Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 20342 Zaawansowane rozwiązania Microsoft Exchange Server 2013

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty szkoleń Microsoft!

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: [email protected] lub 800 080 322.

Opis szkolenia


Szkolenie przeznaczone dla osób zainteresowanych poznaniem zaawansowanych rozwiązań Microsoft Exchange Server 2013.

Wymagania:

 • wiedza na poziomie egzaminu 70-341: Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013,
 • doświadczenie w pracy z Exchange Server,
 • doświadczenie z Exchange Server 2010 bądź Exchange Server 2013,
 • doświadczenie w zarządzaniu Windows Server, w tym Windows Server 2008 R2 bądź Windows Server 2012,
 • doświadczenie w zarządzaniu Active Directory,
 • doświadczenie w zarządzaniu usługami typu DNS,
 • doświadczenie w zarządzaniu certyfikatami, w tym stosowanie polityki bezpieczeństwa i zarządzania,
 • infrastrukturą kluczy publicznych (PKI),
 • doświadczenie w posługiwaniu się Windows PowerShell,

Korzyści po szkoleniu:

Uczestnik po szkoleniu zdobędzie wiedzę i umiejętności umożliwiające planowanie zaawansowanych konfiguracji organizacji pocztowej opartej o system MS Exchange Server 2013 w szczególności komunikację głosową, wirtualizację i migrację. Szkolenie przygotowuje także do egzaminu certyfikacyjnego Microsoft ze ścieżki MCSE: 70-342: Microsoft Exchange Server 2013, Advanced Solutions.

Ścieżka certyfikacji:

Szkolenie przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego Microsoft ze ścieżki MCSE: 70-342: Microsoft Exchange Server 2013, Advanced Solutions.

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały są w języku angielskim.


Program szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie do zunifikowane komunikacji w Exchange Server 2013

 • Wprowadzenie do mechanizmów komunikacji głosowej
 • Zunifikowana komunikacja w Exchange Server 2013
 • Komponenty zunifikowanej komunikacji

LAB: Wprowadzenie do zunifikowane komunikacji w Exchange Server 2013

Moduł 2: Projektowanie i implementacja zunifikowanej komunikacji w Exchange 2013

 • Projektowanie i wdrażanie zunifikowanej komunikacji
 • Wdrażanie i konfiguracja komponentów zunifikowanej komunikacji
 • Integracja zunifikowanej komunikacji w Exchange Server 2013 z Lync

LAB: Projektowanie i implementacja zunifikowanej komunikacji w Exchange 2013

Moduł 3: Projektowanie i implementacja elastycznej infrastruktury

 • Projektowanie rozwiązań elastycznej infrastruktury
 • Wdrażanie elastycznej infrastruktury
 • Weryfikacja elastyczności infrastruktury Exchange 2013

LAB: Projektowanie i implementacja elastycznej infrastruktury

Moduł 4: Planowanie wirtualizacji dla Exchange Server 2013

 • Wprowadzenie do Hyper-V 3.0
 • Wirtualizacja serwerów ról Exchange Server 2013

LAB: Planowanie wirtualizacji serwerów ról Exchange Server 2013

Moduł 5: Projektowanie i wdrażanie mechanizmów zabezpieczeń transportu wiadomości

 • Wprowadzenie do polis i reguł zgodności
 • Projektowanie i wdrażanie reguł zgodności dla transportu wiadomości
 • Projektowanie i implementacja integracji AD RMS z Exchange Server 2013

LAB: Projektowanie i wdrażanie mechanizmów zabezpieczeń transportu wiadomości

Moduł 6: Projektowanie i wdrażanie zasad retencji wiadomości

 • Zarządzanie i archiwizacja wiadomości
 • Projektowanie archiwizacji wiadomości w Exchange 2013
 • Projektowanie i implementacja retencji wiadomości

LAB: Projektowanie i implementacja retencji wiadomości

Moduł 7: Projektowanie i wdrażanie reguł zgodności wiadomości

 • Projektowanie i wdrażanie mechanizmów ochrony przed utratą danych
 • Projektowanie i implementacja rozwiązań in-place hold
 • Projektowanie i implementacja rozwiązań in-place e-discovery

LAB: Projektowanie i wdrażanie reguł zgodności wiadomości

Moduł 8: Projektowanie i wdrażanie zabezpieczeń administracyjnych i audytowania

 • Projektowanie i wdrażanie reguł dostępu opartych o role (RBAC)
 • Projektowanie i wdrażanie rozdziału uprawnień
 • Implementacja logowania i audytowania

LAB: Projektowanie i wdrażanie zabezpieczeń administracyjnych i audytowania

Moduł 9: Zarządzanie Exchange Server 2013 za pomocą Exchange Management Shell

 • Wprowadzenie do Windows PowerShell 3.0
 • Zastosowanie Exchange Management Shell do zarządzania Exchange Server 2013
 • Zarządzanie Exchange 2013 za pomocą Exchange Management Shell

LAB: Zarządzanie Exchange Server 2013 za pomocą Exchange Management Shell

Moduł 10: Projektowanie i wdrażanie integracji z Exchange Online

 • Planowanie dla Exchange Online
 • Planowanie i wdrażanie migracji do Exchange Online
 • Planowanie współpracy z Exchange Online

LAB: Projektowanie integracji z Exchange Online

Moduł 11: Projektowanie i wdrażanie koegzystencji usług pocztowych

 • Projektowanie i wdrażanie federacji
 • Projektowanie współpracy pomiędzy organizacjami
 • Projektowanie i wdrażanie przenoszenia skrzynek pomiędzy lasami

LAB: Projektowanie i wdrażanie koegzystencji usług pocztowych

Moduł 12: Projektowanie i wdrażanie migracji oraz aktualizacji Exchange Server

 • Projektowanie migracji z innych systemów pocztowych do Exchange 2013
 • Planowanie aktualizacji z poprzednich wersji Exchange Server
 • Wykonywanie migracji z poprzednich wersji Exchan

LAB: Projektowanie i wdrażanie migracji Exchange Server


Tagi:

Microsoft Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

5 d
(Łącznie 40 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie