Microsoft Excel - Programowanie w Visual Basic for Applications (VBA) dla zaawansowanych

Co zawiera cena?

2 290 zł netto *Online

2 590 zł netto *Stacjonarne

Sposób prowadzenia

Online

Stacjonarne

Szkolenie wraz z materiałami szkoleniowymi

Kontakt z trenerem po szkoleniu

14 dni

14 dni

Lunch i przerwy kawowe

-

* Podana cena dotyczy szkolenia otwartego, gdzie minimalna liczba uczestników to 4.
W przypadku grupy zamkniętej, cena i zakres szkolenia ustalamy indywidualnie. Masz pytania? Zadzwoń do nas: 800 080 322.

To szkolenie może być Twoje nawet za darmo!

UWAGA!

Szkolenie odbywa się w formule BYOL (Bring Your Own Laptop). Oznacza to, że na szkolenie należy przynieść własnego laptopa lub poinformować nas o braku takiej możliwości.

SPRAWDŹ szczegółowe wymagania techniczne dla naszych szkoleń!

Opis szkolenia


Szkolenie przeznaczone jest dla osób korzystających z Excela pod kątem tworzenia analiz i raportów. Szkolenie pokazuje jakie możliwości optymalizacji daje zastosowanie instrukcji sterujących typu pętle; jak zwiększa się komfort pracy z aplikacjami bazodanowymi z wykorzystaniem bibliotek ADO. Na szkoleniu omawiana jest również automatyzacja raportowania w tabelach oraz tabelach przestawnych.

Wymagania:

znajomość zagadnień poruszanych w trakcie kursu podstawowego, tj. typy danych, instrukcje warunkowe, rejestrowanie makr.

Długość szkolenia:

24 h (3 dni x 8 h lekcyjnych) - jedna gdzina lekcyjna trwa 45 min.


Program szkolenia

Moduł 1 Excel Object Model

 • Ochrona arkuszy z poziomu VBA 
 • Obiekt Workbook, kolekcja Workbooks 
 • Obiekt Worksheet, kolekcja Worksheets 
 • Walidacja arkuszy 
 • Praktyczne metody obiektu Range 
 • Kopiuj, wklej, wklej specjalnie 
 • Obiekt CurrentRegion 
 • Znajdź, zastąp 
 • Sortowanie zakresów 
 • Wykresy (Obiekt Chart)
 • Zdarzenia obiektów i ich użycie

Moduł 2 Tablice

 • Tablice statyczne i statyczne wielowymiarowe
 • Tablice dynamiczne 
 • Tablica dynamiczna typu Variant 
 • Optymalizacja tablic i pamięci

Moduł 3 Programowanie obiektowe

 • Klasy i obiekty 
 • Tworzenie klas 
 • Tworzenie i niszczenie obiektów 
 • Tworzenie metod 
 • Tworzenie własności 
 • Walidacja danych przy pomocy własności 
 • Domyślne własności i metody
 • Obsługa błędów w klasach

Moduł 4 Programowanie raportów PivotTable i PivotChart

 • Projekt raportu prostego
 • Projekt raportu złożonego (z własnymi formułami)
 • Projekt raportu wielotablicowego
 • Projekt wykresu Pivot

Moduł 5 Tworzenie i zarządzanie kolekcjami

 • Tworzenie kolekcji 
 • Dodawanie i usuwanie elementów 
 • Odwołania do elementów (za pomocą klucza oraz indeksu)

Moduł 6 Zaawansowane struktury i funkcje VBA

 • Przekazywanie parametrów przez wartość i referencje (ByRef i byVal) 
 • Procedury o zmiennej ilości parametrów
 • Parametry opcjonalne i wartości domyślne 
 • Procedury o nieznanej liczbie parametrów (ParamArray) 
 • Enumeracje, wygodne przekazywanie parametrów 
 • Typy użytkownika (User-defined Type) 
 • Obsługa wartości Null, Nothing, empty string "", Empty, 0 
 • Konwersja typów (Conversion)

Moduł 7 Operacje na plikach

 • Otwieranie i zamykanie plików tekstowych 
 • Czytanie i zapisywanie danych tekstowych i binarnych 
 • Przetwarzanie rekordów w plikach CSV
 • Efektywne przetwarzanie plików tekstowych
 • Praca z plikami XML

Moduł 8 Dodatki

 • Tworzenie własnych dodatków
 • Tworzenie paska narzędzi dla dodatku
 • Instalacja własnych dodatków i ich zabezpieczanie

Moduł 9 Korzystanie z zewnętrznych bibliotek

 • Tworzenie słowników MS Scripting.Dictionary
 • Tworzenie list informacji systemowych
 • Korzystanie z bibliotek systemowych Windows

Moduł 10 Łączenie się do zewnętrznego źródła baz danych – ADO

 • Podłączanie do zewnętrznych baz danych MS Access, MS SQL Server, Oracle
 • Przetwarzanie danych w recordset
 • Wykorzystanie danych z recordset do zasilenia kontrolek (comboBox, listBox)
 • Projektowanie aplikacji bazodanowej

Moduł 11 Praca z aplikacjami zewnętrznymi

 • Projektowanie korespondencji seryjnej z zastosowaniem szablonu MS Word
 • Projektowanie automatycznej korespondencji MS Outlook
 • Automatyczne tworzenie slajdów w prezentacji MS PowerPoint

Tagi:

Aplikacje biurowe Advanced Microsoft Deweloper Programowanie

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

3 d (Łącznie 24 h)

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie