Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 10325 Automatyzacja administracji z Windows PowerShell 2.0

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty szkoleń Microsoft!

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: [email protected] lub 800 080 322.

Opis szkolenia

Uwaga! Szkolenie wycofane z oferty.

Zapraszamy na szkolenie: MS 10961 Automatyzacja administracji z Windows PowerShell lub MS 10962 Zaawansowana automatyzacja administracji za pomocą Windows PowerShell


Szkolenie polecane dla administratorów serwerów Windows Server 2008 R2, chcących poznać metody automatyzacji codziennych zadań za pomocą skryptów w języku Windows PowerShell 2.0.

Wymagania:

 • podstawowa wiedza z zakresu Windows Server 2008 R2
 • znajomość mechanizmów sieciowych i zabezpieczeń
 • umiejętności programistyczne

Korzyści po szkoleniu:

Uczestnik będzie potrafił:

 • pracować w środowisku Windows PowerShell 2.0
 • automatyzować zadania administracyjne z wykorzystaniem skrytpów PS 2.0
 • wskazać powiązania pomiędzy komponentami WMI i COM a językiem PowerShell

Ścieżka certyfikacji:

Szkolenie nie jest związane z żadną ścieżką certyfikacji.

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały w języku angielskim.


Program szkolenia

Moduł 1: Podstawy dotyczące korzystania z Windows PowerShell v2

 • Przegląd technologii systemu Windows PowerShell
 • Windows PowerShell jako interaktywna powłoka wiersza poleceń
 • Korzystanie z potoków Windows PowerShell

LAB A: Korzystanie z Windows PowerShell jako interaktywnej powłoki wiersza poleceń
LAB B: Korzystanie z potoków Windows PowerShell

Moduł 2: Zrozumienie i korzystanie z formatowania

 • Zrozumieć system formatowania
 • Korzystanie z systemu formatowania

Lab: Korzystanie z podsystemu Formatowanie

Moduł 3: Najważniejsze polecenia Cmdlets

 • Cmdlets w codziennej pracy
 • Operatory porównania, filtrowanie potoków i wyliczenia obiektów
 • Zaawansowane techniki pracy z potokami

LAB A: Korzystanie z Cmdlets
LAB B: Filtrowanie i wyliczanie obiektów w potoku
LAB C: Dowiązania parametrów potoków

Moduł 4: Windows Management Instrumentation

 • Przegląd WMI
 • Korzystanie z Windows Management Instrumentation

Lab: Korzystanie z WMI w systemie Windows PowerShell

Moduł 5: Automatyzacja administracji usługą Active Directory

 • Przegląd automatyzacji Active Directory
 • Zarządzanie użytkownikami i grupami
 • Zarządzanie komputerami i innymi obiektami katalogu

LAB A: Zarządzanie użytkownikami i grupami
LAB B: Zarządzanie komputerami i innymi obiektami katalogu

Moduł 6: Skrypty Windows PowerShell

 • Bezpieczeństwo skryptów
 • Skrypty podstawowe
 • Skrypty sparametryzowane

Lab: Pisanie skryptów Windows PowerShell

Moduł 7: Zadania w tle i zdalna administracja

 • Praca z zadaniami w tle
 • Zdalne wykonanie PowerShell

LAB A: Praca z zadaniami w tle
LAB B: Zdalne wykonanie PowerShell

Moduł 8: Zaawansowane opcje PowerShell

 • Korzystanie z profili
 • Ponownie użycie skryptów i funkcji
 • Pisanie pomocy opartej o komentarze

Lab: Zaawansowane opcje PowerShell

Moduł 9: Automatyzacja administracji systemem Windows Server 2008 R2

 • Przegląd modułów Windows Server 2008 R2
 • Przegląd poleceń Cmdlets dla konsoli Server Manager
 • Przegląd poleceń Cmdlets dla Group Policy
 • Przegląd paczek Trobuleshooting Pack
 • Przegląd Best Practices Analyzer Cmdlets
 • vPrzegląd IIS Cmdlets

LAB A: Korzystanie z Cmdlets Server Manager
LAB B: Korzystanie z Cmdlets zasad grupy
LAB C: Korzystanie z pakietu Troubleshooting Pack Cmdlets
LAB D: Korzystanie najlepsze Cmdlets Practice Analyzer
Lab E: Korzystanie z IIS Cmdlets

Moduł 10: Przegląd i ponowne użycie skryptów Windows PowerShell

 • Przegląd przykładowych skryptów
 • Rozumienie skryptów

Moduł 11: Tworzenie własnych skryptów Windows PowerShell

 • Zmienne, tablice i inne operatory
 • Jaki jest zakres?
 • Konstrukcja skryptów
 • Przechwytywanie błędów i ich obsługa
 • Techniki debuggowania
 • Modularyzacja

LAB A: Używanie zmiennych i tablic
LAB B: Konstrukcja skryptów
LAB C: Przechwytywanie błędów i ich obsługa
LAB D: Debugowanie skryptów
LAB E: Modularyzacja


Tagi:

Microsoft Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

5 d
(Łącznie 40 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie