Autoryzowane szkolenia MicrosoftDP 300T00 Administrowanie relacyjnymi bazami danych na platformie Microsoft Azure

Co zawiera cena?

3 390 zł netto *Online

3 790 zł netto *Stacjonarne

3 990 zł netto *Online

4 390 zł netto *Stacjonarne

4 690 zł netto *Online

5 090 zł netto *Stacjonarne

Sposób prowadzenia

Online

Stacjonarne

Online

Stacjonarne

Online

Stacjonarne

Szkolenie prowadzone przez autoryzowanego trenera Microsoft (MCT)

Autoryzowane materiały szkoleniowe dostępne w platformie MS Learn

Kontakt z trenerem po szkoleniu

14 dni

14 dni

21 dni

21 dni

28 dni

28 dni

Gadżet  ?

-

-

1 gadżet do wyboru  ?

1 gadżet do wyboru  ?

Voucher MCP w promocyjnej cenie  ?

+459 zł netto  ?

Lunch i przerwy kawowe

-

 

-

 

-

 

* Podana cena dotyczy szkolenia otwartego, gdzie minimalna liczba uczestników to 5.
W przypadku grupy zamkniętej, cena i zakres szkolenia ustalamy indywidualnie. Masz pytania? Zadzwoń do nas: 800 080 322.

To szkolenie może być Twoje nawet za darmo!

Microsoft Certified Professional (MCP)

Zamów voucher Microsoft Certified Professional (MCP)

Poznaj szczegóły

Realizujemy egzaminy Pearson VUE

Jako autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Pearson VUE, umożliwiamy zdawanie egzaminów udostępnianych przez firmę Perason VUE.

Poznaj szczegóły

Microsoft Certified Professional (MCP)

Zamów voucher Microsoft Certified Professional (MCP)

Poznaj szczegóły

Realizujemy egzaminy Pearson

Jako autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Pearson VUE, umożliwiamy zdawanie egzaminów udostępnianych przez firmę Perason VUE.

Poznaj szczegóły

UWAGA!

Szkolenie odbywa się w formule BYOL (Bring Your Own Laptop). Oznacza to, że na szkolenie należy przynieść własnego laptopa lub poinformować nas o braku takiej możliwości.

SPRAWDŹ szczegółowe wymagania techniczne dla naszych szkoleń!

Opis szkolenia


W ramach tego szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do administrowania infrastrukturą bazodanową SQL Server na potrzeby relacyjnych baz danych działających w środowiskach chmurowych, lokalnych i hybrydowych.

Szkolenie jest przeznaczone dla osób pracujących z relacyjnymi bazami danych oferowanymi przez Microsoft w modelu PaaS. Ponadto szkolenie może być przydatne dla osób, które tworzą aplikacje udostępniające zawartość z poziomu relacyjnych baz danych w technologii SQL.

Wymagania:

Oprócz odpowiedniego doświadczenia zawodowego osoby, które chcą wziąć udział w tym szkoleniu, powinny mieć wiedzę techniczną w zakresie objętym tematyką następujących szkoleń:

 • Podstawy platformy Azure
 • Podstawy przetwarzania danych na platformie Microsoft Azure

Zdobyte umiejętności:

 • Planowanie, wdrażanie i konfigurowanie rozwiązań SQL oferowanych na platformie Azure
 • Monitorowanie wydajności baz danych oraz dostrajanie baz danych i zapytań pod kątem wydajności
 • Planowanie i konfigurowanie rozwiązania zapewniającego wysoką dostępność

Harmonogram szkolenia

Moduł 1: Rola administratora bazy danych na platformie Azure

Program

 • Role związane z platformą danych Azure
 • Platformy i opcje baz danych w środowisku Azure
 • Poziomy zgodności z oprogramowaniem SQL Server
 • Funkcje platformy Azure w wersji zapoznawczej
 • Ćwiczenie: Korzystanie z portalu Azure Portal i pakietu SQL Server Management Studio
 • Inicjowanie obsługi oprogramowania SQL Server na maszynie wirtualnej Azure
 • Łącznie się z oprogramowaniem SQL Server i przywracanie danych z kopii zapasowej

Moduł 2: Planowanie i implementowanie zasobów platformy danych

Program

 • Wdrażanie oprogramowania SQL Server w modelu IaaS
 • Wdrażanie oprogramowania SQL Server w modelu PaaS
 • Wdrażanie rozwiązań bazodanowych open source na platformie Azure
 • Ćwiczenie: Wdrażanie bazy danych Azure SQL Database
 • Wdrażanie maszyny wirtualnej przy użyciu szablonu usługi ARM
 • Konfigurowanie niezbędnych zasobów przed utworzeniem bazy danych
 • Wdrażanie bazy danych Azure SQL Database
 • Rejestrowanie wystąpienia bazy danych Azure SQL Database w narzędziu Azure Data Studio i sprawdzanie połączeń
 • Wdrażanie bazy danych PostgreSQL lub MySQL z wykorzystaniem narzędzia klienckiego do sprawdzania połączeń

Moduł 3: Implementowanie bezpiecznego środowiska

Program

 • Konfigurowanie uwierzytelniania w odniesieniu do bazy danych
 • Konfigurowanie autoryzacji w odniesieniu do bazy danych
 • Implementowanie zabezpieczeń dotyczących danych magazynowanych
 • Implementowanie zabezpieczeń dotyczących danych przesyłanych
 • Implementowanie mechanizmów zapewnienia zgodności w odniesieniu do poufnych danych
 • Ćwiczenie: Implementowanie bezpiecznego środowiska
 • Konfigurowanie reguły zapory na poziomie serwera przy użyciu portalu Azure Portal
 • Autoryzowanie dostępu do bazy danych Azure SQL Database przy użyciu usługi Azure Active Directory
 • Włączanie pakietu zabezpieczeń Advanced Data Security i klasyfikacji danych
 • Zarządzanie dostępem do obiektów bazodanowych

Moduł 4: Monitorowanie i optymalizowanie zasobów operacyjnych

Program

 • Punkty odniesienia i monitorowanie wydajności
 • Najważniejsze przyczyny problemów z wydajnością
 • Konfigurowanie zasobów pod kątem optymalnej wydajności
 • Konfigurowanie bazy danych użytkownika
 • Czynności konserwacyjne związane z wydajnością
 • Ćwiczenie: Monitorowanie i optymalizowanie zasobów
 • Lokalizowanie problemów z procesorami (CPU)
 • Używanie narzędzia Query Store do obserwacji problemów blokujących
 • Wykrywanie i rozwiązywanie problemów z fragmentacją

Moduł 5: Optymalizowanie wydajności obsługi zapytań

Program

 • Zapoznanie się z planami zapytań w oprogramowaniu SQL Server
 • Zapoznanie się z zasadami projektowania baz danych pod kątem wydajności
 • Dokonywanie oceny wzrostów wydajności
 • Ćwiczenie: Rozwiązywanie problemów z wydajnością obsługi zapytań
 • Identyfikowanie problemów ze strukturą bazy danych AdventureWorks2017
 • Lokalizowanie obszarów występowania problemów z wydajnością obsługi zapytań w bazie danych AdventureWorks2017
 • Używanie narzędzia Query Store do wykrywania i rozwiązywania problemów z regresją w bazie danych AdventureWorks2017
 • Korzystanie z podpowiedzi zapytań w celu zwiększania wydajności działania bazy danych AdventureWorks2017

Moduł 6: Automatyzowanie zadań

Program

 • Konfigurowanie wdrażania automatycznego
 • Definiowanie zaplanowanych zadań
 • Konfigurowanie zdarzeń rozszerzonych
 • Zarządzanie zasobami PaaS platformy Azure z wykorzystaniem metod automatycznych
 • Ćwiczenie: Automatyzowanie zadań
 • Wdrażanie szablonu Azure na podstawie szablonu szybkiego startu w serwisie GitHub
 • Konfigurowanie powiadomień na podstawie metryk wydajności
 • Wdrażanie skryptu runbook usługi Azure Automation (lub zadania elastycznego) w celu odbudowy indeksów w bazie danych Azure SQL Database

Moduł 7: Planowanie i implementowanie środowiska zapewniającego wysoką dostępność i odzyskiwanie awaryjne

Program

 • Strategie zapewnienia wysokiej dostępności i odzyskiwania awaryjnego
 • Narzędzia dotyczące platformy i bazy danych umożliwiające zapewnienie wysokiej dostępności i odzyskiwania awaryjnego dostępne w modelu IaaS
 • Narzędzia dotyczące platformy i bazy danych umożliwiające zapewnienie wysokiej dostępności i odzyskiwania awaryjnego dostępne w modelu PaaS
 • Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie baz danych
 • Ćwiczenie: Planowanie i implementowanie środowiska zapewniającego wysoką dostępność i odzyskiwanie awaryjne
 • Tworzenie zawsze włączonej grupy dostępności
 • Włączanie replikacji geograficznej bazy danych Azure SQL Database
 • Tworzenie kopii zapasowych pod adresem URL i przywracanie danych z adresu URL

Tagi:

Intermediate Administrator bazy danych Azure Microsoft Padnij! Lecą gadżety SQL Server

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

4 d
(Łącznie 28 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie