Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 55321 Usługi integracji SQL Server

Szkolenie tożsame ze szkoleniem: MS 20767

Co zawiera cena?

3 890 zł netto *Online

4 390 zł netto *Stacjonarne

4 490 zł netto *Online

4 990 zł netto *Stacjonarne

5 190 zł netto *Online

5 690 zł netto *Stacjonarne

Sposób prowadzenia

Online

Stacjonarne

Online

Stacjonarne

Online

Stacjonarne

Szkolenie prowadzone przez autoryzowanego trenera Microsoft (MCT)

Autoryzowane materiały szkoleniowe

Kontakt z trenerem po szkoleniu

14 dni

14 dni

21 dni

21 dni

28 dni

28 dni

Gadżet  ?

-

-

1 gadżet do wyboru  ?

1 gadżet do wyboru  ?

Voucher MCP w promocyjnej cenie  ?

+459 zł netto  ?

Lunch i przerwy kawowe

-

 

-

 

-

 

* Podana cena dotyczy szkolenia otwartego, gdzie minimalna liczba uczestników to 5.
W przypadku grupy zamkniętej, cena i zakres szkolenia ustalamy indywidualnie. Masz pytania? Zadzwoń do nas: 800 080 322.

To szkolenie może być Twoje nawet za darmo!

Microsoft Certified Professional (MCP)

Zamów voucher Microsoft Certified Professional (MCP)

Poznaj szczegóły

Realizujemy egzaminy Pearson VUE

Jako autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Pearson VUE, umożliwiamy zdawanie egzaminów udostępnianych przez firmę Perason VUE.

Poznaj szczegóły

Microsoft Certified Professional (MCP)

Zamów voucher Microsoft Certified Professional (MCP)

Poznaj szczegóły

Realizujemy egzaminy Pearson

Jako autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Pearson VUE, umożliwiamy zdawanie egzaminów udostępnianych przez firmę Perason VUE.

Poznaj szczegóły

UWAGA!

Szkolenie odbywa się w formule BYOL (Bring Your Own Laptop). Oznacza to, że na szkolenie należy przynieść własnego laptopa lub poinformować nas o braku takiej możliwości.

SPRAWDŹ szczegółowe wymagania techniczne dla naszych szkoleń!

Opis szkolenia


Niniejszy kurs w zakresie usług integracji SQL Server stanowi odpowiednik dawnego szkolenia „MOC 20767CC - Implementing a SQL Data Warehouse”. To pięciodniowy kurs prowadzony przez instruktora, który przeznaczony jest dla profesjonalistów IT pragnących dowiedzieć się, jak używać SSIS do budowania, wdrażania, utrzymywania i zabezpieczania projektów i pakietów Integration Services oraz używać SSIS do ekstrakcji, transformacji i ładowania danych do i z SQL Server.

Mimo iż jest on podobny do wycofanego kursu „20767-C: Implementing a SQL Data Warehouse”, w tym przypadku szkolenie skupia się bardziej na budowaniu pakietów, a nie na całym projekcie i implementacji magazynu danych.

Korzyści po szkoleniu

Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił:

 • Tworzyć zaawansowane pakiety SSIS do ekstrakcji, transformacji i ładowania danych,
 • Wykorzystywać kontenery do efektywnego sterowania powtarzalnymi zadaniami i transakcjami,
 • Konfigurować pakiety w celu dynamicznego dostosowania do zmian środowiska,
 • Używać usług jakości danych do oczyszczania danych,
 • Skutecznie rozwiązywać problemy z pakietami,
 • Tworzyć katalogi SSIS i zarządzać nimi,
 • Wdrażać, konfigurować i planować pakiety,
 • Zabezpieczać katalog SSIS.

Wymagania

Przed przystąpieniem do tego szkolenia, uczestnicy muszą posiadać:

 • Co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy z relacyjnymi bazami danych,
 • Znajomość koncepcji normalizacji danych,
 • Umiejętność tworzenia tabel i relacji,
 • Wiedza w zakresie zapytań Transact-SQL,
 • Znajomość podstawowych pojęć analizy biznesowej.

Program szkolenia

Moduł 1: Omówienie SSIS

 • Kreator importu/eksportu
 • Eksportowanie danych przy pomocy kreatora
 • Powszechne obawy związane z importem
 • Kontrola jakości danych importowanych/eksportowanych
 • Ćwiczenia: Omówienie SSIS
  • Używanie kreatora importu/eksportu z SSMS

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Eksportować dane przy pomocy kreatora,
 • Importować dane przy pomocy kreatora,
 • Przeprowadzić kontrolę jakości importowanych i eksportowanych danych.

Moduł 2: Praca z rozwiązaniami i projektami

 • Praca z SQL Server Data Tools
 • Wyjaśnienie rozwiązań i projektów
 • Praca z interfejsem Visual Studio
 • Ćwiczenia: Praca z rozwiązaniami i projektami
  • Import i uruchomienie pakietu w SSDT-BI

Moduł 3: Podstawowy przepływ sterowania

 • Praca z zadaniami
 • Wyjaśnienie ograniczeń pierwszeństwa
 • Dodawanie adnotacji do pakietów
 • Grupowanie zadań
 • Właściwości pakietów i zadań
 • Menedżerowie połączeń
 • Ulubione zadania
 • Ćwiczenia: Podstawowy przepływ sterowania
  • Ograniczenia pierwszeństwa i wykonywanie zadania SQL

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Zrozumieć przepływ sterowania,
 • Pracować z wykorzystaniem zadań,
 • Zrozumieć ograniczenia pierwszeństwa,
 • Dodawać adnotacje do pakietów,
 • Grupować zadania,
 • Korzystać z właściwości pakietów i zadań,
 • Korzystać z menedżerów połączeń.

Moduł 4: Typowe zadania

 • Przetwarzanie z wykorzystaniem Analysis Services
 • Zadanie - Profilowanie danych
 • Zadanie - Wykonaj pakiet
 • Zadanie - Wykonaj proces
 • Zadanie - Wyrażenie
 • Zadanie - System plików
 • Zadanie - FTP
 • Zadanie - Hadoop
 • Wprowadzanie zadania skryptu
 • Zadanie - Wyślij wiadomość
 • Zadanie - Usługa sieci web
 • Zadanie XML
 • Ćwiczenia: Typowe zadania
  • Tworzenie pakietu służącego do skopiowania pliku i wysłania wiadomości e-mail po ukończeniu zadania
  • Tworzenie pakietu do przeprowadzenia profilowania danych oraz przeglądania jego wyników
  • Tworzenie pakietu głównego i testowanie przepływu wykonania pakietów podrzędnych

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Korzystać z funkcji przetwarzania Analysis Services,
 • Dokonywać zbiorczego wstawiania zadań,
 • Używać zadania Profilowanie danych,
 • Używać zadania Wykonaj pakiet,
 • Używać zadania Wykonaj proces,
 • Używać zadania Wyrażenie,
 • Używać zadania System plików,
 • Używać zadania FTP,
 • Używać zadań Hadoop,
 • Korzystać z Wprowadzania zadania skryptu,
 • Używać zadania Wyślij wiadomość,
 • Używać zadania Usługa sieci web,
 • Używać zadania XML.

Moduł 5: Źródła i miejsca docelowe przepływu danych

 • Zadanie - Przepływ danych
 • Pasek narzędzi przepływu danych SSIS
 • Praca ze źródłami danych
 • Źródła danych SSIS
 • Praca z miejscami docelowymi danych
 • Miejsca docelowe danych SSIS
 • Ćwiczenia: Źródła i miejsca docelowe przepływu danych
  • Praca ze źródłami i miejscami docelowymi danych

Moduł 6: Przekształcenia przepływu danych

 • Przekształcenia
 • Konfigurowanie przekształceń
 • Ćwiczenia: Przekształcenia przepływu danych
  • Praca z przekształceniami kolumn pochodnych
  • Praca z przekształceniami wyszukiwania

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Praca z przekształceniami kolumn pochodnych,
 • Praca z przekształceniami wyszukiwania.

Moduł 7: Dynamizacja pakietów

 • Funkcje umożliwiające dynamizację pakietów
 • Parametry pakietu
 • Parametry projektu
 • Zmienne
 • Parametry SQL
 • Wyrażenia w zadaniach
 • Wyrażenia w menedżerach połączeń
 • Po wdrożeniu
 • Jak to wszystko się łączy
 • Ćwiczenia: Dynamizacja pakietów
  • Dynamizacja pakietu

Moduł 8: Kontenery

 • Kontenery sekwencji
 • Kontenery pętli „for”
 • Kontenery pętli „foreach”
 • Ćwiczenia: Kontenery
  • Używanie kontenera pętli „foreach” do wysyłania niestandardowych wiadomości e-mail do adresatów znalezionych w widoku bazy danych
  • Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:
  • Pracować z wykorzystaniem kontenerów.
  • Sekwencjonować kontenery.
  • Używać kontenerów pętli „for”.
  • Używać kontenerów pętli „foreach”.

Moduł 9: Rozwiązywanie problemów i niezawodność pakietów

 • Wyjaśnienie funkcji MaximumErrorCount
 • Punkty przerwania
 • Przekierowywanie wierszy zawierających błędy
 • Rejestrowanie
 • Obsługa zdarzeń
 • Wykorzystanie punktów kontrolnych
 • Transakcje
 • Ćwiczenia: Rozwiązywanie problemów i niezawodność pakietów
  • Tworzenie zadania skryptu w celu scalenia komunikatów o błędach
  • Konfiguracja pakietu do korzystania z transakcji

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Zrozumieć funkcję MaximumErrorCount,
 • Pracować z wykorzystaniem punktów przerwania,
 • Przekierowywać wiersze zawierające błędy,
 • Wykorzystywać funkcję rejestrowania,
 • Korzystać z obsługi zdarzeń,
 • Wykorzystywać punkty kontrolne,
 • Wykorzystywać transakcje.

Moduł 10: Wdrażanie do katalogu SSIS

 • Katalog SSIS
 • Wdrażanie projektów
 • Praca ze środowiskami
 • Wykonywanie pakietów w SSMS
 • Wykonywanie pakietów z poziomu wiersza poleceń
 • Różnice w modelach wdrażania
 • Ćwiczenia: Wdrażanie do katalogu SSIS
  • Wdrażanie do katalogu SSIS
  • Ręczne wykonanie pakietu

Moduł 11: Instalacja i administrowanie rozwiązaniem SSIS

 • Instalowanie SSIS
 • Uaktualnianie SSIS
 • Zarządzanie katalogiem SSIS
 • Przeglądanie wbudowanych raportów SSIS
 • Zarządzanie rejestrowaniem SSIS i historią operacji
 • Automatyzacja wykonywania pakietów
 • Ćwiczenia: Instalacja i administrowanie rozwiązaniem SSIS
  • Automatyzacja wykonywania pakietów

Moduł 12: Wdrażanie do katalogu SSIS

 • Podmioty zabezpieczeń
 • Zabezpieczane obiekty
 • Uprawnienia możliwe do udzielenia
 • Udzielanie uprawnień
 • Konfiguracja kont serwera proxy
 • Ćwiczenia: Wdrażanie do katalogu SSIS
  • Zabezpieczanie katalogu SSIS

Tagi:

Intermediate Microsoft Padnij! Lecą gadżety SQL Server

 


Najbliższe terminy:

27 listopada 2023 r. - Katowice

27 listopada 2023 r. - Online

Długość szkolenia

5 d
(Łącznie 40 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie