ORACLE SQL - poziom 1

Co zawiera cena?

1 990 zł netto *Online

2 290 zł netto *Stacjonarne

Sposób prowadzenia

Online

Stacjonarne

Szkolenie wraz z materiałami szkoleniowymi

Kontakt z trenerem po szkoleniu

14 dni

14 dni

Lunch i przerwy kawowe

-

* Podana cena dotyczy szkolenia otwartego, gdzie minimalna liczba uczestników to 4.
W przypadku grupy zamkniętej, cena i zakres szkolenia ustalamy indywidualnie. Masz pytania? Zadzwoń do nas: 800 080 322.

To szkolenie może być Twoje nawet za darmo!

UWAGA!

Szkolenie odbywa się w formule BYOL (Bring Your Own Laptop). Oznacza to, że na szkolenie należy przynieść własnego laptopa lub poinformować nas o braku takiej możliwości.

SPRAWDŹ szczegółowe wymagania techniczne dla naszych szkoleń!

Opis szkolenia


Podczas tego szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę dotyczącą budowy relacyjnej bazy danych oraz zadawania zapytań z wykorzystaniem języka SQL (zapytania po stronie klienta).

Znajomość języka SQL może być wykorzystana do samodzielnego pozyskiwania i przekształcania danych z baz eksploatowanych w organizacji. Jest to cenna kompetencja dla osób na co dzień zajmujących się tworzeniem różnorodnych zestawień, raportów oraz analiz. Omawiane w trakcie szkolenia przykłady są dostosowane do potrzeb uczestników – również na danych dostarczonych przez klienta.

Korzyści po szkoleniu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 • znał podstawowe zasady korzystania z baz danych Oracle,
 • tworzyć zapytania oraz pracować z obiektami zawartymi w bazach danych używając języka SQL,
 • znać podstawowe zasady budowy tabel, typy danych i przetwarzanie zapytań SQL,
 • tworzyć zapytania wybierające dane z wykorzystaniem filtrowania, agregacji , podzapytań oraz odpytywania wielu tabel,
 • wykorzystywać techniki zadawania zapytań przy pomocy aplikacji SQL Developer.

Wymagania

Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Windows. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem oprogramowania SQL Developer. Wstępna znajomość tego programu będzie atutem. Również znajomość podstawowych zagadnień dotyczących tematyki relacyjnych baz danych będzie bardzo przydatna na kursie.


Harmonogram szkolenia

1. Wstęp do relacyjnych baz danych i przegląd oprogramowania:

 • podstawowe pojęcia związane z bazami danych SQL i Oracle SQL,
 • podział języka SQL na DQL, DML, DDL, DCL,
 • łączenie z serwerem SQL i istniejącą bazą danych,
 • edytor kodu SQL Oracle SQL Developer w tworzeniu kwerend,
 • obiekty serwera: tabele, widoki i procedury składowe.

2. Pobieranie rekordów z użyciem SELECT:

 • operacje na kolumnach tabeli,
 • alias kolumny AS,
 • sortowanie ORDER BY,
 • LIMIT dla ilości zwracanych rekordów,
 • wartości unikatowe DISTINCT.

3. Operatory i kryteria w zapytaniach:

 • operatory porównania: =, <>, >=, <=,
 • operatory języka SQL: IN, BETWEEN AND, LIKE,
 • operatory logiczne AND, OR, NOT,
 • pojęcie i zastosowanie NULL i NOT NULL.

4. Operacje na połączonych tabelach:

 • relacje między tabelami bazy danych i element łączący tabele,
 • złączenie INNER JOIN, RIGHT OUTER JOIN i LEFT OUTER JOIN,
 • złączenie pełne FULL OUTER JOIN i krzyżowe CROSS JOIN.

5. Funkcje i wyrażenia w języku SQL:

 • operacje na łańcuchach znaków LEN, LEFT, RIGHT, MID, REPLACE, TRIM, SUBSTRING, UPPER, LOWER i łączenie i ciągów tekstowych CONCAT,
 • funkcje matematyczne ROUND, ABS, FLOOR, SQUARE,
 • funkcje czasu i daty DATE, DATEADD, DATEDIFF, MONTH, YEAR, DAY,
 • konwersja i rzutowanie typów: CAST(), CONVERT().

6. Kwerendy agregujące:

 • agregacja wyników w kwerendach z użyciem GROUP BY,
 • ograniczanie wyników z pomocą HAVING,
 • funkcje agregujące COUNT, MIN, MAX, SUM, AVG.

7. Kwerendy zagnieżdżone:

 • wynik zapytania jako warunek WHERE w kwerendzie,
 • widoki wbudowane.

8. Kwerendy akcji – DML (Data Modification Language):

 • aktualizacja danych z zastosowaniem UPDATE,
 • dodawanie rekordów do tabeli z użyciem polecenia INSERT,
 • usuwanie danych przy zastosowaniu polecenia DELETE,
 • wyprowadzanie wyniku zapytania do tabeli: SELECT INTO.

9. Obiekty SQL – język DDL (Data Definition Language):

 • budowa obiektów bazy TABLE, VIEW , CREATE, DROP, ALTER.

Tagi:

Beginner Bazy danych Oracle Programowanie SQL Server

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

3 d (Łącznie 24 h)

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie