PostgreSQL - poziom 1

Co zawiera cena?

1 990 zł netto *Online

2 290 zł netto *Stacjonarne

Sposób prowadzenia

Online

Stacjonarne

Szkolenie wraz z materiałami szkoleniowymi

Kontakt z trenerem po szkoleniu

14 dni

14 dni

Lunch i przerwy kawowe

-

* Podana cena dotyczy szkolenia otwartego, gdzie minimalna liczba uczestników to 4.
W przypadku grupy zamkniętej, cena i zakres szkolenia ustalamy indywidualnie. Masz pytania? Zadzwoń do nas: 800 080 322.

To szkolenie może być Twoje nawet za darmo!

UWAGA!

Szkolenie odbywa się w formule BYOL (Bring Your Own Laptop). Oznacza to, że na szkolenie należy przynieść własnego laptopa lub poinformować nas o braku takiej możliwości.

SPRAWDŹ szczegółowe wymagania techniczne dla naszych szkoleń!

Opis szkolenia


To szkolenie pozwala zrozumieć rolę języka SQL w interakcji użytkownika z bazą danych, a przede wszystkim w wydobywaniu z bazy pożądanych informacji.

Korzyści po szkoleniu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:

  • połączyć się z bazą danych za pomocą aplikacji klienckiej,
  • wykonywać proste zapytania w celu wyświetlenia danych z pojedynczych tabel,
  • wykorzystywać funkcje jednowierszowe do przekształcania i konwersji danych oraz funkcje grupowe do agregowania całych zbiorów, jak również grup rekordów,
  • formułować złożone zapytania obejmujące złączenia wielu tabel oraz podzapytania proste i skorelowane, wykorzystywać aliasy dla kolumn i tabel,
  • manipulować danymi w tabelach: wstawiać dane, edytować je oraz kasować,
  • wykorzystywać podzapytania w manipulowaniu danymi.

Wymagania

  • znajomość środowiska Microsoft Windows,
  • podstawowa wiedza na temat formułowania zapytań, edycji danych, tworzeniu tabel,
  • zalecana znajomość podstaw tworzenia programów w języku PL/pgSQL.

Harmonogram szkolenia

1. Wstęp do relacyjnych baz danych

2. Przegląd oprogramowania

3. Kwerendy wybierające – DQL (Data Query Language)

4. Pobieranie rekordów z użyciem SELECT

5. Operatory i kryteria w zapytaniach

6. Operacje na połączonych tabelach

7. Funkcje i wyrażenia w języku SQL

8. Kwerendy agregujące

9. Łączenie wyników zapytania

10. Kwerendy zagnieżdżone

11. Kwerendy akcji – DML (Data Modification Language)

12. Obiekty SQL – język DDL (Data Definition Language)

13. Zaawansowane kwerendy w PostgreSQL


Tagi:

Beginner Bazy danych SQL Server

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

3 d (Łącznie 24 h)

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie