Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 55348 Administrowanie programem Microsoft Endpoint Configuration Manager

Szkolenie tożsame ze szkoleniem: MS 20703-1

Co zawiera cena?

3 890 zł netto *Online

4 390 zł netto *Stacjonarne

4 490 zł netto *Online

4 990 zł netto *Stacjonarne

5 190 zł netto *Online

5 690 zł netto *Stacjonarne

Sposób prowadzenia

Online

Stacjonarne

Online

Stacjonarne

Online

Stacjonarne

Szkolenie prowadzone przez autoryzowanego trenera Microsoft (MCT)

Autoryzowane materiały szkoleniowe

Kontakt z trenerem po szkoleniu

14 dni

14 dni

21 dni

21 dni

28 dni

28 dni

Gadżet  ?

-

-

1 gadżet do wyboru  ?

1 gadżet do wyboru  ?

Voucher MCP w promocyjnej cenie  ?

+459 zł netto  ?

Lunch i przerwy kawowe

-

 

-

 

-

 

* Podana cena dotyczy szkolenia otwartego, gdzie minimalna liczba uczestników to 5.
W przypadku grupy zamkniętej, cena i zakres szkolenia ustalamy indywidualnie. Masz pytania? Zadzwoń do nas: 800 080 322.

To szkolenie może być Twoje nawet za darmo!

Microsoft Certified Professional (MCP)

Zamów voucher Microsoft Certified Professional (MCP)

Poznaj szczegóły

Realizujemy egzaminy Pearson VUE

Jako autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Pearson VUE, umożliwiamy zdawanie egzaminów udostępnianych przez firmę Perason VUE.

Poznaj szczegóły

Microsoft Certified Professional (MCP)

Zamów voucher Microsoft Certified Professional (MCP)

Poznaj szczegóły

Realizujemy egzaminy Pearson

Jako autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Pearson VUE, umożliwiamy zdawanie egzaminów udostępnianych przez firmę Perason VUE.

Poznaj szczegóły

UWAGA!

Szkolenie odbywa się w formule BYOL (Bring Your Own Laptop). Oznacza to, że na szkolenie należy przynieść własnego laptopa lub poinformować nas o braku takiej możliwości.

SPRAWDŹ szczegółowe wymagania techniczne dla naszych szkoleń!

Opis szkolenia


Ten pięciodniowy kurs opisuje, jak używać programu Configuration Manager i powiązanych z nim systemów do efektywnego zarządzania zasobami sieciowymi. Podczas tego pszkolenia poznasz codzienne zadania związane z zarządzaniem, w tym sposoby zarządzania aplikacjami, stanem klienta, inwentaryzacją sprzętu i oprogramowania, wdrażaniem systemu operacyjnego oraz aktualizacjami oprogramowania za pomocą programu Configuration Manager. Dowiesz się również jak optymalizować Endpoint Protection, zarządzać zgodnością oraz tworzyć zapytania i raporty zarządzania. Chociaż ten kurs i powiązane zajęcia są przygotowane dla Microsoft Endpoint Configuration Manager i Windows 11, nauczane umiejętności będą również kompatybilne z poprzednimi edycjami System Center Configuration Manager i Windows 10. Kurs ten jest przeznaczony dla doświadczonych specjalistów ds. informatyki (IT), zwykle określanych jako Enterprise Desktop Administrators (EDA). Zajmują się oni wdrażaniem, zarządzaniem i konserwacją komputerów, urządzeń i aplikacji w średnich, dużych i korporacyjnych organizacjach. Znaczna część tej grupy odbiorców używa lub zamierza używać najnowszej wersji programu Configuration Manager do zarządzania i wdrażania komputerów, urządzeń i aplikacji.

Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił:

 • Opisać funkcje programu Configuration Manager i Intune oraz wyjaśnić, w jaki sposób można ich używać do zarządzania komputerami i urządzeniami mobilnymi w środowisku przedsiębiorstwa
 • Analizować dane za pomocą zapytań i raportów
 • Przygotowywać infrastrukturę zarządzania, w tym konfigurować granice, grupy granic i wykrywanie zasobów, a także integrować zarządzanie urządzeniami mobilnymi z usługą Intune
 • Wdrażać klienta programu Configuration Manager i zarządzać nim
 • Konfigurować, zarządzać i monitorować inwentaryzację sprzętu i oprogramowania oraz korzystać z Asset Intelligence i pomiarów oprogramowania
 • Określać i konfigurować najbardziej odpowiednią metodę dystrybucji i zarządzania treścią używaną do wdrożeń
 • Dystrybuować, wdrażać i monitorować aplikacje dla zarządzanych użytkowników i systemów
 • Utrzymywać aktualizacje oprogramowania dla komputerów PC zarządzanych przez program Configuration Manager
 • Wdrażać Endpoint Protection dla zarządzanych komputerów PC
 • Zarządzać elementami konfiguracji, liniami bazowymi i profilami w celu oceny i konfiguracji ustawień zgodności i dostępu do danych dla użytkowników i urządzeń
 • Skonfigurować strategię wdrażania systemu operacyjnego za pomocą programu Configuration Manager
 • Zarządzać i utrzymywać stronę Configuration Manager

Wymagania:

 • Podstawowe umiejętności sieciowe, w tym wspólne protokoły sieciowe, topologie, sprzęt, media, routing, przełączanie i adresowanie
 • Zasady działania Active Directory Domain Services (AD DS) i podstawy zarządzania AD DS
 • Instalacja, konfiguracja i rozwiązywanie problemów z komputerami osobistymi z systemem Windows
 • Podstawowe pojęcia z zakresu bezpieczeństwa infrastruktury klucza publicznego (PKI)
 • Podstawowe zrozumienie skryptów i składni Windows PowerShell
 • Podstawowe zrozumienie ról i usług systemu Windows Server
 • Podstawowe zrozumienie opcji konfiguracyjnych dla platform urządzeń mobilnych iOS i Android

Program szkolenia

Moduł 1: Zarządzanie komputerami i urządzeniami mobilnymi w przedsiębiorstwie

 • Przegląd zarządzania systemami z wykorzystaniem rozwiązań do zarządzania przedsiębiorstwem
 • Przegląd architektury programu Configuration Manager
 • Przegląd narzędzi administracyjnych programu Configuration Manager
 • Narzędzia do monitorowania i rozwiązywania problemów z witryną Configuration Manager

Zajęcia 1: Poznawanie narzędzi programu Configuration Manager

 • Poznawanie narzędzi programu Configuration Manager

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Wyszukiwać w konsoli programu Configuration Manager
 • Używać powłoki Windows PowerShell z programem Configuration Manager
 • Używać programu Configuration Manager Service Manager do zarządzania komponentami
 • Znać status miejsca monitorowania i komponentu
 • Przeglądać pliki dziennika za pomocą narzędzia Configuration Manager Tool

Moduł 2: Analizowanie danych przy użyciu zapytań, raportów i CMPivot

 • Wprowadzenie do zapytań
 • Konfiguracja usług SQL Server Reporting Services
 • Analizowanie stanu urządzenia w czasie rzeczywistym za pomocą CMPivot

Zajęcia 1: Tworzenie i uruchamianie zapytań

 • Tworzenie zapytań do danych
 • Tworzenie podzapytań

Zajęcia 2: Konfiguracja SSRS

 • Konfiguracja punktu usług Reporting Services

Zajęcia 3: Analizowanie stanu urządzenia w czasie rzeczywistym za pomocą CMPivot

 • Wykorzystanie CMPivot do analizy aktualnego stanu urządzeń

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Analizować dane za pomocą zapytań, raportów i CMPivot

Moduł 3: Przygotowanie infrastruktury zarządzania programem Configuration Manager

 • Konfiguracja granic witryny i grup granic
 • Konfiguracja wykrywania zasobów
 • Organizowanie zasobów przy użyciu kolekcji urządzeń i użytkowników

Zajęcia 1: Konfiguracja granic i wykrywania zasobów

 • Konfiguracja granic, grup granic i relacji awaryjnych
 • Konfiguracja metod wykrywania usługi Active Directory

Zajęcia 2: Konfiguracja kolekcji użytkowników i urządzeń

 • Tworzenie kolekcji urządzeń
 • Tworzenie kolekcji użytkowników
 • Konfiguracja okna serwisowego

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Przygotować infrastrukturę zarządzania programem Configuration Manager

Moduł 4: Wdrażanie i zarządzanie klientem Configuration Manager

 • Przegląd klienta programu Configuration Manager
 • Wdrażanie klienta programu Configuration Manager
 • Konfiguracja i monitorowanie statusu klienta
 • Zarządzanie ustawieniami klienta i wykonywanie operacji zarządzania

Zajęcia 1: Wdrażanie oprogramowania klienckiego Microsoft Endpoint Configuration Manager

 • Przygotowanie miejsca do instalacji klienta
 • Wdrażanie oprogramowania klienckiego Configuration Manager za pomocą zdalnej instalacji klienta

Zajęcia 2: Konfiguracja i monitorowanie stanu klienta

 • Konfiguracja i monitorowanie stanu klienta

Zajęcia 3: Zarządzanie ustawieniami klienta

 • Konfiguracja ustawień klienta
 • Wykonywanie operacji zarządzania

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Wdrażać klienta programu Configuration Manager i zarządzać nim

Moduł 5: Zarządzanie zasobami komputerów i aplikacji

 • Przegląd zbioru zasobów
 • Konfiguracja inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania
 • Zarządzanie zbiorem zasobów
 • Konfiguracja pomiarów oprogramowania
 • Konfiguracja i zarządzanie Asset Intelligence

Zajęcia 1: Konfiguracja i zarządzanie zbiorem zasobów

 • Konfiguracja i zarządzanie zasobami sprzętowymi

Zajęcia 2: Konfiguracja pomiarów oprogramowania

 • Konfiguracja pomiarów oprogramowania

Zajęcia 3: Konfiguracja i zarządzanie Asset Intelligence

 • Przygotowanie miejsca dla Asset Intelligence
 • Konfiguracja Asset Intelligence
 • Monitorowanie umów licencyjnych za pomocą Asset Intelligence
 • Przeglądanie raportów Asset Intelligence

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Zarządzać zasobami komputerów i aplikacji

Moduł 6: Dystrybucja i zarządzanie treścią używaną w ramach wdrożeń

 • Przygotowanie infrastruktury do zarządzania treścią
 • Dystrybucja i zarządzanie treścią w punktach dystrybucji

Zajęcia 1: Dystrybucja i zarządzanie treścią używaną w ramach wdrożeń

 • Instalacja nowego punktu dystrybucji
 • Zarządzanie dystrybucją treści

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Opisać kontenery stosowane w systemie Windows Server
 • Wyjaśnić, jak wdrażać kontenery
 • Wyjaśnić, jak instalować, konfigurować i zarządzać kontenerami za pomocą narzędzia Docker

Moduł 7: Wdrażanie aplikacji i zarządzanie nimi

 • Przegląd zarządzania aplikacjami
 • Tworzenie aplikacji
 • Wdrażanie aplikacji
 • Zarządzanie aplikacjami
 • Wdrażanie i zarządzanie aplikacjami Windows

Zajęcia 1: Tworzenie i wdrażanie aplikacji

 • Tworzenie aplikacji z uwzględnieniem wymagań
 • Wdrażanie aplikacji

Zajęcia 2: Zarządzanie zastępowaniem i usuwaniem aplikacji

 • Zarządzanie zastępowaniem aplikacji
 • Odinstalowanie aplikacji Excel Viewer

Zajęcia 3: Używanie programu Configuration Manager do wdrażania aplikacji Windows

 • Konfiguracja wsparcia dla sideloadingu aplikacji Windows
 • Konfiguracja aplikacji Windows
 • Wdrażanie aplikacji Windows dla użytkownika

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Wdrażać i zarządzać aplikacjami

Moduł 8: Utrzymywanie aktualizacji oprogramowania dla zarządzanych komputerów PC

 • Proces aktualizacji oprogramowania
 • Przygotowanie witryny programu Configuration Manager do aktualizacji oprogramowania
 • Zarządzanie aktualizacjami oprogramowania
 • Konfiguracja zasad automatycznego wdrażania
 • Monitorowanie i rozwiązywanie problemów z aktualizacjami oprogramowania
 • Umożliwienie aktualizacji przez firmy zewnętrzne

Zajęcia 1: Konfiguracja witryny dla aktualizacji oprogramowania

 • Konfiguracja i synchronizacja punktu aktualizacji oprogramowania

Zajęcia 2: Wdrażanie i zarządzanie aktualizacjami oprogramowania

 • Określanie zgodności z aktualizacją oprogramowania
 • Wdrażanie aktualizacji oprogramowania u klientów
 • Konfiguracja zasad automatycznego wdrażania

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Utrzymywać aktualizacje oprogramowania dla zarządzanych komputerów PC

Moduł 9: Wdrażanie usługi Defender Protection dla zarządzanych komputerów PC

 • Przegląd usługi Endpoint Protection w programie Configuration Manager
 • Konfiguracja, wdrażanie i monitorowanie polityk Endpoint Protection
 • Konfiguracja i wdrażanie polityk ochrony przed zaawansowanymi zagrożeniami

Zajęcia 1: Wdrażanie usługi Endpoint Protection

 • Konfiguracja ustawień punktu i klienta Endpoint Protection
 • Konfiguracja i wdrażanie polityk Endpoint Protection
 • Monitorowanie Endpoint Protection

Zajęcia 2: Wdrażanie polityk ochrony przed zaawansowanymi zagrożeniami

 • Tworzenie i wdrażanie polityk ochrony przed zaawansowanymi zagrożeniami

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Wdrożyć usługę Defender Protection dla zarządzanych komputerów PC

Moduł 10: Zarządzanie zgodnością i bezpiecznym dostępem do danych

 • Przegląd ustawień zgodności
 • Konfiguracja ustawień zgodności
 • Przeglądanie wyników zgodności
 • Zarządzanie dostępem do zasobów i danych

Zajęcia 1: Zarządzanie ustawieniami zgodności

 • Zarządzanie elementami konfiguracji i liniami bazowymi
 • Przeglądanie ustawień zgodności i raportów
 • Konfiguracja usuwania wad w ustawieniach zgodności
 • Wykorzystanie informacji o zgodności do tworzenia kolekcji

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Zarządzać zgodnością i zabezpieczać dostęp do danych

Moduł 11: Zarządzanie wdrożeniem systemu operacyjnego

 • Monitorowanie wdrażania systemu operacyjnego
 • Przygotowanie witryny do wdrożenia systemu operacyjnego
 • Wdrażanie systemu operacyjnego
 • Zarządzanie systemem Windows jako usługą

Zajęcia 1: Przygotowanie witryny do wdrożenia systemu operacyjnego

 • Zarządzanie rolami systemu witryny używanymi do obsługi wdrażania systemu operacyjnego
 • Zarządzanie pakietami w celu wsparcia wdrażania systemu operacyjnego

Zajęcia 2: Wdrażanie obrazów systemów operacyjnych dla urządzeń bez systemu operacyjnego

 • Przygotowanie obrazu systemu operacyjnego
 • Tworzenie sekwencji zadań w celu wdrożenia obrazu
 • Wdrażanie obrazu

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Zarządzać wdrożeniami systemów operacyjnych

Moduł 12: Zarządzanie i konserwacja witryny programu Configuration Manager

 • Konfiguracja administracji opartej na rolach
 • Konfiguracja Remote Tools
 • Monitorowanie konserwacji witryny Configuration Manager i Management Insights
 • Tworzenie kopii zapasowej i odzyskiwanie witryny programu Configuration Manager
 • Aktualizacja infrastruktury programu Configuration Manager

Zajęcia 1: Konfiguracja administracji opartej na rolach

 • Konfiguracja nowego zakresu dla administratorów Toronto
 • Konfiguracja nowego użytkownika administracyjnego

Zajęcia 2: Konfiguracja Remote Tools

 • Konfiguracja ustawień i uprawnień klienta Remote Tools
 • Zarządzanie pulpitami przy użyciu Remote Control

Zajęcia 3: Utrzymywanie witryny programu Configuration Manager

 • Konfiguracja zadań serwisowych w programie Configuration Manager
 • Konfiguracja zadania Backup Site Server
 • Odzyskiwanie witryny z kopii zapasowej

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Zarządzać i utrzymywać stronę Configuration Manager

Moduł 13: Co nowego w Microsoft Endpoint Configuration Manager

 • Aktualizacja dotycząca Microsoft Endpoint Manager obejmująca każde półroczne wydanie

Zajęcia 1: Brak

 • Brak

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Zrozumieć i wykorzystać nowe funkcje dostępne w każdym półrocznym wydaniu

Tagi:

Administrator Intermediate Microsoft Microsoft Endpoint Manager Padnij! Lecą gadżety

 


Najbliższe terminy:

20 listopada 2023 r. - Online

Długość szkolenia

5 d
(Łącznie 40 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie