Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 20339-1 Planowanie i administrowanie SharePoint 2016

Szkolenie tożsame ze szkoleniem: MS 55355

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty szkoleń Microsoft!

W jego miejsce, polecamy:

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: [email protected] lub 800 080 322.

Opis szkolenia


Szkolenie ma na celu zapewnienie wiedzy i umiejętności niezbędnych do planowania i administrowania środowiskiem Microsoft SharePoint 2016. Szkolenie uczy sposobu wdrażania, zarządzania i rozwiązywania problemów środowiska SharePoint.

Szkolenie przeznaczone jest dla doświadczonych specjalistów IT, którzy są zainteresowani nauką procesu instalowania, konfigurowania, wdrażania i zarządzania środowiskiem SharePoint 2016.

Wymagania:

 • Zarządzanie oprogramowaniem w środowisku serwera systemu Windows Server 2012 lub Windows Server 2012 R2 Enterprise
 • Wdrażanie i zarządzanie aplikacjami natywnymi, wirtualnymi i pracującymi w chmurze
 • Administrowanie usługami IIS
 • Konfigurowanie Active Directory w zakresie uwierzytelniania, autoryzacji oraz magazynu użytkownika
 • Zdalne zarządzanie aplikacjami za pomocą Windows PowerShell 4.0
 • Zarządzanie bazami danych i rolami w SQL Server
 • Łączenie aplikacji do SQL Server
 • Wdrażanie zabezpieczeń opartych na oświadczeniach
 • Korzystanie z maszyn wirtualnych zarządzanych przez Microsoft Hyper-V

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy potrafią:

 • Opisać najważniejsze cechy SharePoint 2016
 • Instalować i konfigurować program SharePoint 2016
 • Tworzyć i konfigurować aplikacje internetowe i zbiory witryn
 • Planować i konfigurować aplikacje serwisowe dla SharePoint 2016
 • Zarządzać użytkownikami i uprawnieniami, a także bezpiecznymi treściami w SharePoint 2016
 • Konfigurować uwierzytelnianie w SharePoint 2016
 • Zarządzać informacjami taksonomii w aplikacjach internetowych i zbiorach witryn programu SharePoint
 • Konfigurować i zarządzać profilami użytkowników i odbiorców
 • Monitorować i rozwiązywać problemy związane z programem SharePoint 2016

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały są w języku angielskim.


Program szkolenia

Moduł 1 Wprowadzenie do SharePoint 2016

 • Kluczowe składniki wdrożenia SharePoint 
 • Nowe funkcje w programie SharePoint 2016
 • Opcje wdrożenia programu SharePoint 2016

Moduł 2 Projektowanie architektury informacji

 • Identyfikacja wymagań biznesowych
 • Zrozumienie wymagań biznesowych
 • Porządkowanie informacji w SharePoint 2016

Moduł 3 Projektowanie architektury logicznej

 • Przegląd architektury logicznej
 • Dokumentowanie architektury logicznej

Moduł 4 Projektowanie architektury fizycznej

 • Projektowanie komponentów fizycznych dla wdrożenia SharePoint
 • Projektowanie komponentów wspierających
 • Topologie farm SharePoint
 • Mapowanie projektu architektury logicznej do architektury fizycznej

Moduł 5 Instalacja i konfiguracja programu SharePoint 2016

 • Instalacja programu SharePoint 2016
 • Instalacja i konfiguracja skryptów SharePoint
 • Konfiguracja ustawień farmy SharePoint 2016

Moduł 6 Tworzenie aplikacji internetowych i zbiorów witryn

 • Tworzenie aplikacji internetowych
 • Konfigurowanie aplikacji internetowych
 • Tworzenie i konfigurowanie zbioru witryn

Moduł 7 Planowanie i konfigurowanie aplikacji usług

 • Wprowadzenie do architektury aplikacji usług
 • Tworzenie i konfigurowanie aplikacji usług

Moduł 8 Zarządzanie użytkownikami i usprawnieniami oraz zabezpieczanie treści

 • Konfigurowanie autoryzacji w SharePoint 2016
 • Zarządzanie dostępem do treści

Moduł 9 Konfigurowanie uwierzytelniania dla SharePoint 2016

 • Omówienie uwierzytelniania
 • Konfiguracja federacji
 • Konfigurowanie uwierzytelniania miedzy serwerami

Moduł 10 Zabezpieczanie wdrożenia SharePoint 2016

 • Zabezpieczanie platformy
 • Konfigurowanie zabezpieczeń na poziomie farmy

Moduł 11 Zarządzanie taksonomią

 • Zarządzanie typami zawartości
 • Omówienie metadanych zarządzanych
 • Konfigurowanie usługi metadanych zarządzanych

Moduł 12 Konfigurowanie profili użytkownika

 • Konfigurowanie aplikacji usługi profilu użytkownika
 • Zarządzanie profilami użytkownika i odbiorców

Moduł 13 Konfiguracja wyszukiwania (Enterprise Search)

 • Zasada działania usługi
 • Konfiguracja i zarządzanie usługą

Moduł 14 Monitorowanie i konserwacja środowiska SharePoint 2016

 • Monitorowanie środowiska SharePoint 2016
 • Dostrajanie i optymalizowanie środowiska SharePoint 2016
 • Planowanie i konfigurowanie buforowania
 • Rozwiązywanie problemów w środowisku SharePoint 2016
   

Tagi:

Microsoft Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

5 d
(Łącznie 40 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie