Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 050T00 Wdrożenie hybrydowe i migracja programu SharePoint

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty szkoleń Microsoft!

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: [email protected] lub 800 080 322.

Opis szkolenia


W środowisku biznesowym nastąpiły istotne zmiany. Ludzie chcą się ze sobą komunikować bez niepotrzebnych barier utrudniających pracę zespołową, a przedsiębiorstwa potrzebują ekonomicznych i elastycznych rozwiązań, które pozwolą spełnić te wymagania.

W związku z tym coraz częściej stosowane jest rozwiązanie polegające na konfigurowaniu środowisk hybrydowych i przenoszeniu zawartość do chmury. Uczestnicy tego szkolenia dowiedzą się, na czym polega wdrażanie i konfigurowanie programu SharePoint Server 2019, który zaprojektowano z myślą o zaspokojeniu potrzeb związanych z nowym stylem pracy. Ponadto program szkolenia obejmuje konfigurowanie różnych aplikacji usług programu SharePoint i zarządzanie nimi w ramach przygotowania do wdrożenia hybrydowego. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób należy planować i wdrażać hybrydowe scenariusze zastosowania programu SharePoint, w których zapewniona jest bezproblemowa obsługa użytkowników. Na zakończenie poznają sposoby projektowania procesu migracji zawartości, a także dostępne zasoby i narzędzia, z których można skorzystać podczas migracji zawartości do programu SharePoint i usługi OneDrive na platformie Microsoft 365.

Wymagania:

 • Doświadczenie w pracy z narzędziem Windows PowerShell
 • Podstawowa znajomość zagadnień dotyczących zarządzania systemem SQL Server
 • Podstawowa znajomość działania sieci, w tym systemu DNS
 • Praktyczna znajomość zagadnień związanych z administrowaniem systemem Windows Server
 • Podstawowa znajomość usług Active Directory i Azure AD
 • Podstawowa znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem urządzeniami przenośnymi i alternatywnych systemów operacyjnych (Android i macOS)

Umiejętności po szkoleniu:

 • Opisywanie funkcji MinRole w programie SharePoint 2019
 • Opisywanie sposobu instalowania i konfigurowania programu SharePoint 2019
 • Opisywanie sposobu implementowania funkcji zapewniających wysoką dostępność na potrzeby programu SharePoint
 • Konfigurowanie wystąpienia aplikacji usługi łączności danych biznesowych
 • Konfigurowanie aplikacji usługi bezpiecznego magazynu
 • Opisywanie sposobu konfigurowania witryn za pomocą funkcji Moja witryna w programie SharePoint 2019
 • Opisywanie dostępnych scenariuszy hybrydowych programu SharePoint
 • Opisywanie wymagań dotyczących konfiguracji hybrydowej programu SharePoint
 • Planowanie wdrożenia hybrydowego programu SharePoint Server
 • Planowanie procesu migracji zawartości
 • Opisywanie dostępnych zasobów i narzędzi, z których można skorzystać w ramach procesu migracji
 • Uzyskiwanie dostępu do danych, które mają być objęte migracją, za pomocą narzędzia do oceny migracji programu SharePoint (SharePoint Migration Assessment Tool — SMAT)
 • Przeprowadzanie migracji zawartości do chmury przy użyciu narzędzia do migracji programu SharePoint (SharePoint Migration Tool — SPMT)
 • Przeprowadzanie migracji zawartości do chmury przy użyciu narzędzia Migration Manager
 • Przeprowadzanie migracji zawartości do chmury przy użyciu narzędzia Mover
 • Monitorowanie procesu migracji i zarządzanie nim

Harmonogram szkolenia

Moduł 1: Infrastruktura SharePoint

Program

 • Planowanie farmy programu SharePoint
 • Omówienie programu SharePoint Server 2019
 • Instalowanie farmy programu SharePoint i zarządzanie nią

Moduł 2: Uwierzytelnianie i zabezpieczenia w programie SharePoint

Program

 • Planowanie uwierzytelniania
 • Konfigurowanie uwierzytelniania federacyjnego

Moduł 3: Zarządzanie zawartością w programie SharePoint

Program

 • Planowanie witryn i zbiorów witryn
 • Zarządzanie dostępem do zawartości
 • Konfigurowanie zbiorów witryn i zarządzanie nimi

Moduł 4: Aplikacje usług programu SharePoint

Program

 • Aplikacje usług programu SharePoint i związany z nimi przepływ pracy
 • Planowanie i konfigurowanie usług łączności biznesowej (BCS) i bezpiecznego magazynu (Secure Store)
 • Planowanie i konfigurowanie usługi profili użytkowników

Moduł 5: Planowanie i konfigurowanie usługi zarządzanych metadanych

Program

 • Zarządzanie typami zawartości
 • Omówienie usługi zarządzanych metadanych
 • Konfigurowanie usługi zarządzanych metadanych

Moduł 6: Planowanie i konfigurowanie wyszukiwania

Program

 • Planowanie wyszukiwania w przedsiębiorstwie
 • Konfigurowanie wyszukiwania w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie wyszukiwaniem w przedsiębiorstwie

Moduł 7: Omówienie scenariuszy hybrydowych programu SharePoint

Program

 • Omówienie scenariuszy hybrydowych programu SharePoint
 • Planowanie scenariuszy hybrydowych programu SharePoint

Moduł 8: Implementowanie scenariuszy hybrydowych programu SharePoint

Program

 • Implementowanie scenariuszy hybrydowych programu SharePoint
 • Konfigurowanie lokalnej bramy danych

Moduł 9: Implementowanie wyszukiwania hybrydowego w programie SharePoint

Program

 • Omówienie wyszukiwania hybrydowego w programie SharePoint
 • Konfigurowanie wyszukiwania hybrydowego w programie SharePoint

Moduł 10: Planowanie migracji zawartości

Program

 • Omówienie migracji zawartości
 • Przygotowanie do migracji zawartości

Moduł 11: Przeprowadzanie migracji zawartości na platformę Microsoft 365

Program

 • Przeprowadzanie migracji zawartości przy użyciu narzędzia SPMT
 • Przeprowadzanie migracji zawartości przy użyciu narzędzia Migration Manager
 • Przeprowadzanie migracji zawartości przy użyciu narzędzia Mover

Tagi:

Microsoft Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

5 d
(Łącznie 40 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie