Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 20695 Wdrażanie urządzeń Windows oraz aplikacji firmowych

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty szkoleń Microsoft!

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: [email protected] lub 800 080 322.

Opis szkolenia


Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności wdrażania systemu operacyjnego i aplikacji z wykorzystaniem różnych opcji strategii wdrażania.

W trakcie szkolenia realizowane są scenariusze wdrażania systemu operacyjnego z wykorzystaniem Microsoft Deployment Toolkit (MDT) oraz System Center 2012 R2 Configuration Manager.

Wymagania:

 • Znajomość pracy na poziomie administratora systemu
 • Znajomość zasad i podstaw zarządzania usługami AD DS w usłudze Active Directory
 • Umiejętność instalowania, konfigurowania i rozwiązywania problemów z komputerami osobistymi z systemem Windows
 • Podstawowa wiedza na temat bezpieczeństwa infrastruktury kluczy publicznych (PKI)
 • Podstawowa wiedza na temat skryptów i składni Windows PowerShell
 • Podstawowa wiedza na temat ról i usług systemu Windows Server

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy potrafią:

 • Ocenić środowisko sieciowe w celu obsługi zadań związanych z wdrażaniem systemu operacyjnego i aplikacji
 • Określić najbardziej odpowiednią strategię wdrażania systemu operacyjnego w oparciu o wymagania organizacyjne
 • Opisać i skonfigurować strategie migracji stanu użytkownika podczas wdrażania systemu operacyjnego
 • Określić najwłaściwszą strategię zarządzania obrazami tak, aby obsługiwać aplikacje oraz systemy operacyjne,
 • Skonfigurować strategię wdrażania systemu operacyjnego za pomocą MDT

Ścieżka certyfikacji:

Szkolenie przygotowuje do egzaminu: 70-695 Windows 7, Enterprise Desktop Support Technician

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały w języku angielskim.


Program / Harmonogram szkolenia

Moduł 1 Ocena środowiska sieciowego pod kątem wsparcia dla systemu operacyjnego oraz wdrażania aplikacji

 • Omówienie cyklu życia komputerów przedsiębiorstwa
 • Ocena zgodności sprzętu oraz infrastruktury na wdrożenie systemu
 • Wykorzystanie MAP do oceny gotowości wdrożenia

Moduł 2 Określenie strategii wdrażania systemu operacyjnego

 • Opis narzędzi i strategii, które można wykorzystać do wdrożenia systemu operacyjnego
 • Wdrożenie systemu operacyjnego za pomocą metody High-Touch z oryginalnego nośnika
 • Wdrożenie systemu operacyjnego za pomocą metody High-Touch z obrazem standardowym
 • Wdrożenie systemu operacyjnego za pomocą metody Lite-Touch
 • Wdrożenie systemu operacyjnego za pomocą Zero-Touch
 • Alternatywne strategie wdrażania dla pulpitów Windows

Moduł 3 Ocena zgodności aplikacji

 • Diagnozowanie problemów zgodności aplikacji
 • Ograniczanie ilości problemów związanych ze zgodnością aplikacji
 • Wykorzystanie ACT do adresacji problemów zgodności aplikacji

Moduł 4 Planowanie i wdrażanie migracji stanu użytkownika

 • Przegląd procesu migracji ustawień użytkownika
 • Przegląd USMT 10.0
 • Planowanie migracji ustawień użytkownika
 • Migracja ustawień użytkownika z wykorzystaniem USMT

Moduł 5 Definiowanie strategii zarządzania obrazem

 • Przegląd formatu pliku obrazu Windows
 • Przegląd zarządzania obrazami

Moduł 6 Przygotowanie do wdrożenia z wykorzystaniem Windows ADK

 • Omówienie procesów instalacji i ustawiania Windows
 • Przygotowanie obrazów rozruchowych z użyciem Windows PE
 • Automatyzacja i przygotowanie instalacji obrazów za pomocą Windows SIM i Sysprep
 • Przechwytywanie i serwisowanie obrazów referencyjnych
 • Korzystanie z Windows ICD

Moduł 7 Wsparcie wdrożeń systemów operacyjnych za pomocą transferu multicast oraz przez środowisko PXE

 • Omówienie wdrożeń systemów operacyjnych za pomocą multicast oraz przez środowisko PXE
 • Instalacja i konfiguracja środowiska Windows DS

Moduł 8 Wdrożenie systemu operacyjnego z użyciem zestawu narzędzi wdrażania Microsoft

 • Planowanie środowiska MDT
 • Implementacja MDT 2013
 • Integracja Windows DS z MDT

Moduł 9 Wdrożenie systemu operacyjnego z wykorzystaniem System Center 2012 R2 Configuration Manager

 • Omówienie wdrożenia systemu operacyjnego
 • Przygotowanie witryny do wdrożenia systemu operacyjnego
 • Wdrożenie obrazu systemu operacyjnego

Moduł 10 Integracja narzędzi MDT i Configuration Manager podczas wdrażania systemu operacyjnego

 • Integracja narzędzi wdrażania z menedżerem konfiguracji
 • Przegląd funkcji dostarczonych przez integrację MDT z Configuration Manager

Moduł 11 Aktywacja klientów i zarządzanie dodatkowymi ustawieniami konfiguracji

 • Rozwiązania aktywacji licencji zbiorczej
 • Określanie dodatkowych ustawień konfiguracji klienta

Moduł 12 Wdrożenie pakietu Office 2016

 • Metody wdrażania edycji Microsoft Office 2016
 • Dostosowywanie wdrażania Office
 • Wdrażanie Office 2016 z Office 365 
 • Zarządzanie ustawieniami pakietu Office
 • Prezentacja usługi Windows Store for Business
 • Dystrybucja aplikacji przy użyciu usługi Windows Store for Business

Tagi:

Microsoft Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

5 d
(Łącznie 40 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie