Microsoft Project - kurs planowania i zarządzania dla menadżerów projektów

Co zawiera cena?

1 990 zł netto *Online

2 190 zł netto *Stacjonarne

Sposób prowadzenia

Online

Stacjonarne

Szkolenie wraz z materiałami szkoleniowymi

Kontakt z trenerem po szkoleniu

14 dni

14 dni

Lunch i przerwy kawowe

-

* Podana cena dotyczy szkolenia otwartego, gdzie minimalna liczba uczestników to 4.
W przypadku grupy zamkniętej, cena i zakres szkolenia ustalamy indywidualnie. Masz pytania? Zadzwoń do nas: 800 080 322.

To szkolenie może być Twoje nawet za darmo!

UWAGA!

Szkolenie odbywa się w formule BYOL (Bring Your Own Laptop). Oznacza to, że na szkolenie należy przynieść własnego laptopa lub poinformować nas o braku takiej możliwości.

SPRAWDŹ szczegółowe wymagania techniczne dla naszych szkoleń!

Opis szkolenia


Szkolenie skierowane do kierowników projektów chcących nauczyć się efektywnego zarządzania harmonogramem projektu jak i śledzenia postępu prac w projekcie. Szkolenie adresowane jest zarówno do osób, które rozpoczynają współpracę z Projektem (1 dzień) jak i tych, którzy chcą nauczyć się optymalnego wykorzystania zasobów w istniejących już projektach (2-3 dzień). Omawiamy zarówno opcje zasobów potrzebnych do realizacji projektu, przydzielania zadań, tworzenia kalendarzy jak i zasady prawidłowego śledzenia postępu prac w projekcie.

Wymagania

 • znajomość i obsługa pakietu biurowego Microsoft Office (Word + Excel)

Zastanawiasz się, jak sprawnie zarządzać projektami z wykorzystaniem programu Microsoft Project? Chcesz wiedzieć, jak dobrze zaplanować projekt? Chcesz poznać praktyczne sposoby na wydzielanie i wykorzystywanie zasobów w projekcie? Chcesz nauczyć się, jak tworzyć realne harmonogramy a także jak reagować na pojawiające się nagłe nieprawidłowości w trakcie procesu? Koniecznie weź udział w tym szkoleniu.

Korzyści po szkoleniu:

Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu MS Project. Pokażemy jak optymalnie zaplanować i wykorzystać zasoby w projekcie oraz jak reagować na wszelkie nieprawidłowości w trakcie realizowanego procesu. Całość można zakończyć egzaminem i tym samym uczestnicy, którzy zdadzą pomyślnie test otrzymają Certyfikaty Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego DAGMA.

Dzięki szkoleniu:

 • skrócisz czas realizacji projektów,
 • będziesz prawidłowo śledził postępy prac w projekcie,
 • będziesz szybko reagował na odchylenia i błędy,
 • będziesz skutecznie zarządzał projektami.

Program szkolenia

1. Wstęp do MS Project.

 • omówienie interfejsu aplikacji
 • używanie pomocy
 • korzystanie z widoków, tabel, wyświetlanie kolumn

2. Tworzenie harmonogramu projektu.

 • podstawowe ustawienia projektu
 • definiowanie listy zadań
 • do czego służą zadania sumaryczne i punkty kontrolne
 • ustalenie kolejności wykonywania zadań (relacje)
 • tworzenie i przypisywanie kalendarza do projektu, zadań
 • wyświetlanie i analiza ścieżki krytycznej

3. Praca z zasobami.

 • zasoby typu Praca, Materiał, Koszt
 • definiowanie puli zasobów w projekcie
 • określanie stawek i dostępności
 • sposoby przypisywania zasobów do zadań
 • analiza i usuwanie nadmiernych alokacji (przeciążeń) zasobów
 • typy zadań – dlaczego Project skraca czas trwania?

4. Szczegółowe harmonogramowanie.

 • wprowadzanie ograniczeń i terminów ostatecznych do zadań
 • określanie pracy w nadgodzinach
 • różne stawki dla zasobu w zależności od zadania
 • tworzenie kolumn niestandardowych (wskaźników graficznych)

5. Realizacja projektu.

 • zapisywanie i wyświetlanie planu bazowego (budżetu)
 • aktualizacja rzeczywiście wykonanej pracy i czasu
 • analiza odchyleń czasu, pracy i kosztu

6. Raportowanie.

 • korzystanie z sortowanie, filtrowania i grupowania
 • tworzenie tabel (własnych zestawów kolumn)
 • przegląd istniejących i tworzenie raportów
 • drukowanie raportów i wykresu Ganita

7. Praca z portfelem projektów w MS Project.

 • określanie projektu Master i wstawianie podprojektów
 • współdzielenie zasobów w ramach portfela
 • raportowanie z wielu projektów
 • demonstracja współpracy MS Project z Project Server i SharePoint

8. Egzamin (opcjonalnie).


Tagi:

Microsoft Zarządzanie projektami

 


Najbliższe terminy:

29 listopada 2023 r. - Katowice

29 listopada 2023 r. - Warszawa

29 listopada 2023 r. - Online

Długość szkolenia

3 d (Łącznie 24 h)

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie