Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 20703-1 Administrowanie Menedżerem konfiguracji programu System Center

Szkolenie tożsame ze szkoleniem: MS 55348

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty szkoleń Microsoft!

W jego miejsce, polecamy:

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: [email protected] lub 800 080 322.

Opis szkolenia


Szkolenie opisuje jak zarządzać zasobami sieciowymi za pomocą Menedżera konfiguracji. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z codziennymi zadaniami związanymi z zarządzaniem, takimi jak zarządzanie aplikacjami, stanem klienta, sprzętem i oprogramowaniem, wdrażaniem systemu operacyjnego i aktualizacjami oprogramowania przy użyciu Menedżera konfiguracji.

Wymagania:

 • Znajomość podstawowych pojęć bezpieczeństwa infrastruktury kluczy publicznych (PKI)
 • Znajomość podstawowych skryptów i składni Windows PowerShell
 • Znajomość ról i usług systemu Windows Server
 • Znajomość opcji konfiguracji platform iOS, Android i Windows Mobile
 • Ukończone szkolenia MS 20697-1, MS 290697-2, MS 20411 lub wiedza z tego zakresu

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy potrafią:

 • Opisać funkcje Menedżera konfiguracji oraz Intune i wyjaśnić w jaki sposób można używać tych funkcji do zarządzania komputerami osobistymi i urządzeniami mobilnymi w środowisku korporacyjnym
 • Analizować dane przy użyciu kwerend i raportów
 • Przygotować infrastrukturę zarządzania, w tym konfigurowanie granic, grup granicznych i wykrywanie zasobów oraz integracja zarządzania urządzeniami mobilnymi z serwerem Microsoft Exchange Server
 • Konfigurować, zarządzać i monitorować zasoby sprzętowe i programowe
 • Zidentyfikować i skonfigurować najwłaściwszą metodę dystrybucji i zarządzania treścią używaną podczas wdrażania

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały w języku angielskim.


Program szkolenia

Moduł 1 Zarządzanie komputerami i urządzeniami przenośnymi w przedsiębiorstwie

 • Przegląd zarządzania systemami za pomocą rozwiązań do zarządzania przedsiębiorstwem
 • Przegląd architektury Menedżera konfiguracji
 • Omówienie narzędzi administracyjnych Menedżera konfiguracji
 • Narzędzia do monitorowania i rozwiązywania problemów z witryną Menedżera konfiguracji

Moduł 2 Analizowanie danych przy użyciu kwerend i raportów

 • Wprowadzenie do zapytań
 • Konfigurowanie usług Reporting Services programu Microsoft SQL Server (SSRS)

Moduł 3 Przygotowanie infrastruktury zarządzania do obsługi komputerów osobistych i urządzeń mobilnych

 • Konfigurowanie granic witryn i grup granic
 • Konfigurowanie wykrywania zasobów
 • Konfigurowanie programu Exchange Server Connector do zarządzania urządzeniami przenośnymi
 • Konfigurowanie zbiorów użytkowników i urządzeń

Moduł 4 Wdrażanie i zarządzanie klientem Menedżera konfiguracji

 • Przegląd klienta Menedżera konfiguracji
 • Wdrażanie klienta Menedżera konfiguracji
 • Konfigurowanie i monitorowanie stanu klienta
 • Zarządzanie ustawieniami klienta w Menedżerze konfiguracji

Moduł 5 Zarządzanie zapasami komputerów i aplikacji

 • Przegląd kolekcji zasobów
 • Konfigurowanie zasobów sprzętowych i oprogramowania
 • Zarządzanie zbiorami zapasów
 • Konfigurowanie pomiarów oprogramowania
 • Konfigurowanie i zarządzanie programem Asset Intelligence

Moduł 6 Dystrybucja i zarządzanie treścią przeznaczoną do wdrożenia

 • Przygotowanie infrastruktury do zarządzania treścią
 • Dystrybucja i zarządzanie treścią w punktach dystrybucyjnych

Moduł 7 Wdrażanie i zarządzanie aplikacjami

 • Przegląd zarządzania aplikacjami
 • Tworzenie aplikacji
 • Wdrażanie aplikacji
 • Zarządzanie aplikacjami
 • Wdrażanie wirtualnych aplikacji za pomocą Menedżera konfiguracji systemu Center (opcjonalne)
 • Wdrażanie i zarządzanie aplikacjami Windows Store

Moduł 8 Utrzymywanie aktualizacji oprogramowania dla komputerów zarządzanych

 • Proces aktualizacji oprogramowania
 • Przygotowywanie witryny aktualizacji do aktualizacji oprogramowania
 • Zarządzanie aktualizacjami oprogramowania
 • Konfigurowanie zasad automatycznego wdrażania
 • Monitorowanie i rozwiązywanie problemów z aktualizacjami oprogramowania

Moduł 9 Wdrażanie ochrony punktów końcowych dla komputerów zarządzanych

 • Omówienie programu Endpoint Protection w Menedżerze konfiguracji
 • Konfigurowanie, wdrażanie i monitorowanie zasad ochrony końcowej

Moduł 10 Zarządzanie zgodnością i bezpiecznym dostępem do danych

 • Przegląd ustawień zgodności
 • Konfigurowanie ustawień zgodności
 • Wyświetlanie wyników zgodności
 • Zarządzanie dostępem do zasobów i danych

Moduł 11 Zarządzanie wdrażaniem systemu operacyjnego

 • Przegląd wdrażania systemu operacyjnego
 • Przygotowanie witryny do wdrożenia systemu operacyjnego
 • Wdrażanie systemu operacyjnego
 • Zarządzanie systemem Windows jako usługą

Moduł 12 Zarządzanie i utrzymywanie witryny Menedżera konfiguracji

 • Konfigurowanie administrowania opartego na rolach
 • Konfigurowanie narzędzi zdalnych
 • Przegląd konserwacji witryny Configuration Manager
 • Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie witryny Menedżera konfiguracji
   

Tagi:

Microsoft Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

5 d
(Łącznie 40 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie