Zarządzanie Zespołem - Przywództwo sytuacyjne

Co zawiera cena?

2 490 zł netto *Online

2 590 zł netto *Stacjonarne

Sposób prowadzenia

Online

Stacjonarne

Szkolenie wraz z materiałami szkoleniowymi

Kontakt z trenerem po szkoleniu

14 dni

14 dni

Lunch i przerwy kawowe

-

* Podana cena dotyczy szkolenia otwartego, gdzie minimalna liczba uczestników to 4.
W przypadku grupy zamkniętej, cena i zakres szkolenia ustalamy indywidualnie. Masz pytania? Zadzwoń do nas: 800 080 322.

To szkolenie może być Twoje nawet za darmo!

UWAGA!

Szkolenie odbywa się w formule BYOL (Bring Your Own Laptop). Oznacza to, że na szkolenie należy przynieść własnego laptopa lub poinformować nas o braku takiej możliwości.

SPRAWDŹ szczegółowe wymagania techniczne dla naszych szkoleń!

Opis szkolenia


Celem szkolenia jest nabycie umiejętności zarządzania zespołem w oparciu o model przywództwa sytuacyjnego, poznanie twardych technik zarządzania zespołem oraz poznanie technik motywacji i komunikacji wspierających zarządzanie zespołem w środowisku pracowników wiedzy. Szkolenie jest przeznaczone dla kierowników zespołów, koordynatorów.

Korzyści po szkoleniu:

 • Zwiększenie skuteczności osiągania celów w dynamicznym środowisku pracy przy pomocy zróżnicowanej grupy pracowników.

Program szkolenia

Moduł 1

 • Ćwiczenie: Efektywny zespół
 • Realizowane zadanie polega na zaplanowaniu działań zespołu a następnie wykonaniu planu
 • Omówienie dlaczego nam się nie udało…
 • Wstęp do przywództwa sytuacyjnego
 • Człowiek – efekt procesu uczenia się

Moduł 2: Pracownicy są różni

 • Czym się od siebie różnimy? – kluczowe czynniki w opisie pracownika
 • Podstawy modelu Insights®
 • Pracownik fizyczny, pracownik umysłowy, pracownik wiedzy
 • Kto to jest skuteczny pracownik wiedzy?
 • Kontrola czy samokontrola?
 • Główne różnice w zarządzaniu różnymi typami pracowników

Moduł 3: Człowiek w grupie - budowa zespołu

 • Role i działanie w grupie
 • Dynamika zespołu
 • Model Tuckmana
 • Model Drexlera-Sibbeta
 • Spotkanie kick-off
 • Ćwiczenie – expose szefa

Moduł 4: Informacja zwrotna

 • Co to jest dobra informacja zwrotna?
 • Oczekiwane działanie
 • Kanapka komunikacyjna
 • Schemat pochwały
 • Schemat reprymendy
 • Ćwiczenie – Scenki dot. informacji zwrotnej

Moduł 5: Kierownik czy przywódca

 • Funkcje zarządzania
 • Style zarządzania zespołem
 • Servant Leadership
 • Co to jest przywództwo sytuacyjne?
 • Podstawowe style zarządzania w modelu Blancharda
 • Model Adaira
 • Typy władzy a poziom świadomości pracowników
 • Hierarchia służbowa v.s. hierarchia władzy

Moduł 6: Podstawowe zagadnienia motywacji

 • Piramida potrzeb Maslova
 • Teoria McGregora (X i Y)
 • Teoria Hertzberga
 • Style zachowań managerskich
 • Liderzy Collinsa
 • Hierarchia kompetencji managerskich

Moduł 7: Zlecanie i kontrola postępów prac

 • Jak zlecać pracę? – schemat delegacji
 • Zasady delegowania zadań – ćwiczenia
 • Dlaczego wsparcie szefa jest takie ważne?
 • Kontrola postępu prac
 • Konflikt interesów
 • Ćwiczenie – poprawne zlecanie zadań

Moduł 8

 • Zarządzanie konfliktem w zespole
 • Typy konfliktów
 • Negocjacje managerskie i podstawy mediacji
 • Rola managera w konflikcie
 • Czego się nauczyliśmy? – Podsumowanie

Tagi:

Biznes IT

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

2 d (Łącznie 16 h)

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie