Autoryzowane szkolenia MicrosoftAZ 600T00 Konfiguracja i obsługa chmury hybrydowej z wykorzystaniem Microsoft Azure Stack Hub

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty szkoleń Microsoft!

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: [email protected] lub 800 080 322.

Opis szkolenia


Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów Azure i operatorów Azure Stack Hub, podczas którego uczestnik dowie jak planować, wdrażać, aktualizować i utrzymywać infrastrukturę Azure Stack Hub.

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały są w języku angielskim.

Korzyści po szkoleniu

Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił:

 • przygotować się do wdrożenia Azure Stack Hub,
 • zarządzać certyfikatami infrastruktury dla Azure Stack Hub,
 • zarządzać rejestracją Azure Stack Hub,
 • skonfigurować katalog domowy Azure Stack Hub,
 • utworzyć zasadę usługi dla Azure Stack Hub,
 • zalecić strategię ciągłości działania i odtwarzania po awarii (BCDR),
 • zarządzać Azure Stack Hub przy użyciu uprzywilejowanych punktów końcowych,
 • zarządzać platformą Azure Stack Hub Marketplace,
 • zaoferować dostawców zasobów App Services i Event Hub.

Wymagania:

Uczestnik szkolenia Azure Stack Hub powinien posiadać wcześniejsze doświadczenie w zakresie systemów operacyjnych, wirtualizacji, infrastruktury chmury, struktur magazynowych i usług sieciowych:

 • Wiedza w zakresie technologii wirtualizacji lokalnej, w tym maszyn wirtualnych i wirtualnych usług sieciowych,
 • Wiedza w zakresie konfiguracji sieci, w tym TCP/IP, systemu nazw domen (DNS), wirtualnych sieci prywatnych (VPN), zapór sieciowych oraz technologii szyfrowania,
 • Wiedza w zakresie koncepcji Active Directory, w tym domen, lasów i kontrolerów domeny.

Program szkolenia

Moduł 1: Omówienie Azure Stack Hub

 • Azure Stack Hub
 • Integracja centrów danych
 • Azure Stack Hub PowerShell
 • Pytania kontrolne z zakresu modułu

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • opisać rozwiązania brzegowe i pozbawione połączenia,
 • opisać architekturę zintegrowanych systemów Azure Stack Hub,
 • wyjaśnić opcje wdrażania Azure Stack Hub,
 • określić różnice pomiędzy Azure Stack Hub, Azure Stack HCI i globalnym Azure.

Moduł 2: Dostarczanie usług:

 • Zarządzanie platformą Azure Stack Hub Marketplace
 • Oferowanie dostawcy zasobu App Services
 • Oferowanie dostawcy zasobu Event Hubs
 • Oferowanie usług
 • Zarządzanie wykorzystaniem i rozliczaniem
 • Pytania kontrolne z zakresu modułu
 • Laboratorium: Zarządzanie ofertami i planami w Azure Stack Hub
 • Laboratorium: Dodawanie niestandardowych elementów rynkowych przy użyciu Azure Gallery Packager
 • Laboratorium: Laboratorium opcjonalne: Implementacja SQL Server Resource Provider w Azure Stack Hub
 • Laboratorium: Walidacja szablonów Azure Resource Manager (ARM) za pomocą Azure Stack Hub

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • utworzyć niestandardowy element w witrynie Azure Stack Hub Marketplace,
 • wdrożyć i zaktualizować dostawcę zasobu App Services,
 • zaplanować wdrożenie dostawcy zasobu Event Hubs,
 • utworzyć subskrypcje użytkowników i zarządzać nimi,
 • zarządzać wykorzystaniem i rozliczaniem w scenariuszach typu multi-tenant (wielodostępu) i CSP.

Moduł 3: Wdrożenie integracji centrum danych

 • Przygotowanie do wdrożenia Azure Stack Hub
 • Zarządzanie rejestracją Azure Stack Hub
 • Pytania kontrolne z zakresu modułu

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • przeglądać i pobierać dane o wykorzystaniu przy użyciu interfejsu Usage API,
 • zalecić strategię rozwiązywania problemów z nazwami,
 • walidować integrację z dostawcą tożsamości,
 • walidować certyfikaty,
 • zalecić tryb rejestracji.

Moduł 4: Zarządzanie tożsamością i dostępem dla Azure Stack Hub

W ramach tego modułu można dowiedzieć się, jak skonfigurować katalog domowy Azure Stack Hub, zarejestrować katalog dzierżawcy-gościa (guest tenant directory) w Azure Stack Hub oraz określić odpowiednią metodę dostępu.

 • Zarządzanie wielodostępem
 • Zarządzanie dostępem
 • Pytania kontrolne z zakresu modułu
 • Laboratorium: Zarządzanie Service Principals w Azure Stack Hub
 • Laboratorium: Zarządzanie delegowaniem ofert w Azure Stack Hub

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • zarejestrować katalog dzierżawcy-gościa w Azure Stack Hub,
 • zaktualizować katalog dzierżawcy-gościa,
 • skonfigurować dostęp w Azure Stack Hub,
 • stworzyć rolę niestandardową.

Moduł 5: Zarządzanie infrastrukturą Azure Stack Hub

 • Zarządzanie kondycją systemu
 • Azure Monitor w witrynie Azure Stack Hub
 • Planowanie i konfigurowanie ciągłości działania oraz odtwarzania po awarii
 • Zarządzanie pojemnością
 • Aktualizowanie infrastruktury
 • Zarządzać Azure Stack Hub przy użyciu uprzywilejowanych punktów końcowych
 • Pytania kontrolne z zakresu modułu
 • Laboratorium: Łączenie się z Azure Stack Hub za pomocą PowerShell
 • Laboratorium: Uzyskiwanie dostępu do uprzywilejowanego punktu końcowego w Azure Stack Hub
 • Laboratorium: Konfigurowanie i zarządzanie kontami magazynami (Storage Accounts) Azure Stack Hub
 • Laboratorium: Zarządzanie publicznymi adresami IP w Azure Stack Hub
 • Laboratorium: Konfigurowanie kopii zapasowej infrastruktury Azure Stack Hub
 • Laboratorium: Zarządzanie zbieraniem logów (Log Collection) w Azure Stack Hub

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • uwzględnić dostawców zasobów, takich jak Event Hubs,
 • zarządzać wymianą lub naprawą w terenie,
 • skonfigurować cele magazynowe (storage targets) dla kopii zapasowych infrastruktury,
 • zaktualizować Azure Stack Hub,
 • odblokować sesję wsparcia,
 • nawiązać połączenie z uprzywilejowanym punktem końcowym,
 • przeprowadzić diagnostykę systemu za pomocą Test-AzureStack.

Tagi:

Administrator Intermediate Azure Microsoft Padnij! Lecą gadżety Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

4 d
(Łącznie 32 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie