Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 20761 Tworzenie zapytań do bazy danych za pomocą Transact- SQL

Szkolenie tożsame ze szkoleniem: MS 55366

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty szkoleń Microsoft!

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: [email protected] lub 800 080 322.

Opis szkolenia


Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z Transact- SQL. Szkolenie adresowane jest do analityków, administratorów, inżynierów systemowych i programistów odpowiedzialnych za pisanie zapytań w języku Transact-SQL w SQL Server 2016. Szkolenie koncentruje się na podstawach zapytań do relacyjnych baz danych Microsoft SQL za pomocą języka TSQL.

Wymagania:

 • Podstawowa wiedza w zakresie systemów operacyjnych Microsoft Windows
 • Praktyczna wiedza na temat relacyjnych baz danych

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy potrafią:

 • Opisać najważniejsze funkcje i komponenty SQL Server 2016
 • Opisać jakie typy danych wykorzystuje Server SQL
 • Napisać instrukcję DML
 • Pisać zapytania, które wykorzystują podstawowe funkcje
 • Pisać podzapytania

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały w języku angielskim.


Program szkolenia

Moduł 1  Wprowadzenie do Microsoft SQL Server 2016

 • Podstawowa Architektura SQL Server
 • Edycje i wersje SQL Server
 • Rozpoczęcie pracy z SQL Server Management Studio

Moduł 2 Wprowadzenie do zapytań T-SQL

 • Wprowadzenie to T-SQL
 • Operacje na zbiorach
 • Omówienie logiki predykatów
 • Kolejność logiczna operacji w instrukcji SELECT

Moduł 3 Tworzenie zapytań SELECT

 • Tworzenie prostych składni SELECT
 • Usuwanie duplikatów za pomocą DISTINCT
 • Używanie aliasów kolumn i tabel
 • Pisanie prostych instrukcji CASE

Moduł 4 Tworzenie zapytań do wielu tabel

 • Omówienie połączeń
 • Zapytania z połączeniami INNER
 • Zapytania z połączeniami OUTER
 • Zapytania z połączeniami SELF i CROSS

Moduł 5 Sortowanie i filtrowanie danych

 • Sortowanie danych
 • Filtrowanie danych przy użyciu predykatów
 • Filtrowanie z wykorzystaniem opcji TOP oraz OFFSET-FETCH
 • Praca z wartościami brakującymi i nieznanymi

Moduł 6 Praca z typami danych SQL Server 2016

 • Wprowadzenie do typów danych
 • Dane znakowe
 • Dane Data i Czas

Moduł 7 Modyfikacja danych za pomocą DML

 • Dodawanie danych do tabeli
 • Modyfikowanie i usuwanie danych

Moduł 8 Używanie funkcji wbudowanych

 • Pisanie zapytań wykorzystujących funkcje wbudowane
 • Korzystanie z funkcji konwertujących
 • Korzystanie z funkcji logicznych
 • Korzystanie z funkcji w celu testowania wartości NULL

Moduł 9 Grupowanie i agregacja danych

 • Wykorzystanie funkcji agregacji
 • Wykorzystanie klauzuli GROUP BY
 • Filtrowanie grup za pomocą HAVING

Moduł 10 Używanie podzapytań

 • Pisanie samozawierających podzapytań
 • Pisanie skorelowanych podzapytań
 • Używanie predykatu EXISTS z podzapytaniami

Moduł 11 Wykorzystanie wyrażeń tabelowych

 • Widoki
 • Wbudowane funkcje o wartościach tablicowych
 • Tabele pochodne
 • Wspólne wyrażenia tabelowe

Moduł 12 Wykorzystanie operatorów na zbiorach

 • Tworzenie zapytań z operatorem UNION
 • Wykorzystanie EXCEPT oraz INTERSECT
 • Wykorzystanie APPLY

Moduł 13 Wykorzystanie funkcji Ranking, Aggregate oraz Offset

 • Tworzenie okienek z wykorzystaniem klauzuli OVER
 • Przegląd funkcji

Moduł 14 Przestawianie i grupowanie

 • Tworzenie zapytań za pomocą PIVOT oraz UNPIVOT
 • Praca ze zbiorami grup

Moduł 15 Wykonywanie procedur składowanych

 • Odpytywanie danych z wykorzystaniem procedur składowanych
 • Przekazywanie parametrów
 • Tworzenie prostych procedur składowanych
 • Praca z Dynamic SQL

Moduł 16 Programowanie w T-SQL

 • Elementy programowania T-SQL
 • Sterowanie wykonaniem instrukcji programu

Moduł 17 Wdrożenie obsługi błędów

 • Obsługa błędów w T-SQL
 • Praca z obsługą wyjątków

Moduł 18 Wdrożenie transakcji

 • Transakcje i silnik bazodanowy
 • Kontrolowanie transakcji
   

Tagi:

Microsoft Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

5 d
(Łącznie 40 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie