Autoryzowane szkolenia MicrosoftMB 700T00 Microsoft Dynamics 365: Architekt rozwiązań dla aplikacji Finance and Operations

Co zawiera cena?

3 390 zł netto *Online

3 790 zł netto *Stacjonarne

3 990 zł netto *Online

4 390 zł netto *Stacjonarne

4 690 zł netto *Online

5 090 zł netto *Stacjonarne

Sposób prowadzenia

Online

Stacjonarne

Online

Stacjonarne

Online

Stacjonarne

Szkolenie prowadzone przez autoryzowanego trenera Microsoft (MCT)

Autoryzowane materiały szkoleniowe dostępne w platformie MS Learn

Kontakt z trenerem po szkoleniu

14 dni

14 dni

21 dni

21 dni

28 dni

28 dni

Gadżet  ?

-

-

1 gadżet do wyboru  ?

1 gadżet do wyboru  ?

Voucher MCP w promocyjnej cenie  ?

+459 zł netto  ?

Lunch i przerwy kawowe

-

 

-

 

-

 

* Podana cena dotyczy szkolenia otwartego, gdzie minimalna liczba uczestników to 5.
W przypadku grupy zamkniętej, cena i zakres szkolenia ustalamy indywidualnie. Masz pytania? Zadzwoń do nas: 800 080 322.

To szkolenie może być Twoje nawet za darmo!

Microsoft Certified Professional (MCP)

Zamów voucher Microsoft Certified Professional (MCP)

Poznaj szczegóły

Realizujemy egzaminy Pearson VUE

Jako autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Pearson VUE, umożliwiamy zdawanie egzaminów udostępnianych przez firmę Perason VUE.

Poznaj szczegóły

Microsoft Certified Professional (MCP)

Zamów voucher Microsoft Certified Professional (MCP)

Poznaj szczegóły

Realizujemy egzaminy Pearson

Jako autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Pearson VUE, umożliwiamy zdawanie egzaminów udostępnianych przez firmę Perason VUE.

Poznaj szczegóły

UWAGA!

Szkolenie odbywa się w formule BYOL (Bring Your Own Laptop). Oznacza to, że na szkolenie należy przynieść własnego laptopa lub poinformować nas o braku takiej możliwości.

SPRAWDŹ szczegółowe wymagania techniczne dla naszych szkoleń!

Opis szkolenia


Szkolenie przeznaczone jest dla osób aspirujących do roli Solution Architect, posiadających wcześniejsze doświadczenie z zakresu Dynamics 365: Finance and Operations Applications, jak również dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę w tej dziedzinie. Szkolenie porusza zagadnienia tworzenia aplikacji, umiejętności i wiedzy technicznej, umożliwia rozpoczęcie podróży związanej z rolą Solution Architect.

Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił:

 • Zrozumieć zadania, za które odpowiedzialna jest osoba na stanowisku Solution Architect w związku z wdrażaniem Dynamics,
 • Uzupełnić artefakty projektu,
 • Znaleźć informacje techniczne aby odpowiedzieć na pytania klientów.

SZKOLENIE PROWADZONE JEST W JĘZYKU POLSKIM, MATERIAŁY W JĘZYKU ANGIELSKIM.


Program szkolenia

Moduł 1: Rola architekta

 • Rola Solution Architect

Laboratorium: Ćwiczenia w klasie

 • Ćwiczenie grupowe
 • Ćwiczenie indywidualne

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Odświeżą wiedzę zdobytą online w kursach przeznaczonych dla Solution Architect,
 • Poznają umiejętności niezbędne na stanowisku Solution Architect.

Moduł 2: Zarządzanie interakcją z FastTrack

 • Poznaj FastTrack
 • Wykorzystaj w pełni FastTrack

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Określić wartości FastTrack,
 • Określić stopień FastTrack i role personelu,
 • Określić zakres FastTrack i dane wejściowe dla specyficznego zakładu,
 • W pełni wykorzystać szablon schematu rozwiązania,
 • Wypełnić listę kontrolną go-live,
 • Zrozumieć, jak zostać uznanym FastTrack Solution Architect.

Moduł 3: Schemat rozwiązania

 • Definicja i elementy schematu rozwiązania
 • Zarządzanie projektem i harmonogram
 • Architektura rozwiązania i struktura organizacyjna
 • Praca z wykorzystaniem katalogu procesów biznesowych

Laboratorium: Ćwiczenie w klasie

Laboratorium: Studium przypadku - zadanie dla uczestnika

 • Ćwiczenie | Co to jest solution blueprint (projekt rozwiązania)?
 • Ćwiczenie | elementy projektu rozwiązania
 • Studium przypadku, dystrybucja artefaktów
 • Zadanie dla uczestnika 1 | Strategia programu
 • Zadanie dla uczestnika 2 | Strategia programu
 • Zadanie dla uczestnika3 | ogólny opis architektury rozwiązania
 • Zadanie dla uczestnika | opis procesów biznesowych w zakresie objętym rozwiązaniem

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Zrozumieć definicję projektu rozwiązania,
 • Opisać cel projektu rozwiązania,
 • Wymienić główne elementy projektu rozwiązania,
 • Opisać zakres rozwiązania, cele i wyzwania,
 • Wymienić członków zespołu wdrożeniowego i ich role w projekcie,
 • Opisać harmonogram projektu odnośnie wdrożenia i uruchomienia,
 • Opisać zarządzanie zmianą, ryzyko i ścieżkę eskalacji,
 • Opisać ogólnie architekturę rozwiązania,
 • Opisać organizację,
 • Podać szczegóły dotyczące organizacji,
 • Opisać procesy biznesowe w zakresie objętym rozwiązaniem,
 • Zrozumieć wymogi funkcjonalne i niefunkcjonalne,
 • Udokumentować luki w produktach i rozwiązania.

Moduł 4: Określanie środowiska, narzędzi i strategii wdrażania

 • Zrozumienie planowania środowiskowego
 • Zarządzanie cyklem życia aplikacji i strategia wdrażania
 • Zastosowanie LCS i Azure DevOps

Laboratorium: Zadanie dla uczestnika

Laboratorium: Ćwiczenie

 • Ćwiczenie | przyjęcie jednej wersji - ciągła aktualizacja
 • Ćwiczenie | Wykorzystanie usług Lifecycle
 • Zadanie dla uczestnika | opracowanie planu środowiskowego

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Opisać ogólne koncepcje dotyczące wdrożeń w chmurze,
 • Opisać główne koncepcje i rodzaje planowania środowiskowego,
 • Zrozumieć procesy zachodzące w środowiskach produkcyjnych i środowiskach typu sandbox,
 • Opisać proces opracowania planu bezpieczeństwa dla danego środowiska,
 • Zrozumieć proces opracowywania strategii wdrażania,
 • Opisać proces zarządzania cyklem życia aplikacji,
 • Metodologie ALM,
 • Pojęcie strategii wdrażania,
 • Opcje rozszerzalności,
 • Scenariusze i narzędzia aktualizacji,
 • Przyjęcie jednej wersji - ciągła aktualizacja,
 • Wykorzystanie Azure Devops,
 • Wykorzystanie usług Lifecycle,
 • Odzyskiwanie danych po awarii.

Moduł 5: Określenie strategii zarządzania danymi

 • Pojęcie zarządzania danymi
 • Opracowanie strategii migracji danych

Laboratorium: Ćwiczenie w klasie

Laboratorium: Studium przypadku - zadanie dla uczestnika

 • Ćwiczenie | pojęcie zarządzania danymi
 • Ćwiczenie | opracowanie strategii migracji danych
 • Zadanie dla uczestnika 4 | opracowanie strategii migracji danych

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Zdefiniować zarządzanie danymi,
 • Zrozumieć zakres zarządzania danymi,
 • Wykorzystać automatyzację zadań odnośnie danych,
 • Opisać operację przenoszenia bazy danych,
 • Wykorzystać ramy wymiany danych,
 • Opracować strategię migracji danych,
 • Opracować cutover plan,
 • Opracować retention plan.

Moduł 6: Określanie strategii integracji i interfejsów

 • Opracowanie strategii integracji
 • Opcje integracji

Laboratorium: Studium przypadku - zadanie dla uczestnika

Laboratorium: Ćwiczenia w klasie

 • Ćwiczenie | opracowanie strategii integracji
 • Ćwiczenie | opcje integracji
 • Zadanie dla uczestnika 5 | opracowanie strategii integracji

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Przeprowadzić rozmowę z klientem o korzyściach płynących z zaangażowania architekta/zespołu FastTrack,
 • Przedstawić korzyści wynikające z zaangażowania zespołu projektowego do dokonania porównania i oceny wymagań funkcjonalnych,
 • Omówić i wyjaśnić różne formy architektury wykorzystywane podczas tworzenia projektu rozwiązania.

Moduł 7: Definicja architektury bezpieczeństwa

 • Ważne aspekty bezpieczeństwa
 • Ramy bezpieczeństwa
 • Określanie strategii bezpieczeństwa

Laboratorium: Ćwiczenia w klasie

Laboratorium: Studium przypadku - zadanie dla uczestnika

 • Ćwiczenie | ważne aspekty bezpieczeństwa
 • Ćwiczenie | ramy bezpieczeństwa
 • Zadanie dla uczestnika 6 | Opracowanie strategii bezpieczeństwa

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Zdefiniować bezpieczeństwo chmury,
 • Opisać główne aspekty bezpieczeństwa centrum danych Azure,
 • Zrozumieć uwierzytelnianie i autoryzację,
 • Zrozumieć wymagania dotyczące zgodności,
 • Zrozumieć szyfrowanie.

Moduł 8: Określanie strategii testowania

 • Przegląd strategii testowania
 • Planowanie i przeprowadzanie testów

Laboratorium: Studium przypadku - zadanie dla uczestnika

Laboratorium: Ćwiczenia w klasie

 • Ćwiczenie | Przegląd strategii testowania
 • Ćwiczenie | Planowanie i przeprowadzanie testów
 • Zadanie dla uczestnika 7 | opracowanie strategii testowania

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Zrozumieć zakres testowania,
 • Zrozumieć cykl życia testowania rozwiązań i zarządzanie defektami,
 • Opisać narzędzia testujące,
 • Opisać role i obowiązki osób odpowiedzialnych za testowanie/ zarządzanie testami,
 • Zaplanować proces testowania,
 • Zrozumieć pojęcie one version (jedna wersja) i strategię testowania regresyjnego.

Moduł 9: Określanie strategii testowania wydajności

 • Przygotowanie do tematyki wydajności
 • Wykorzystanie narzędzi do testowania wydajności

Laboratorium: Ćwiczenia w klasie

 • Ćwiczenie | przygotowanie do tematu wydajności
 • Ćwiczenie | Wykorzystanie narzędzi do testowania wydajności

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Określić cele i scenariusze dotyczące wydajności,
 • Określić wskaźniki wydajności i kryteria sukcesu,
 • Zdefiniować strategię testowania wydajności,
 • Opisać narzędzia do testowania wydajności,
 • Opisać narzędzia do monitorowania wydajności.

Moduł 10: Analityka biznesowa i raportowanie

 • Wdrażanie analityki biznesowej i raportowania

Laboratorium: Ćwiczenia w klasie

Laboratorium: Studium przypadku - zadanie dla uczestnika

 • Ćwiczenie | Pojęcie raportowania i analityki biznesowej
 • Zadanie dla uczestnika 8 | opracowanie strategii analityki biznesowej

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Zrozumieć pojęcie sprawozdawczości i analityki,
 • Przedstawić opcje native reporting (raportowanie natywne),
 • Przedstawić opcje business intelligence reporting (raportowanie dotyczące wywiadu biznesowego),
 • Przedstawić opcje analytics reporting (raportowanie analityczne),
 • Opracować strategię raportowania i analityki.

Moduł 11: Licencje i wsparcie techniczne

 • Szacowanie licencji
 • Możliwości otrzymania wsparcia

Laboratorium: Ćwiczenia w klasie

 • Ćwiczenie | szacowanie licencji
 • Ćwiczenie | opcje uzyskania wsparcia

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Oszacować liczbę licencji,
 • Postępować zgodnie z wymaganiami dotyczącymi licencjonowania użytkowników,
 • Zrozumieć opcje wsparcia podczas licencjonowania i po zakończeniu procesu,
 • Określić strategię wsparcia.

Moduł 12: Przygotowanie do wdrożenia projektu

 • Opracowanie projektu rozwiązania
 • Przygotowanie się do wdrożenia
 • Podsumowanie

Laboratorium: Ćwiczenia w klasie

 • Ćwiczenie | przygotowanie do wdrożenia (go-live)

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Opracować projekt rozwiązania,
 • Zrozumieć proces oceny gotowości do uruchomienia,
 • Wypełnić i przesłać wypełniona listę kontrolną przed wdrożeniem,
 • Opisać proces zapewnienia i zabezpieczania środków realizacji dla środowiska produkcyjnego,
 • Określić czynności związane z cutover i go-live.

Tagi:

Advanced Microsoft Architekt rozwiązań Dynamics 365 Padnij! Lecą gadżety

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

4 d
(Łącznie 32 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie