Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 6421 Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z infrastrukturą sieci Microsoft Windows Server 2008

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty szkoleń Microsoft!

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: [email protected] lub 800 080 322.

Opis szkolenia


Szkolenie, którego propozycja kierowana jest do administratorów sieci oraz administratorów przedsiębiorstw zajmujących się utrzymaniem infrastruktury sieciowej. Wiedza zdobyta na szkoleniu stanowi niezbędną podstawę do pracy z serwerami Windows Server 2008.

Wymagania:

 • znajomość pracy z systemami klasy Windows Server 2003 lub 2008
 • znajomość zagadnień funkcjonowania mechanizmów TCP/IP, w tym adresacja sieci, DNS, WINS, VPN
 • podstawowa znajomość pracy w środowisku domeny Active Directory Zalecane jest także posiadanie wiedzy lub wcześniejsze ukończenie kursu MS-6420: Podstawy Windows Server 2008.

Korzyści po szkoleniu:

Uczestnik będzie potrafił:

 • planować i konfigurować adresacje sieci i jej translację w standardach IPv4 i IPV6,
 • zarządzać mechanizmami DNS, DHCP oraz zdalnym dostępem,
 • wdrażać technologie zabezpieczeń sieci,
 • konfigurować usługi optymalizujące połączenia z oddziałami zdalnymi,
 • monitorować i rozwiązywać problemy infrastruktury sieci.

Ścieżka certyfikacji:

Szkolenie przygotowuje do egzaminu:
MS 70-642 MCTS (Microsoft Certified Technology Specialist) Network Infrastructure, Configuring
MS 70-647 MCITP (Microsoft Certified IT Profesional) Enterprise Administartor
MS 70-646 MCITP Server Administartor

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały w języku angielskim.


Program szkolenia

Moduł 1: Planowanie i konfiguracja IPv4

 • Wdrażanie infrastruktury sieci IPv4
 • Przegląd rozpoznawania nazw w infrastruktury sieciowej IPv4
 • Konfiguracja i rozwiązywanie problemów IPv4

LAB: Planowanie i konfiguracja IPv4

Moduł 2: Konfigurowanie i rozwiązywanie problemów DHCP

 • Przegląd roli serwera DHCP
 • Konfiguracja zakresów DHCP
 • Konfiguracja opcji DHCP
 • Zarządzanie bazą danych DHCP
 • Monitorowanie i rozwiązywanie problemów DHCP
 • Konfiguracja bezpieczeństwa DHCP

LAB: Konfiguracja i rozwiązywanie problemów serwera DHCP

Moduł 3: Konfiguracja i rozwiązywanie problemów DNS

 • Instalacja roli serwera DNS
 • Konfigurowanie ról serwera DNS
 • Konfiguracja stref DNS
 • Konfiguracja transferu stref DNS
 • Zarządzanie i rozwiązywanie problemów DNS

LAB: Konfiguracja i rozwiązywanie problemów DNS

Moduł 4: Konfiguracja i rozwiązywanie problemów IPv6

 • Przegląd IPv6
 • Adresowanie IPv6
 • Współistnienie z IPv6
 • Technologie translacji IPv6
 • Przejście z IPv4 na IPv6

LAB A: Konfiguracja routera ISATAP
LAB B: Konwersja standardu sieci do IPv6

Moduł 5: Konfiguracja i rozwiązywanie problemów routingu i dostępu zdalnego

 • Konfigurowanie dostępu do sieci
 • Konfiguracja VPN
 • Przegląd zasad sieci
 • Przegląd Connection Manager Administration Kit
 • Rozwiązywanie problemów routingu i dostępu zdalnego
 • Konfiguracja DirectAccess

LAB A: Konfiguracja i zarządzanie dostępu do sieci
LAB B: Konfiguracja i zarządzanie DirectAccess

Moduł 6: Instalowanie, konfigurowanie i rozwiązywanie problemów roli Network Policy Server

 • Instalacja i konfiguracja Network Policy Server
 • Konfigurowanie klientów i serwerów RADIUS
 • Metody uwierzytelniania NPS
 • Monitorowanie i rozwiązywanie problemów Network Policy Server

LAB: Konfiguracja i zarządzanie Network Policy Server

Moduł 7: Wdrażanie Network Access Protection

 • Przegląd Network Access Protection
 • Jak działa NAP
 • Konfigurowanie NAP
 • Monitorowanie i rozwiązywanie problemów NAP

LAB: Wdrażanie NAP do rozwiązania zdalnego dostępu VPN

Moduł 8: Zwiększenie bezpieczeństwa dla serwerów Windows

 • Przegląd zabezpieczeń systemu Windows
 • Konfiguracja Windows Firewall with Advanced Security
 • Wdrażania aktualizacji z Windows Server Update Services (WSUS)

LAB: zwiększenie bezpieczeństwa dla serwerów Windows

Moduł 9: Zwiększenie bezpieczeństwa w komunikacji sieciowej

 • Przegląd IPsec
 • Konfigurowanie reguł zabezpieczeń połączeń
 • Konfigurowanie NAP z IPsec
 • Monitorowanie i rozwiązywanie problemów IPsec

LAB: Zwiększenie bezpieczeństwa w komunikacji sieciowej

Moduł 10: Konfiguracja i rozwiązywanie problemów serwerów plików i wydruku

 • Konfiguracja i rozwiązywanie problemów udziałów plików
 • Szyfrowanie plikówi EFS
 • Szyfrowanie partycji za pomocą funkcji BitLocker
 • Konfiguracja i rozwiązywanie problemów serwerów wydruku

LAB: Konfiguracja i rozwiązywanie problemów serwerów plików i wydruku

Moduł 11: Optymalizacja dostępu do danych dla oddziałów

 • Dostęp do danych z oddziału zdalnego
 • Przegląd DFS
 • Przegląd obszarów nazw DFS
 • Konfigurowanie replikacji DFS
 • Konfiguracja BranchCache

LAB A: Wdrażanie systemu plików DFS
LAB B: Wdrażanie BranchCache

Moduł 12: kontrolowania i monitorowania składnic danych

 • Monitorowanie składnic danych
 • Kontrola wykorzystania pamięci masowej
 • Zarządzanie typami plików na składnicy danych

LAB: Kontrolowanie i monitorowanie składnicy danych

Moduł 13: Odzyskiwanie danych sieciowych i serwerów

 • Odzyskiwanie danych z sieci
 • Odzyskiwanie danych z Windows Server Backup

LAB: Odzyskiwanie danych

Moduł 14: Monitorowanie serwerów Windows Server 2008

 • Narzędzia monitorowania
 • Korzystanie z monitora wydajności
 • Dzienniki zdarzeń monitorowania

LAB: Monitorowanie serwerów Windows Server 2008


Tagi:

Microsoft Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

5 d
(Łącznie 40 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie