Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 20463 Wdrażanie hurtowni danych w Microsoft SQL Server

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty szkoleń Microsoft!

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: [email protected] lub 800 080 322.

Opis szkolenia


Szkolenie z zakresu Microsoft SQL 2014, wdrożenia ETL z usługami integracji SQL Server oraz z zakresu usług Server Data Quality i SQL Server Master Data.

Wymagania:

 • doświadczenie w pracy z relacyjnymi bazami danych
 • projektowanie znormalizowanej bazy danych
 • tworzenie tabel i relacji
 • zapytania z Transact-SQL
 • znajomość podstawowych konstrukcji programistycznych (np. pętli i rozgałęzień)
 • świadomość priorytetów biznesowych, takich jak dochody, rentowność i rachunkowości finansowej

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały w języku angielskim.


Program szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie do magazynowania danych

 • omówienie magazynowania danych
 • zalecenia do rozwiązań magazynowania danych

Lab: Poznanie rozwiązań magazynowania danych

Moduł 2: Panowanie infrastruktury magazynowania danych

 • zalecenia do infrastruktury magazynowania danych
 • planowanie sprzętu komputerowego do magazynowania danych

Lab: Planowanie infrastruktury magazynowania danych

Moduł 3: Projektowanie i implementacja magazynu danych

 • przegląd projektu magazynu danych
 • projektowanie tabel wymiarów
 • projektowanie tabel faktów
 • projekt fizyczny dla magazynu danych

Lab: Implementacja magazynu danych

Moduł 4: Tworzenie rozwiązania ETL z SSIS

 • wprowadzenie do ETL z SSIS
 • danych źródłowe
 • implementacja przepływu danych

Lab: Implementacja przepływu danych w pakiecie SSIS

Moduł 5: Implementacja przepływu sterowania w pakiecie SSIS

 • wprowadzenie do przepływu sterowania
 • tworzenie dynamicznych pakietów
 • zastosowanie kontenerów
 • zarządzanie spójnością

Lab A: Implementacja przepływu sterowania w pakiecie SSIS
Lab B: Zastosowanie transakcji i punktów kontrolnych

Moduł 6: Debugowanie oraz rozwiązywanie problemów związanych z pakietem SSIS

 • debugowanie pakietu SSIS
 • rejestrowanie zdarzeń pakietu SSIS
 • obsługa błędów w pakiecie SSIS

Lab: Debugowanie i rozwiązywanie problemów pakietu SSIS

Moduł 7: Implementacja rozwiązania rozszerzenia danych

 • planowanie ekstrakcji danych
 • ekstrakcja zmodyfikowanych danych

Lab: Ekstrakcja zmodyfikowanych danych

Moduł 8: Ładowanie danych do magazynu

 • planowanie obciążenia danych
 • zastosowanie SSIS dla obciążenia przyrostowego
 • zastosowanie technik ładunkowych Transact-SQL

Lab: Obciążenie magazynu danych

Moduł 9: Funkcje Data Quality

 • wprowadzenie do Data Quality
 • zastosowanie usług Data Quality do czyszczenia danych

Lab: Czyszczenie danych

Moduł 10: Usługi Master Data

 • wprowadzenie do usług Master Data
 • implementacja modelu usług Master Data
 • zarządzanie Master Data
 • tworzenie centrum Master Data

Lab: Implementacja usług Master Data

Moduł 11: Rozszerzenie integracji usług SQL Server

 • zastosowanie skryptów SSIS
 • zastosowanie komponentów niestandardowych w SSIS

Lab A: Zastosowanie skryptów niestandardowych
Lab B: Wdrożenie i konfiguracja pakietów SSIS

Moduł 12: Zużycie danych w magazynie

 • Wprowadzenie do analizy biznesowej
 • Analiza biznesowa przedsiębiorstw
 • Self-Service BI oraz Big Data

Lab: Zastosowanie magazynu danych


Tagi:

Microsoft Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

5 d
(Łącznie 40 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie