Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 20461 Tworzenie zapytań do Microsoft SQL Server

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty szkoleń Microsoft!

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: [email protected] lub 800 080 322.

Opis szkolenia


Szkolenie administratorów baz danych oraz programistów baz danych i specjalistów business intelligence. Propozycja tego szkolenia kierowana jest także do zaawansowanych użytkowników sql, analityków biznesowych i developerów aplikacji klienckich.

Wymagania:

 • praktyczna znajomość relacyjnych baz danych
 • podstawowa znajomość systemu operacyjnego Microsoft Windows i jego podstawowych funkcji

Korzyści po szkoleniu:

Po ukończeniu tego kursu uczestnicy będą wiedzieć m.in. jak

 • opisać zastosowanie różnych typów danych w SQL Server
 • modyfikować dane przy użyciu Transact-SQL
 • programować w T-SQL
 • wdrażać obsługę błędów

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały w języku angielskim.


Program szkolenia

Moduł 1 Wprowadzenie Microsoft SQL Server 2014

 • Podstawowa architektura SQL Server
 • Wersje i edycje SQL Server
 • Rozpoczęcie pracy z SQL Server Management Studio

Moduł 2 Wprowadzenie do zapytań T-SQL

 • Wprowadzenie do T-SQL  Zestawy
 • Logika predykatów
 • Kolejność operacji w składni SELECT

Moduł 3 Pisanie zapytań SELECT

 • Pisanie prostych instrukcji SELECT
 • Eliminacja duplikatów przy użyciu DISTINCT
 • Wykorzystanie kolumn i aliasów tabel
 • Pisanie prostych instrukcji CASE

Moduł 4 Tworzenie zapytań do wielu tabel

 • Złączenia
 • Zapytania z połączeniami INNER
 • Zapytania z połączeniami OUTER
 • Zapytania z połączeniami SELF i CROSS.

Moduł 5 Sortowanie i filtrowanie danych

 • Sorting Data
 • Filtrowanie danych
 • Filtrowanie z wykorzystaniem opcji TOP oraz OFFSET-FETCH
 • Praca z wartościami brakującymi i nieznanymi

Moduł 6 Praca z typami danych SQL Server 2014

 • Wstęp do typów danych SQL Server 2014
 • Dane znakowe
 • Dane Data i Czas

Moduł 7 Modyfikacja danych za pomocą DML

 • Dodawanie danych do tabeli
 • Modyfikowanie i usuwanie danych

Moduł 8 Stosowanie funkcji wbudowanych

 • Tworzenie zapytań z wykorzystaniem funkcji wbudowanych
 • Wykorzystanie funkcji konwersji
 • Wykorzystanie funkcji logicznych
 • Korzystanie z funkcji w celu testowania wartości NULL

Moduł 9 Grupowanie i agregacja danych

 • Korzystanie z funkcji agregujących
 • Używanie klauzuli GROUP BY
 • Filtrowanie grup za pomocą klauzuli HAVING

Moduł 10 Używanie podzapytań

 • Pisanie samozawierających podzapytań
 • Pisanie skorelowanych podzapytań
 • Używanie predykatu EXISTS z podzapytaniami

Moduł 11 Wykorzystanie wyrażeń tabelowych

 • Używanie widoków
 • Używanie funkcji tablicowych (Inline TVF)
 • Używanie tabel pochodnych
 • Używanie wyrażeń tablicowych CTE (Common Table Expression)

Moduł 12 Używanie operatorów zbiorów

 • Tworzenie zapytań z operatorem UNION
 • Wykorzystanie EXCEPT oraz INTERSECT
 • Wykorzystanie APPLY

Moduł 13 Wykorzystanie funkcji Ranking, Aggregate oraz Offset

 • Używanie funkcji przesunięcia z klauzulą OVER
 • Zastosowanie funkcji przesunięcia w zapytaniach

Moduł 14 Przestawianie i grupowanie zestawów

 • Tworzenie zapytań za pomocą PIVOT oraz UNPIVOT
 • Zastosowanie w zapytaniach GROUPING SETS

Moduł 15 Wykonywanie procedur składowanych

 • Odpytywanie danych przy użyciu procedur składowanych
 • Przekazywanie parametrów
 • Tworzenie prostych procedur składowanych
 • Wykorzystanie zapytań z dynamicznym językiem SQL

Moduł 16 Programowanie w T-SQL

 • Elementy programowania w T-SQL
 • Kontrola przepływu

Moduł 17 Implementacja obsługi błędów

 • Obsługa błędów w TRY/CATCH
 • Praca z informacjami funkcji ERROR

Moduł 18 Implementacja transakcji

 • Transakcje a silnik baz danych
 • Kontrolowanie transakcji

Moduł 19 Poprawa wydajności zapytań

 • Czynniki wpływające na wydajności zapytań
 • Wyświetlanie informacji o wydajności zapytań

Moduł 20 Wyświetlanie metadanych o SQL Server

 • Odpytywanie widoków systemowych i funkcji (System Catalog Views and Functions)
 • Uruchamianie procedur składowanych
 • Odpytywanie zarządzalnych obiektów dynamicznych (Dynamic Managment Objects)

Tagi:

Microsoft Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

5 d
(Łącznie 40 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie