Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 55355 Administrowanie SharePoint 2016

Szkolenie tożsame ze szkoleniem: MS 20339-1

Co zawiera cena?

3 890 zł netto *Online

4 390 zł netto *Stacjonarne

4 490 zł netto *Online

4 990 zł netto *Stacjonarne

5 190 zł netto *Online

5 690 zł netto *Stacjonarne

Sposób prowadzenia

Online

Stacjonarne

Online

Stacjonarne

Online

Stacjonarne

Szkolenie prowadzone przez autoryzowanego trenera Microsoft (MCT)

Autoryzowane materiały szkoleniowe

Kontakt z trenerem po szkoleniu

14 dni

14 dni

21 dni

21 dni

28 dni

28 dni

Gadżet  ?

-

-

1 gadżet do wyboru  ?

1 gadżet do wyboru  ?

Voucher MCP w promocyjnej cenie  ?

+459 zł netto  ?

Lunch i przerwy kawowe

-

 

-

 

-

 

* Podana cena dotyczy szkolenia otwartego, gdzie minimalna liczba uczestników to 5.
W przypadku grupy zamkniętej, cena i zakres szkolenia ustalamy indywidualnie. Masz pytania? Zadzwoń do nas: 800 080 322.

To szkolenie może być Twoje nawet za darmo!

Microsoft Certified Professional (MCP)

Zamów voucher Microsoft Certified Professional (MCP)

Poznaj szczegóły

Realizujemy egzaminy Pearson VUE

Jako autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Pearson VUE, umożliwiamy zdawanie egzaminów udostępnianych przez firmę Perason VUE.

Poznaj szczegóły

Microsoft Certified Professional (MCP)

Zamów voucher Microsoft Certified Professional (MCP)

Poznaj szczegóły

Realizujemy egzaminy Pearson

Jako autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Pearson VUE, umożliwiamy zdawanie egzaminów udostępnianych przez firmę Perason VUE.

Poznaj szczegóły

UWAGA!

Szkolenie odbywa się w formule BYOL (Bring Your Own Laptop). Oznacza to, że na szkolenie należy przynieść własnego laptopa lub poinformować nas o braku takiej możliwości.

SPRAWDŹ szczegółowe wymagania techniczne dla naszych szkoleń!


Tagi:

Administrator Active Directory Intermediate Microsoft Hyper-V Padnij! Lecą gadżety SharePoint Windows Server

 


Opis szkolenia


Kurs MS 55355 - Administrowanie SharePoint 2016 to odpowiednik dawnego kursu „MOC 20339-1AC - Planning and Administering SharePoint 2016”. Jest on przeznaczony dla administratorów, którzy nie mają doświadczenia w pracy z SharePoint Server lub przechodzą na nowszą wersję oprogramowania w ramach uaktualnienia, w tym z SharePoint 2007, 2010 i 2013.

Dla użytkowników przechodzących na nowszą wersję z programu SharePoint 2013 dostępny jest odrębny kurs.

Korzyści po szkoleniu

Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił:

 • zainstalować i skonfigurować Farmę SharePoint 2016,
 • zarządzać Farmą programu SharePoint 2016 za pomocą graficznego interfejsu użytkownika i programu PowerShell,
 • tworzyć zbiory witryn za pomocą graficznego interfejsu użytkownika oraz PowerShell,
 • tworzyć i konfigurować wszystkie niezbędne aplikacje dla programu SharePoint 2016,
 • tworzyć kopie zapasowe i odzyskiwać dane w SharePoint 2016.

Wymagania:

Przed przystąpieniem do tego szkolenia, uczestnicy muszą posiadać:

 • wiedzę na temat zarządzania oprogramowaniem w środowisku serwera systemu Windows Server 2012 lub Windows Server 2012 R2 Enterprise,
 • wdrażać i zarządzać aplikacjami natywnymi, wirtualnymi i pracującymi w chmurze,
 • administrować usługami IIS,
 • konfigurować Active Directory w zakresie uwierzytelniania, autoryzacji oraz magazynu użytkownika,
 • zdalnie zarządzać aplikacjami za pomocą Windows PowerShell 4.0,
 • zarządzać bazami danych i rolami w SQL Server,
 • łączyć aplikacje do SQL Server,
 • wdrażać zabezpieczenia oparte na oświadczeniach,
 • korzystać z maszyn wirtualnych zarządzanych przez Microsoft Hyper-V.

Program szkolenia

Moduł 1: Sprzęt, instalacja i łatki

 • Jak stworzyć Farmę z wykorzystaniem funkcji MinRole
 • Jak wyświetlić dziennik usługi ULS
 • Jak dokumentować i sprawdzać ustawienia programu IIS dla SharePoint 2016
 • Ćwiczenia: Sprzęt i instalacja
 • Tworzenie Farmy przy użyciu funkcji MinRole
 • Wyświetlanie dziennika usługi ULS
 • Dokumentowanie ustawień programu IIS

Moduł 2: Zarządzanie Farmą

 • Jak zarządzać grupą Administratorzy w obszarze Farma programu SharePoint
 • Jak skonfigurować wychodzącą pocztę e-mail
 • Jak skonfigurować przychodzącą pocztę e-mail
 • Jak skonfigurować opcje dziennika diagnostycznego i dziennika użycia
 • Ćwiczenia: Zarządzanie Farmą
 • Zarządzanie grupą administratorów Farmy
 • Konfigurowanie wychodzącej poczty e-mail
 • Konfigurowanie przychodzącej poczty e-mail
 • Konfigurowanie opcji dziennika diagnostycznego i dziennika użycia

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Zarządzać grupą administratorów Farmy w programie SharePoint 2016
 • Skonfigurować wychodzącą pocztę e-mail
 • Skonfigurować przychodzącą pocztę e-mail
 • Skonfigurować opcje dziennika diagnostycznego i dziennika użycia

Moduł 3: Aplikacje sieci web

 • Jak stworzyć nowe konto zarządzane
 • Jak dodać nowe adresy IP do serwera SharePoint
 • Jak stworzyć opartą na oświadczeniach aplikację sieci web w obszarze Administracja centralna programu SharePoint
 • Jak stworzyć opartą na oświadczeniach aplikację sieci web w programie PowerShell
 • Jak stworzyć hostingową aplikację sieci web w programie PowerShell
 • Ćwiczenia: Aplikacje sieci web
 • Tworzenie nowego konta zarządzanego
 • Dodawanie dwóch nowych adresów IP do SharePoint1
 • Tworzenie opartej na oświadczeniach aplikacji sieci web w weryfikatorze certyfikatów
 • Tworzenie opartej na oświadczeniach aplikacji sieci web z użyciem programu PowerShell
 • Tworzenie hostingowej aplikacji sieci web z użyciem programu PowerShell

Moduł 4: Zbiory witryn

 • Jak stworzyć ścieżkę zarządzaną
 • Jak utworzyć zbiór witryn w obszarze Administracja centralna programu SharePoint
 • Jak utworzyć zbiór witryn z wykorzystaniem programu PowerShell
 • Jak utworzyć zbiór witryn we własnej bazie danych w obszarze Administracja centralna programu SharePoint
 • Jak utworzyć zbiór witryn we własnej bazie danych za pomocą programu PowerShell
 • Jak utworzyć zbiór witryn z nazwami hostów za pomocą programu PowerShell
 • Ćwiczenia: Zbiory witryn
 • Tworzenie nowej ścieżki zarządzanej w aplikacji internetowej Portal
 • Tworzenie nowego zbioru witryn za pomocą weryfikatora certyfikatów
 • Tworzenie nowego zbioru witryn za pomocą programu PowerShell
 • Tworzenie zbioru witryn we własnej bazie danych za pomocą weryfikatora certyfikatów
 • Tworzenie zbioru witryn we własnej bazie danych za pomocą programu PowerShell
 • Tworzenie zbioru witryn z nazwami hostów za pomocą programu PowerShell

Moduł 5: Aplikacje usług

 • Jak utworzyć aplikację usługi stanu
 • Jak utworzyć aplikację usługi wyszukiwania
 • Jak utworzyć usługę zarządzanych metadanych
 • Ćwiczenia: Aplikacje usług
 • Tworzenie aplikacji usługi stanu
 • Tworzenie aplikacji usługi wyszukiwania
 • Tworzenie usługi zarządzanych metadanych

Moduł 6: Zarządzanie aplikacją

 • Jak dodać nowy adres IP i certyfikat do aplikacji sieci web programu SharePoint
 • Jak skonfigurować DNS dla aplikacji sieci web programu SharePoint
 • Jak utworzyć aplikację usługi ustawień subskrypcji
 • Jak utworzyć usługę aplikacji do zarządzania aplikacjami
 • Jak skonfigurować adresy URL aplikacji
 • Jak utworzyć kolekcję witryn z katalogiem aplikacji
 • Jak dodać aplikacje do katalogu
 • Ćwiczenia: Zarządzanie aplikacją
 • Tworzenie nowego adresu IP i certyfikatu CK Apps
 • Konfigurowanie nazwy domeny DNS aplikacji
 • Dodawanie rekordu DNS z symbolem wieloznacznym prowadzącego do SP FE
 • Tworzenie aplikacji usługi ustawień subskrypcji
 • Tworzenie usługi aplikacji do zarządzania aplikacjami
 • Konfigurowanie adresów URL aplikacji
 • Tworzenie kolekcji witryn z katalogiem aplikacji
 • Dodawanie aplikacji do katalogu

Moduł 7: Zarządzanie usługą Profil użytkownika

 • Jak stworzyć aplikację internetową Moja witryna
 • Jak stworzyć aplikację dla usługi Profil użytkownika
 • Jak skonfigurować uprawnienia do synchronizacji profilu użytkownika
 • Jak ustanowić połączenie dla narzędzia importowania usługi Active Directory
 • Jak przypisać uprawnienia grupie AD w celu utworzenia Mojej witryny
 • Jak stworzyć Moją witrynę
 • Ćwiczenia: Zarządzanie usługą Profil użytkownika
 • Tworzenie aplikacji internetowej Moja witryna
 • Tworzenie aplikacji dla usługi Profil użytkownika
 • Konfigurowanie uprawnień aplikacji dla usługi Profil użytkownika
 • Ustanawianie połączenia dla narzędzia importowania usługi Active Directory
 • Jak przypisać uprawnienia grupie AD w celu utworzenia Mojej witryny
 • Tworzenie Mojej witryny

Moduł 8: Wyszukiwanie

 • Jak wyświetlić aktualną topologię wyszukiwania
 • Jak utworzyć firmowe centrum wyszukiwania
 • Jak skonfigurować nową właściwość schematu wyszukiwania
 • Jak utworzyć źródło wyników na poziomie zbioru witryn
 • Jak stworzyć nowe źródło treści
 • Ćwiczenia: Wyszukiwanie
 • Wyświetlanie bieżącej topologii wyszukiwania
 • Tworzenie firmowego centrum wyszukiwania
 • Konfigurowanie nowej właściwości schematu wyszukiwania
 • Tworzenie źródła wyników na poziomie zbioru witryn
 • Tworzenie nowego źródła treści

Moduł 9: Office Online Server

 • Jak zainstalować narzędzia wymagane dla programu Office Online Server
 • Jak zainstalować pliki binarne Office Online Server
 • Jak utworzyć certyfikat SSL Office Online Server
 • Jak stworzyć farmę Office Online Server
 • Jak połączyć się z farmą z poziomu SharePoint
 • Jak przetestować połączenie
 • Ćwiczenia: Office Online Server
 • Instalacja wymaganych narzędzi
 • Instalacja plików binarnych
 • Tworzenie certyfikatu OOS
 • Tworzenie farmy OOS
 • Połączenie z farmą z SharePoint1
 • Testowanie połączenia z SharePoint2

Moduł 10: Zarządzanie treścią w przedsiębiorstwie

 • Jak stworzyć i zastosować zasady witryny
 • Jak tworzyć zestawy odnajdowania
 • Jak skonfigurować zarządzanie rekordami w miejscu
 • Jak skonfigurować centrum rekordów
 • Jak skonfigurować DLP
 • Ćwiczenia: Zarządzanie treścią w przedsiębiorstwie
 • Tworzenie i stosowanie zasad witryny
 • Zestawy odnajdowania w narzędziu eDiscovery
 • Konfigurowanie zarządzania rekordami w miejscu
 • Konfigurowanie centrum rekordów
 • Konfigurowanie DLP

Moduł 11: Zarządzanie treściami online

 • Jak skonfigurować publikację na wielu witrynach
 • Jak skonfigurować rozmieszczanie zawartości
 • Ćwiczenia: Zarządzanie treściami online
 • Konfigurowanie publikacji na wielu witrynach
 • Konfigurowanie rozmieszczania zawartości
 • Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:
 • Skonfigurować publikację na wielu witrynach
 • Skonfigurować rozmieszczanie zawartości

Moduł 12: Serwer przepływu pracy

 • Jak zainstalować serwer zarządzania przepływem pracy i pliki binarne klienta
 • Jak skonfigurować farmę zarządzania przepływem pracy
 • Jak zaktualizować managera farmy zarządzania przepływem pracy i podłączonych klientów
 • Jak zarejestrować usługę zarządzania przepływem pracy w SharePoint
 • Jak przetestować tworzenie przepływów pracy
 • Ćwiczenia: Przepływ pracy
 • Instalacja plików binarnych serwera i klienta managera zarządzania przepływem pracy
 • Konfiguracja farmy zarządzania przepływem pracy
 • Aktualizacja managera i klientów farmy zarządzania przepływem pracy
 • Rejestracja usługi zarządzania przepływem pracy w SharePoint
 • Testowanie elementów zarządzania przepływem pracy

Moduł 13: Usługi łączności biznesowej i bezpieczny magazyn

 • Jak skonfigurować usługę bezpieczny magazyn
 • Jak stworzyć aplikację dla usług łączności biznesowej
 • Jak skonfigurować bazę danych produktów
 • Jak zaimportować definicje dla usługi łączności biznesowej
 • Jak używać pliku usługi łączności danych biznesowych w składniku listy Web Part
 • Ćwiczenia: Usługa łączności biznesowej i bezpieczny magazyn
 • Konfiguracja usługi bezpieczny magazyn
 • Tworzenie aplikacji dla usług łączności biznesowej
 • Konfiguracja bazy danych produktów
 • Importowanie definicji dla usługi łączności biznesowej
 • Używanie pliku usługi łączności danych biznesowych w składniku listy Web Part

Moduł 14: Środowisko hybrydowe programu SharePoint

 • Zademonstrowanie funkcji hybrydowych programu SharePoint 2016
 • Ćwiczenia: Kliknij tutaj, aby wstawić tekst

Moduł 15: Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych

 • Jak wykonać kopię zapasową zawartości programu SharePoint 2016
 • Jak usunąć zawartość programu SharePoint 2016
 • Jak przywrócić zawartość programu SharePoint 2016 za pomocą narzędzia PowerShell
 • Jak odzyskać zawartość niedołączonej bazy danych
 • Ćwiczenia: Odzyskiwanie danych po awarii
 • Tworzenie kopii zapasowej zawartości
 • Usuwanie zawartości
 • Przywracanie zawartości za pomocą PowerShell
 • Przywracanie zawartości niedołączonej bazy danych

Moduł 16: Uaktualnianie

 • Jak przywrócić i dołączyć bazę danych SharePoint 2013
 • Jak uaktualnić aplikację usługi MMS programu SharePoint 2013
 • Ćwiczenia: Uaktualnianie bazy danych
 • Przywracanie i dołączanie bazy danych SharePoint 2013
 • Uaktualnianie aplikacji usługi MMS programu SharePoint

Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

5 d
(Łącznie 40 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie