdobędą podstawowe umiejętności w dziedzinie usług przetwarzania danych w chmurze oraz uzyskają podstawową wiedzę na temat usług przetwarzania danych w chmurze dostępnych na platformie Microsoft Azure.

Uczestnicy nauczą się identyfikować i opisywać najważniejsze pojęcia związane z danymi, takie jak dane relacyjne i nierelacyjne, dane big data czy analiza danych, a także zapoznają się ze sposobami implementowania powyższych technologii przy użyciu platformy Microsoft Azure. Ponadto podczas szkolenia zostaną omówione role, zadania i obowiązki występujące w obszarze przetwarzania danych. Uczestnicy zapoznają się z ofertą w dziedzinie danych relacyjnych, sposobami inicjowania obsługi i wdrażania relacyjnych baz danych oraz zasadami wykonywania zapytań dotyczących danych relacyjnych za pośrednictwem rozwiązań do przetwarzania w chmurze dostępnych na platformie Microsoft Azure. Następnie zapoznają się z ofertą w dziedzinie danych nierelacyjnych, sposobami inicjowania obsługi i wdrażania nierelacyjnych baz danych oraz magazynami danych nierelacyjnych stosowanymi w ramach platformy Microsoft Azure. Na zajęciach omawiane będą dostępne opcje przetwarzania umożliwiające budowanie rozwiązań do analizy danych na platformie Azure, w tym usługi Azure Synapse Analytics, Azure Databricks i Azure HDInsight. Ponadto uczestnicy szkolenia zapoznają się z rozwiązaniem Power BI, w tym jego modułami konstrukcyjnymi i zasadami ich wzajemnego współdziałania.

Zdobyte umiejętności:

 • Opisywanie podstawowych pojęć dotyczących danych w kontekście platformy Azure
 • Wyjaśnianie pojęć dotyczących danych relacyjnych na platformie Azure
 • Wyjaśnianie pojęć dotyczących danych nierelacyjnych na platformie Azure
 • Wskazywanie elementów składowych nowoczesnego magazynu danych na platformie Azure

Harmonogram szkolenia

Moduł 1: Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi danych

Program

 • Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi danych
 • Zapoznanie się z rolami i obowiązkami w obszarze przetwarzania danych
 • Opisywanie pojęć związanych z danymi relacyjnymi
 • Opisywanie pojęć związanych z danymi nierelacyjnymi
 • Zapoznanie się z pojęciami dotyczącymi analizy danych

Moduł 2: Zapoznanie się ze sposobami przetwarzania danych relacyjnych na platformie Azure

Program

 • Zapoznanie się z rozwiązaniami do przetwarzania danych relacyjnych na platformie Azure
 • Zapoznanie się ze sposobami inicjowania obsługi i wdrażania relacyjnych baz danych na platformie Azure
 • Wykonywanie zapytań dotyczących danych relacyjnych na platformie Azure

Moduł 3: Zapoznanie się ze sposobami przetwarzania danych nierelacyjnych na platformie Azure

Program

 • Zapoznanie się z rozwiązaniami do przetwarzania danych nierelacyjnych na platformie Azure
 • Zapoznanie się ze sposobami inicjowania obsługi i wdrażania usług dotyczących danych nierelacyjnych na platformie Azure
 • Zarządzanie nierelacyjnymi magazynami danych na platformie Azure

Moduł 4: Zapoznanie się z nowoczesnymi funkcjami analizy danych w hurtowniach danych na platformie Azure

Program

 • Omówienie elementów składowych nowoczesnej hurtowni danych
 • Zapoznanie się ze sposobami pozyskiwania danych na platformie Azure
 • Zapoznanie się z zasadami przechowywania i przetwarzania danych na platformie Azure
 • Wprowadzenie do budowania przy użyciu rozwiązania Power BI

Tagi:

Beginner Azure Microsoft Inżynier danych

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

1 d
(Łącznie 8 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie