Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 20740 Instalacja, przechowywanie i obliczenia w Windows Server

Szkolenie tożsame ze szkoleniem: MS 55341

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty szkoleń Microsoft!

W jego miejsce, polecamy:

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: [email protected] lub 800 080 322.

Opis szkolenia


Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów IT, którzy posiadają doświadczenie z systemem Windows Server.

Szkolenie adresowane jest do profesjonalistów IT, którzy są odpowiedzialni za zarządzanie magazynem danych w oparciu o systemy operacyjne Windows Server 2016. Szkolenie przedstawia możliwości tworzenia infrastruktury w oparciu o scenariusze wykorzystania nowości na platformie Windows Server 2016.

Wymagania:

 • Podstawowa wiedza na temat zagadnień sieciowych
 • Wiedza na temat najważniejszych wskazówek dotyczących zabezpieczeń
 • Zrozumienie podstawowych koncepcji usług AD DS
 • Podstawowa wiedza z zakresu sprzętu serwerowego

Korzyści po szkoleniu:

Po ukończeniu tego kursu uczestnicy będą wiedzieć m.in. jak

 • Opisać różne opcje pamięci masowej, w tym formaty tabeli partycji, dyski podstawowe i dynamiczne, systemy plików
 • Opisać rozwiązania pamięci masowej dla przedsiębiorstw i wybrać rozwiązanie odpowiednie do danej sytuacji
 • Zainstalować i skonfigurować Microsoft Hyper-V
 • Planować, tworzyć i zarządzać klastrem pracy awaryjnej
 • Tworzyć i zarządzać obrazami wdrażania

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały w języku angielskim.


Program szkolenia

Moduł 1: Instalacja, aktualizacja oraz migracja ustawień w środowisku Windows Server 2016

 • Wprowadzenie do Windows Server 2016
 • Przygotowanie i instalacja serwera Nano i Server Core
 • Przygotowanie do aktualizacji i migracji środowiska
 • Migracja ról oraz organizacja pracy w środowisku Windows Server
 • Modele aktywacji systemu Windows Server

Moduł 2: Zarządzanie lokalnym magazynem składowania danych

 • Zarządzanie dyskami w Windows Server 2016
 • Zarządzanie woluminami w Windows Server 2016

Moduł 3: Implementowanie miejsca składowania danych w środowisku enterprises

 • Przegląd metod składowania danych typu: direct-attached storage, network-attached storage i storage area networks
 • Porównanie Fibre Channel, iSCSI i FCoE
 • Zrozumienie metodyki iSNS, data centre bridging i MPIO
 • Konfiguracja zasobów współdzielonych w środowisku Windows Server 2016

Moduł 4: Implementacja Storage Spaces i Data Deduplication

 • Wdrażanie Storage Spaces
 • Zarządzanie Storage Spaces
 • Wdrażanie Data Deduplication

Moduł 5: Instalacja, konfiguracja Hyper-V i zarządzanie maszynami wirtualnymi

 • Omówienie funkcji Hyper-V
 • Proces instalacji Hyper-V
 • Konfiguracja magazynu danych w Hyper-V
 • Konfiguracja sieci w Hyper-V
 • Konfiguracja maszyn wirtualnych Hyper-V
 • Zarządzanie maszynami wirtualnymi w Hyper-V

Moduł 6: Wdrażanie i zarządzanie kontenerami w Hyper-V

 • Przegląd funkcji i zarządzanie kontenerami w Windows Server 2016
 • Wdrażanie kontenerów w Windows Server 2016
 • Instalacja, wdrażanie i zarządzanie kontenerami w Windows Server 2016

Moduł 7: Przegląd metod wysokiej dostępności i procesów równoważenia zarządzania zasobami

 • Definiowanie poziomów dostępności
 • Planowanie scenariuszy
 • Tworzenie backupów oraz scenariuszy odzyskiwania danych w Windows Server 2016
 • Wysoka dostępność w środowisku Windows Server 2016

Moduł 8: Implementowanie i zarządzanie zasobami typu failover clustering

 • Planowanie strategii wdrożenia typu failover cluster
 • Tworzenie i konfiguracja struktury failover cluster
 • Monitoring infrastruktury
 • Scenariusze failover cluster
 • Implementowanie wysokiej dostępności w oparciu o stretch clustering

Moduł 9: Implementowanie rozwiązań typu failover clustering dla maszyn wirtualnych w Hyper-V

 • Prezentacja i integracja Hyper-V w Windows Server 2016 wraz z failover clustering
 • Implementacja i zarządzanie maszynami wirtualnymi w Hyper-V w scenariuszu failover clusters
 • Główne cechy wdrożeń maszyn wirtualnych w środowisku typu wysokiej dostępności i niezawodności

Moduł 10: Implementowanie Network Load Balancing

 • Przegląd metod zastosowania klastrów typu NLB
 • Konfiguracja klastrów NLB
 • Planowanie i implementacja NLB

Moduł 11: Tworzenie i zarządzanie wdrożenia obrazów instalacyjnych

 • Wprowadzenie do metodyki zarządzania obrazami
 • Tworzenie i zarządzanie obrazami instalacyjnymi przy użyciu MDT
 • Środowiska maszyn wirtualnych w procesie przepływu pracy

Moduł 12: Zarządzanie, monitorowanie i obsługa wdrożenia obrazów maszyn wirtualnych

 • Przegląd opcji wdrożenia infrastruktury WSUS
 • Proces implementacji struktury WSUS
 • Prezentacja PowerShell DSC
 • Przegląd narzędzi do monitorowania Windows Server 2016
 • Praktyczne zastosowanie Performance Monitor
 • Monitorowanie zdarzeń w Event Logs

Tagi:

Microsoft Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

5 d
(Łącznie 40 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie