Autoryzowane szkolenia MicrosoftDP 060T00 Migracja obciążeń NoSQL do usługi Azure Cosmos DB

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty szkoleń Microsoft!

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: [email protected] lub 800 080 322.

Opis szkolenia


W ramach szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę na temat usługi Cosmos DB oraz metod migracji obciążeń związanych z bazami danych MongoDB i Cassandra do tej usługi.

Korzyści po szkoleniu:

 • Tworzenie globalnie rozproszonych aplikacji z wykorzystaniem usługi Cosmos DB,
 • Przeprowadzanie migracji obciążeń związanych z bazą danych MongoDB do usługi Cosmos DB,
 • Przeprowadzanie migracji obciążeń związanych z bazą danych Cassandra do usługi Cosmos DB.

Wymagania

Oprócz odpowiedniego doświadczenia zawodowego osoby biorące udział w tym szkoleniu powinny mieć wiedzę techniczną w następującym zakresie:

 • podstawowe pojęcia związane z partycjonowaniem, replikacją i nadzorem nad zasobami w kontekście budowania i konfigurowania skalowalnych aplikacji NoSQL działających niezależnie od interfejsu API usługi Cosmos DB.

Harmonogram szkolenia

Moduł 1: Tworzenie globalnie rozproszonych aplikacji z wykorzystaniem usługi Cosmos DB

 • Omówienie usługi Cosmos DB
 • Interfejsy API usługi Cosmos DB
 • Konfigurowanie przepływności
 • Najlepsze rozwiązania w dziedzinie partycjonowania i fragmentowania

Moduł 2: Przeprowadzanie migracji obciążeń związanych z bazą danych MongoDB do usługi Cosmos DB

 • Podstawowe informacje na temat korzyści wynikających z migracji
 • Planowanie migracji
 • Migracja danych
 • Migracja aplikacji
 • Czynności wykonywane po zakończeniu migracji
 • Ćwiczenie: Przeprowadzanie migracji obciążeń związanych z bazą danych MongoDB do usługi Cosmos DB
  • Tworzenie projektu migracji
  • Definiowanie źródłowej i docelowej bazy danych
  • Przeprowadzanie migracji
  • Weryfikowanie migracji

Moduł 3: Przeprowadzanie migracji obciążeń związanych z bazą danych Cassandra do usługi Cosmos DB

 • Podstawowe informacje na temat korzyści wynikających z migracji
 • Planowanie migracji
 • Migracja danych
 • Migracja aplikacji
 • Czynności wykonywane po zakończeniu migracji
 • Ćwiczenie: Przeprowadzanie migracji obciążeń związanych z bazą danych Cassandra do usługi Cosmos DB
  • Eksportowanie schematu
  • Przenoszenie danych przy użyciu polecenia CQLSH COPY
  • Przenoszenie danych przy użyciu oprogramowania Spark
  • Weryfikowanie migracji

Tagi:

Intermediate Azure Microsoft Inżynier danych Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

1 d
(Łącznie 8 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie