Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 20331 Podstawowe zagadnienia Microsoft SharePoint Server 2013

Szkolenie tożsame ze szkoleniem: MS 55370

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty szkoleń Microsoft!

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: [email protected] lub 800 080 322.

Opis szkolenia


Szkolenie adresowane jest do profesjonalistów IT którzy chcą dowiedzieć się jak instalować, konfigurować, wdrażać oraz zarządzać SharePoint Server 2013 zarówno w środowisku lokalnym jak i w „chmurze”.

Wymagania:

 • doświadczenie w zarządzaniu oprogramowaniem w środowisku Windows Server 2008 R2 lub Windows Server 2012,
 • umiejętność wdrażania zarządzania aplikacjami natywnymi, wirtualnymi i pracującymi w chmurze,
 • umiejętność administrowania Internet Information Services (IIS),
 • umiejętność konfiguracji Active Directory w zakresie uwierzytelniania, autoryzacji oraz magazynu użytkownika,
 • doświadczenie w zarządzaniu zdalnym aplikacjami za pomocą PowerShell 3.0,
 • umiejętność nawiązywania połączeń do Microsoft SQL Server,
 • umiejętność implementacji zabezpieczeń opartych na oświadczeniach.

Korzyści po szkoleniu:

Uczestnik będzie potrafił:

 • zarządzać i konfigurować środowisko działające w oparciu o SharePoint Server 2013

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały w języku angielskim.


Program szkolenia

Moduł 1: Funkcjonalności i możliwości SharePoint 2013

 • podstawowe komponenty wdrażania SharePoint
 • nowe funkcjonalności w SharePoint 2013
 • opcje wdrożeniowe SharePoint 2013

Moduł 2: Projektowanie architektury informacji

 • wymagania biznesowe
 • organizacja informacji w SharePoint Server 2013
 • planowanie odnajdywania

Moduł 3: Projektowanie architektury logicznej

 • określanie wymagań biznesowych
 • wprowadzenie do architektury logicznej SharePoint 2013
 • dokumentowanie architektury logicznej

Moduł 4: Projektowanie architektury fizycznej

 • projektowanie komponentów fizycznych na potrzeby wdrożenia SharePoint
 • projektowanie komponentów wspierających na potrzeby wdrożenia SharePoint
 • topologie farm SharePoint
 • mapowanie projektu architektury logicznej do projektu architektury fizycznej

Moduł 5: Instalacja i konfiguracja SharePoint Server 2013

 • instalacja SharePoint Server 2013
 • konfiguracja ustawień farmy SharePoint Server 2013
 • tworzenie skryptów instalacji i konfiguracji

Moduł 6: Tworzenie aplikacji Web i zbiorów witryn

 • tworzenie aplikacji Web
 • konfiguracja aplikacji Web
 • tworzenie i konfiguracja zbiorów witryn

Moduł 7: Planowanie i konfiguracja aplikacji usług

 • wprowadzenie do architektury aplikacji usług
 • tworzenie i konfiguracja aplikacji usług

Moduł 8: Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami

 • autoryzacja w SharePoint 2013
 • zarządzanie dostępem do zawartości

Moduł 9: Konfiguracja uwierzytelniania w SharePoint 2013

 • wprowadzenie do zagadnień uwierzytelniania
 • konfiguracja uwierzytelniania federacyjnego
 • konfiguracja uwierzytelniania między serwerami

Moduł 10: Zabezpieczanie wdrożenia SharePoint 2013

 • zabezpieczanie platformy
 • konfiguracja zabezpieczeń na poziomie farmy

Moduł 11: Zarządzanie taksonomią

 • zarządzanie rodzajami zawartości
 • magazyn terminów i zestawy terminów
 • zarządzanie magazynem terminów i zestawami terminów

Moduł 12: Konfiguracja profili użytkownika

 • konfiguracja aplikacji usług profilu użytkownika
 • zarządzanie profilami użytkownika i odbiorców

Moduł 13: Konfiguracja wyszukiwania w organizacji

 • wprowadzenie do architektury usługi wyszukiwania
 • konfiguracja wyszukiwania w organizacji
 • zarządzanie wyszukiwaniem w organizacji

Moduł 14: Monitorowanie i utrzymanie środowiska SharePoint 2013

 • monitorowanie środowiska SharePoint 2013
 • dostosowywanie i optymalizacja środowiska SharePoint
 • planowanie konfiguracji buforowania
 • rozwiązywanie problemów ze środowiskiem SharePoint 2013

Tagi:

Microsoft Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

5 d
(Łącznie 40 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie