Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty szkoleń Microsoft!

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: [email protected] lub 800 080 322.

Opis szkolenia


Szkolenie, podczas którego uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami niezbędnymi do pracy z serwerami Windows Server 2008, w edycji R2.

Wymagania:

 • podstawy konfiguracji sieci i protokołu TCP/IP
 • znajomości podstawowych narzędzi zarządzania i skryptów PowerShell lub WMI Zalecane jest także posiadanie wiedzy lub wcześniejsze ukończenie kursu MS-6420 Podstawy Windows Server 2008

Korzyści po szkoleniu:

Uczestnik będzie potrafił:

 • opisać środowisko i zasady pracy z Windows Server 2008,
 • zarządzać rolami serwerów infrastrukturalnych DNS i DHCP,
 • konfigurować i zabezpieczać serwery zasobów,
 • realizować zadania związanie z wdrażaniem strategii kopi zapasowych,
 • zarządzać i konfigurować środowisko domeny Active Directory.

Ścieżka certyfikacji:

Szkolenie nie jest związane z oficjalną ścieżką certyfikacji. Polecane jako uzupełnienie wiedzy do egzaminu 70-640 TS: Windows Server 2008 Active Directory, Configuring.

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały w języku angielskim.


Program szkolenia

Moduł 1: Przegląd systemu Windows Server 2008 - Zarządzanie

 • Zrozumienie środowiska Windows Server 2008
 • Przegląd systemu Windows Server 2008 Server - Role i funkcje
 • Windows Server 2008 Administration Tools
 • Zarządzanie Windows Server 2008 Server Core

LAB: Zarządzanie rolami w Windows Server 2008

Moduł 2: Zarządzanie Windows Server 2008 - Role infrastruktury

 • Zrozumienie Adresowanie IPv6
 • Przegląd roli Domain Name System (DNS) serwera
 • Konfiguracja stref DNS
 • Przegląd roli serwera DHCP
 • Konfigurowanie zakresów i opcji DHCP

LAB A: Instalacja i konfiguracja roli serwera DNS
LAB B: Instalacja i konfiguracja roli serwera DHCP

Moduł 3: Konfiguracja dostępu do serwera plików

 • Omówienie kontroli dostępu
 • Zarządzanie plikami i folderami w systemie plikowym NTFS
 • Zarządzanie uprawnieniami do zasobów udostępnionych
 • Określanie efektywnych uprawnień

LAB: Dostęp do pliku Zarządzanie Usługi

Moduł 4: Konfiguracja i zarządzanie rozproszonym systemem plików (DFS)

 • Przegląd Distributed File System (DFS)
 • Konfigurowanie obszaru nazw DFS
 • Konfigurowanie replikacji DFS

LAB: Instalacja i konfiguracja Distributed File System

Moduł 5: Zarządzanie zasobami pliku przy użyciu menedżera zasobów serwera plików

 • Przegląd menedżer zasobów serwera plików
 • Konfigurowanie zarządzanie przydziałami
 • Wdrażanie zasad File Screening
 • Zarządzanie raportami
 • Wdrażanie klasyfikacji plików i zadań zarządzania

LAB A: Instalacja FSRM i wdrażanie limitów Quota
LAB B: Konfiguracja File Screening i raportów magazynowych
LAB C: Konfiguracja klasyfikacja i zadań zarządzania

Moduł 6: Konfigurowanie i zabezpieczanie zdalnego dostępu

 • Konfigurowanie połączeń Virtual Private Network (VPN)
 • Przegląd zasad sieci
 • Integracja ochrony dostępu do sieci z VPN
 • Konfiguracja ochrony VPN za pomocą egzekwowania NAP
 • Przegląd DirectAccess
 • Wdrażanie DirectAccess

LAB A: Wdrażanie wirtualnych sieci prywatnych
LAB B: Wdrażanie NAP do rozwiązania zdalnego dostępu VPN
LAB C: Wdrażanie DirectAccess

Moduł 7: Zarządzanie rolą Active Directory Domain Services

 • Omówienie infrastruktury Active Directory
 • Praca z narzędziem zarządzania rolą Active Directory
 • Zarządzanie kontami użytkowników
 • Zarządzanie kontami komputerów
 • Zarządzanie grupami
 • Odnajdowanie obiektów za pomocą kwerend

LAB A: Tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników i komputerów
LAB B: Zarządzanie grupami i lokalizacją obiektów w AD DS

Moduł 8: Konfigurowanie i administracja obiektami Active Directory i relacje zaufania domen

 • Konfigurowanie i administracja obiektami Active Directory
 • Konfigurowanie relacji zaufania

LAB A: Konfiguracja relacji zaufania
LAB B: Administrowanie relacjami zaufania

Moduł 9: Tworzenie i zarządzanie obiektami Group Policy

 • Omówienie zasad grupy
 • Konfigurowanie zakresu działania obiektów Group Policy
 • Zarządzanie obiektami Group Policy
 • Ocena i rozwiązywanie problemów z przetwarzaniem zasad grupy

LAB A: Tworzenie i konfigurowanie obiektów GPO
LAB B: Tworzenie i konfigurowanie obiektów GPO
LAB C: Rozwiązywanie problemów z zasadami grupy

Moduł 10: Używanie zasad grupy do konfigurowania ustawień użytkownika i ustawień komputera

 • Używanie zasad grupy do konfigurowania folderów przekierowanych i skryptów
 • Korzystanie z szablonów administracyjnych do zarządzania ustawieniami
 • użytkowników i komputerów
 • Wdrażanie oprogramowania za pomocą zasad grupy
 • Wdrażanie Group Policy Preferences

LAB A: Konfiguracja skryptów logowania i folderów przekierowanych za pomocą zasad grupy
LAB B: Konfiguracja szablonów administracyjnych
LAB C: Wdrażanie oprogramowania za pomocą Group Policy
LAB D: Wdrażanie Group Policy Preferences

Moduł 11: Wdrażanie ustawień zabezpieczeń przy użyciu zasad grupy

 • Omówienie ustawień zabezpieczeń
 • Wdrażanie dopasowanych polityk haseł
 • Ograniczanie członkostwa w grupach i dostępu do oprogramowania

LAB A: Wdrażanie zabezpieczeń przy użyciu zasad grupy
LAB B: Konfiguracja grup z ograniczeniami i zasad pracy z aplikacjami

Moduł 12: Zapewnienie sprawnego dostępu do sieci z oddziałów zdalnych

 • Przegląd wymagań dla zdalnych oddziałów
 • Wdrażanie kontrolerów domeny tylko do odczytu
 • Wdrażanie BranchCache

LAB A: Wdrażanie kontrolerów domeny tylko do odczytu
LAB B: BranchCache Wdrażanie

Moduł 13: Monitorowanie i obsługa systemu Windows Server 2008

 • Planowanie zadań konserwacji systemu
 • Obliczanie i wyznaczanie baseline dla serwerów
 • Interpretacja liczników wydajności
 • Dobór odpowiednich narzędzi do monitorowania

LAB: Tworzenie baseline dla wydajności serwerów

Moduł 14: Zarządzanie kopiami zapasowymi, przywracania i odzyskiwania

 • Planowanie i wdrażanie kopii zapasowych plików w systemie Windows Server 2008
 • Planowanie i wdrażanie odtwarzania plików
 • Odzyskiwanie Active Directory
 • Rozwiązywanie problemów z uruchamianiem Windows Server

LAB A: Wdrażanie strategii realizacji kopi zapasowych
LAB B: Odzyskiwanie obiektów usługi Active Directory


Tagi:

Microsoft Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

5 d
(Łącznie 40 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie